Ετικέτες

5.12.20

Ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Λαύρας Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου

 

1. ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΣ (438-638)

Ἡ κατὰ τὴν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας ἱερὰ καὶ σεβασμία Λαύρα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου ἀποτελεῖ φαινόμενον μοναδικὸν εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν, χάρις εἰς τὴν συμβολήν της εἰς τὴν διαμόρφωσιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας, τῆς μοναχικῆς τάξεως καὶ τῆς ὑμνογραφίας, εἰς τὴν ἐν αὐτῇ παρουσίαν πλήθους Ἁγίων, αὐστηρῶν ἀναχωρητῶν, θεοπνεύστων θεολόγων καὶ μαρτύρων ἀκόμη, ἀκόμη χάρις εἰς τὸν σπουδαῖον ῥόλον τὸν ὁποῖον διεδραμάτισεν εἰς τὴν καταπολέμησιν ὅσων αἱρέσεων ἐνεφανίσθησαν εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν μετὰ τὴν ἵδρυσίν της καὶ εἰς τὴν προάσπισιν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ μόνου κανονικοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τοῦ Ἑλληνορθοδόξου.

ΜΟΡΦΟΥ ``2021`` Η Ερχόμενη χρονιά θά είναι τρομακτική!

Κυθήρων Σεραφείμ: ἐπιβάλλουν σκληρά μέτρα ἀποκλεισμοῦ τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν Θεία Λατρεία καί τήν Θεία Κοινωνία...

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ὑπ’ ἀριθ. 194/2020)

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Γνωρίζει πᾶσα ὑφήλιος, Νικόλαε τρισμάκαρ τά

θαύματα, τῶν σῶν ἀρετῶν τό πέλαγος, πένητες

τόν προστάτην, καί ὀρφανοί, χῆραι τόν τροφέα, καί τυφλοί τόν ὁδηγόν, πάντες τόν πρόμαχον».

(Τροπάριον τοῦ β’ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Νικολάου)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

     Ἄς εἶναι εὐλογημένον παρά Κυρίου καί τό προκείμενον εἰς ἡμᾶς δεύτερον ἥμισυ τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, λιταῖς καί ἱκεσίαις τοῦ παγκοσμίως τιμωμένου σήμερον μεγάλου Ἱεράρχου καί προσφιλεστάτου Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ.

Π. Μεθόδιος: Εκεί στην Ελλάδα έχετε ένα θησαυρό, δεύτερος δεν υπάρχει...


Ο π. Μεθόδιος Κρητικός, πνευματικός της μονής του αγ. Πορφυρίου και πνευματικό του τέκνο, μιλά κατά την ημέρα της εορτής του. Η ομιλία έγινε στο μοναστήρι του αγίου στο Μίλεσι Αττικής στις 2 Δεκεμβρίου 2020.

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής ΚΣΤ΄ (Ι΄ Λουκά) - 6/12/2020 - ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΓ´ 17 - 21

 
 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΓ´ 17 - 21

Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ι΄ Λουκᾶ

 Αποτέλεσμα εικόνας για συγκύπτουσα γυναίκα

κατά Λουκάν, ιγ΄ 10-17

Η Κίνα πρότεινε το «σφράγισμα» των ανθρώπων με barcode για τον κορωνοϊό!


Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping (η χώρα του οποίου είναι υπεύθυνη για την πανδημία) πρότεινε ξεκάθαρα το χάραγμα κωδικών QR (του γνωστού barcode) σε όλο τον πληθυσμό ώστε, σύμφωνα με τον ίδιο να «βελτιωθεί το εμπόριο και τα ταξίδια» που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό.

Κυριακή Ι΄ Λουκά (Αγίου Νικολάου): ακολουθία εσπερινού και όρθρου, μουσικά κ.α.


 

 Κυριακή Ι΄ Λουκά


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: τις ακολουθίες του εσπερινού, του όρθρου, μουσικά κ.α. για την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020:

Παρακαταθήκη του Στρατηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

       

 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

 

«…Σὰν μιὰ βροχὴ ἦρθε σ’ ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας καὶ ὅλοι, καὶ οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ γραμματισμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, ὅλοι συμφωνήσαμε στὸν ἴδιο σκοπὸ καὶ κάναμε τὴν Ἐπανάσταση…»