Ετικέτες

3.2.20

Οφθαλμός και φτερούγα – Ιωάννης Κωστώφ, Φυσικός [Αντιεξελικτική απάντηση στον Richard Dawkins]

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΘΕΪΣΜΟΣ – Τίνος είναι η αυταπάτη"
Οφθαλμός και φτερούγα – Ιωάννης Κωστώφ, Φυσικός
[Αντιεξελικτική απάντηση στον Richard Dawkins]
Ὀφθαλμός καί φτερούγα
Στή συνέχεια ἐπιχειρηματολογεῖ ὁ Dawkins γιά τόν ὀφθαλμό. Ἐμεῖς λέμε ὅτι, γιά νά λειτουργήση καί νά ὠφελήση τόν κάτοχό του, πρέπει νά εἶναι ἐξαρχῆς τέλειος. Αὐτοί, ἐπειδή τό τέλειο ἀπαιτεῖ Νοημοσύνη, ἀναγκάζονται νά μιλήσουν γιά βαθμιαία ἐξέλιξι τοῦ ὀργάνου αὐτοῦ. Ἄς δοῦμε τί λέει ὁ D.:

Οι δύο προφητείες του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου

Αποτέλεσμα εικόνας για Οι δύο προφητείες του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου
Εν Πειραιεί  1-2-2013
Πρωτοπρεσβ. π. Άγγελος Αγγελακόπουλος
 εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς
Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο δίκαιος Συμεών, αφού ευλόγησε την Θεοτόκο και τον Ιωσήφ, στράφηκε προς την Θεοτόκο και της είπε δύο θαυμαστές προφητείες. Η πρώτη αναφερόταν στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού: «Ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον». Η δεύτερη αναφερόταν στο πρόσωπο της Θεοτόκου «Και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία, όπως αν αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί»[1]. Ας δούμε την ερμηνεία των δύο αυτών προφητειών.