23.9.23

Παναγία η Μυρτιδιώτισσα
Σύμφωνα με την παράδοση η αυθεντική εικόνα της Θεοτόκου με το Χριστό βρέθηκε από ένα βοσκό σε μια κοιλάδα νοτιοδυτικά του νησιού γεμάτη από μυρτιές, που ονομάζονται «Μυρτίδια», τον 13ο αιώνα μ.Χ. Στην εικόνα αυτή αρχικά «διεκρίνοντο καθαρά τα χαρακτηριστικά μέχρι στέρνων» της Θεομήτορος και του Χριστού, «με την πάροδο του χρόνου όμως απέκτησε σταδιακά το σκούρο χρώμα».


Το πιθανότερο είναι η ιστόρηση της εικόνας αυτής να έγινε από τον Ευαγγελιστή Λουκά (1ος αιώνας μ.Χ.). Στη θέση της «εύρεσης» ο πτωχός βοσκός έκανε ένα μικρό εκκλησάκι και στην περιποίηση του αφιέρωσε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Μετά το θάνατο του ευσεβούς βοσκού, την περιποίηση του μικρού Ναού της Μυρτιδιώτισσας ανέλαβε ο Μοναχός Λεόντιος, ο οποίος με χρηματική βοήθεια Κυθηρίων μεγάλωσε λίγο το αρχικό εκκλησάκι και έκτισε γύρω του μερικά κελιά για τη φιλοξενία των προσκυνητών.Όμως το πλήθος των προσκυνητών που κατέφθαναν από διάφορα μέρη δημιούργησε την ανάγκη ενός μεγάλου Ναού. Το δύσκολο αυτό έργο της ανέγερσης ξεκίνησε με πολύ ζήλο, προσπάθειες και εράνους ο δραστήριος Ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλλίγερος το 1841 μ.Χ. και σε δεκαέξι χρόνια έγινε ένα υπέροχο συγκρότημα που αποτελείται από μεγαλοπρεπή Ναό, ένα αριστουργηματικό πανύψηλο καμπαναριό και πολλά κελιά φιλοξενίας.Ο μικρός Ναός της «εύρεσης», το Καθολικό, όπως λέγεται, παρέμεινε κάτω από το μεγάλο Ναό, διατηρείται σε άριστη κατάσταση και εκεί φυλάσσεται κατά τους χειμέριους μήνες η εικόνα της Παναγίας που η αγάπη των Κυθηρίων τη φύλαξε μέσα σε μια ολόχρυση επένδυση, αληθινό αριστούργημα φτιαγμένο από τον Κρητικό καλλιτέχνη Νικόλαο Σπιθάκη το 1827 μ.Χ.Στο κάτω μέρος της χρυσής επένδυσης απεικονίζονται τρία θαύματα: το θαύμα της εύρεσης της εικόνας από το βοσκό, το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου στις 24 Σεπτεμβρίου (αρχές του 17ου αιώνα) και το θαύμα της διάσωσης του φρουρίου των Κυθήρων από τους κεραυνούς (22 Ιανουαρίου 1829) κατά τη διάρκεια της φύλαξης της εικόνας της Παναγίας εντός του φρουρίου για το φόβο των πειρατών που μάστιζαν τη Μεσόγειο.Ο Ιερός Ναός εορτάζει στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα εορτασμού του θαύματος της θεραπείας του παραλύτου. Στον Ιερό Ναό υπάρχουν δύο παρεκκλήσια, το ένα αριστερά του Τέμπλου, αφιερωμένο στην Οσιοπαρθενομάρτυρα Ελέσα (βλέπε 1 Αυγούστου) και το άλλο δεξιά στον Όσιο Θεόδωρο (βλέπε 12 Μαΐου).Αξίζει να επισημάνουμε ότι στο στέμμα της Πανσέπτου Εικόνας της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, υπάρχει προσαρμοσμένο «Πολυτιμότατον αδαμαντοκόλλητον εν σχήματι ημισελήνου χρυσούν κόσμημα». Ας θυμηθούμε την ιστορία του:Σύμφωνα με όσα ο αείμνηστος Σοφοκλής Καλόυτσης, ο υμνογράφος της Μυρτιδιώτισσας διέσωσε (ακολουθία Μυρτιδιωτίσσης, έκδοσις 5η, σελ. 149), βρισκόταν κάποτε στα Κύθηρα, κάποιος Τούρκος πλούσιος και επιφανής, εγκατεστημένος στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη, ο οποίος ήταν Μωαμεθανός.Κάποια ημέρα παρατήρησε ασυνήθη συγκέντρωση κόσμου, στην πλατεία του Μητροπολιτικού Ναού του Εστευρωμένου στη Χώρα.Ρώτησε τι συμβαίνει και του είπαν ότι το Νησί μαστίζεται από πολύμηνη ανομβρία και για αυτό θα πραγματοποιηθεί Λιτανεία της Αγίας Εικόνας της Μυρτιδιώτισσας, η οποία είχε ήδη κατέβει από το κάστρο που φυλασσόταν τότε και βρισκότανε μέσα στον Εσταυρωμένο.Όμως ο ουρανός ήταν καταγάλανος και δεν φαινόταν ούτε ίχνος νέφους στον ορίζοντα.Ο Τούρκος εχλεύασε αυτή την ενέργεια γιατί η λογική έλεγε ότι δεν θα φέρει αποτελέσματα. Και ήταν τόσο σίγουρος για αυτό, που δήλωσε ότι εάν μετά την Λιτανεία επακολουθήσει βροχή, θα αφιέρωνε το χρυσό κόσμημα της ημισελήνου που είχε μαζί του, στην Ιερή Εικόνα.Η Λιτανεία έγινε με κατάνυξη και οι Κυθήριοι γονυκλινείς παρακάλεσαν για την λύση της ανομβρίας. Και το θαύμα έγινε. Μόλις η Ιερά Πομπή επέστρεψε στον Ναό, άρχισε να πέφτει ραγδαία βροχή.Ο αλλόθρησκος τήρησε την υπόσχεση του και αφιέρωσε το κόσμημα στην Παναγία.Πότε έγινε αυτό δεν αναφέρεται. Ίσως έγινε πριν το 1837 μ.Χ. Τότε έγινε η χρυσή επένδυση της Εικόνας από τον Καλλίτέχνη Νικόλαο Σπιθάκη και μάλλον αυτός έκανε την προσαρμογή της ημισελήνου στο στέμα της Παναγίας «Εις αιωνίαν ανάμνησιν του τελεσθέντος θαύματος της λύσεως της ανομβρίας».Πιθανόν λοιπόν η αφιέρωση να είχε προηγηθεί του 1837 μ.Χ.Αυτό το θαύμα της Παναγίας μας, ενέπνευσε τον Υμνογράφο αείμνηστο Σοφοκλή Καλούτση και αφιέρωσε ολόκληρον οικον στους χαιρετισμούς της Μυρτιδιώτισσας, για να εξυμνήσει.

«Χαίρε η λήξις της ανομβρίας
Χαίρε η παύσις της λειψυδρίας
Χαίρε υετόν δαψιλή καταπέμπουσα
Χαίρε ουρανόθεν την γην η δροσίζουσα...»

μνοι Δοξολογικοί καί Παρακλητικοί ες τήν Μυρτιδιώτισσαν, ες τύπον τν μεγαλυναρίων,* ν κροστιχίς˙ Μητρόθεε διάσωσον

Μητρόθεε νασσα Ορανο,

ντως Πλατυτέρα, καί γγέλων
φωτοειδν, τν καταπαύστως,

μνούντων τήν σήν δόξαν,
Δέσποινα καί Κυρία, Θεομακάριστε.

Ηλίου τς δόξης το νοητο, τς

Δικαιοσύνης παστράψαντος τος

ν γ, το πάντων Δεσπότου, Κυρίου
καί Σωτρος, Μήτηρ πάρχεις ντως,

Παμμακάριστος.

Τεκοσα φράστως τόν σόν

Υόν, τόν Παντευεργέτην καί Σωτρα

καί Λυτρωτήν τόν κόσμον λυτροσαι,

παθν καί καχεξίας, ς πάντων

περτέρα, Μυρτιδιώτισσα.

Ρνον θείοις μύροις τόν

σόν λαόν, ν μυρτιδίοις νατείλασα θαυμαστς,

γί Εκόνι, θαυματουργ καί θεί, καί
δίδου τήν σήν χάριν,
Μυρτιδιώτισσα.

Ο χοντες σκέπην σήν κραταιάν,

σεμνύνονται πάντες καί καυχνται

κατά Θεόν, σέ χοντες τεχος, καί

θείαν προστασίαν, σεισμν πυρός

καί βλάβης, διαφυλάττουσαν.

Θεράπευσον Κόρη σούς μνητάς,

ψυχν τε τάς νόσους, καί σωμάτων

τάς χαλεπάς, καί ασαι Μτερ, κακν

καί σθενείας, δεινν ρρωστημάτων,

Μυρτιδιώτισσα.

Εκ πάσης νάγκης καί πειρασμν,

χαλεπν κινδύνων πρείας το πονηρο,

ρσαι νεολαίαν δεινς κλονιζομένην,

καί δοκιμαζομένην,
Μυρτιδιώτισσα.

Εξελε τούς νέους Μτερ Θεο,

παθν καί κινδύνων πολυτρόπων

παντοδαπν, κράτυνον τήν πίστιν

τά θη καί τό σέβας, θεί κληρονομί,

Μυρτιδιώτισσα.

Δεσμν μαρτίας φθοροποιν,

καί πάσης κακίας καταχρήσεων
συμφορν, καί λευκο θανάτου,

κλύτρωσαι Παρθένε, φιλτάτην νεολαίαν,
Μυρτιδιώτισσα.

Ιλέ σου μματι στοργικ,

καί σ εσπλαγχνί διαφύλαττε

μητρικ, τάς νήσους Κυθήρων

καί τν ντικυθήρων, σεισμν

πυρός μαχαίρας, Μυρτιδιώτισσα.

Αγάπην μόνοιαν καί στοργήν,

παράσχου συζύγοις καί γονεσι

Μτερ Θεο, καί δίδου πλουσίως,

χαράν καί εφροσύνην, πιστότητα ερήνην,

Μυρτιδιώτισσα.

Σεισμο διασζουσα φυσικο,

σεισμικάς δονήσεις σύ πότρεψον

θικάς, καί κ ναυαγίων, οκογενείας σζε, φρίκης διαζυγίων,
Μυρτιδιώτισσα.

Ω Μτερ το Λόγου καί Λυτρωτο,

σήν χάριν ατομεν

κκαρδίας τε καί ψυχς, μετάνοιαν
δοναι, σος δούλοις ναξίοις,

ονοποσίας πάθους, σύ παλλάττουσα.


Σωτρα τέξασα καί Θεόν,

παντοίων κινδύνων διασζεις

καί συμφορν, αρέσεως πλάνης,

σχίσματος τς μανίας,

ν τάχει παλλάττεις,
Μυρτιδιώτισσα.

Ο πάντων γίων τάς ρετάς,

εί περβαίνων ς Κύριος καί
Θεός, Μητέρα σου θείαν, σεμνήν
περαγίαν, πρόσδεξαι δυσωποσαν,
Μυρτιδιώτισσαν.


Νεότητα σζουσα γνή,

νθρώπους ρίμους, οκους
νέους θεοσεβες, καί τίμιον

γρας, διαφυλάττειν σπεύδεις,

Κυρία τν γγέλων,

Μυρτιδιώτισσα.

μνοι οτοι, συντεθέντες χάριτι Θεί καί εδοκί τς Παναχράντου διά τήν προστασίαν το λαο κ τς φοβερς το σεισμο πειλς καί λοιπν κινδύνων, πό το Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ (ούνιος 2006), ψάλλονται μετά τά Μεγαλυνάρια τς ερς Παρακλήσεως καί κατά τάς εράς λιτανεύσεις τς γίας Εκόνος τς Μυρτιδιωτίσσης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.