Ετικέτες

1.10.14

π. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος (Themi Adams): Από άθεος και ροκάς, Ορθόδοξος Ιεραπόστολος στην Αφρική!!!


ΤΗΣ ΒΙΒΙΑΝ ΜΟΡΡΙΣ

Να μην φαίνεται ο Σταυρός στις Φωτογραφίες για Αστυνομική Ταυτότητα


Μεταφέρω την καταγγελία μιας ακροάτριας ενός Εκκλησιαστικού ραδιοφωνικού σταθμού:

"Πήγα να βγάλω φωτογραφίες για να εκδοθεί νέα Αστυνομική Ταυτότητα και μου είπε ο φωτογράφος ότι δεν πρέπει καν να φαίνεται ότι φοράω Σταυρό"!

ΓΕΡΩΝ ΠΑϊΣΙΟΣ: Οι νέοι σήμερα μοιάζουν με καινούργιες μηχανές που τα λάδια τους είναι παγωμένα...


Προς το Κελλάκι της Παναγούδας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γεύτηκαν την χαρά της θυσίας και δεν αγαπούν τον κόπο. Μπήκε η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση. Έλειψε το φιλότιμο, η θυσία. Θεωρούν κατόρθωμα, όταν καταφέρνουν χωρίς κόπο να πετύχουν κάτι, όταν βολεύονται. Δεν χαίρονται, όταν δεν βολεύονται. Ενώ, αν αντιμετώπιζαν τα πράγματα πνευματικά, θα έπρεπε τότε να χαίρονται, γιατί του δίνεται ευκαιρία για αγώνα.