Ετικέτες

31.5.20

Νηστειοδρόμιο της εβδομάδας (1/6/20 - 7/6/20)

Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΣ ΟΥΤΕ ΣΩΜΑΤΟΚΤΟΝΟΣ, ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΚΤΟΝΟΣ

Η ΝΗΣΤΕΙΑ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΣ
ΟΥΤΕ ΣΩΜΑΤΟΚΤΟΝΟΣ,
ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΚΤΟΝΟΣ


Η ερχόμενη εβδομάδα (1/6-7/6) είναι η έβδομη και τελευταία εβδομάδα του πεντηκοσταρίου. Είναι μια φυσιολογική εβδομάδα με την έννοια ότι όλες τις ημέρες πλην Τετάρτης και Παρασκευής καταλύουμε τα πάντα. 

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακήεπιτρέπονται όλες οι τροφές

Τετάρτη, Παρασκευή: νηστεία (άλαδο ή λαδερό φαγητό)

Υπάρχουν δύο εκδοχές: 
1. Η πρώτη είναι ότι πλέον κάνουμε άλαδο τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, μετά την εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα (Παρασκευή μετά την Ανάληψη, και Τετάρτη και Παρασκευή προ της Κυριακής της Πεντηκοστής), οπότε σταματάμε να λέμε και το "Χριστός ανέστη".
2. Η πιο χαλαρή εκδοχή λέει ότι καταλύουμε οίνο-έλαιο σε όλη τη διάρκεια του πεντηκοσταρίου. Αυτή η εκδοχή αναγράφεται στο Νηστειοδρόμιο του π. Βασιλείου Βολουδάκη (Δ΄ Έκδοση, σελ. 117-118), όπου και δίνεται και αναφορά στο πηδάλιο και σε σχόλιο του Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Ακολουθήστε την εκδοχή που θα σας υποδείξει ο πνευματικός σας!

Ψαλτηρίου Θησαύρισμα: Ψαλμός 2ος2,1 Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;


2 Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν
ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. (Διάψαλμα).

Μία άγνωστη τραγωδία: Οι Έλληνες αιχμάλωτοι στην Τουρκία μετά το 1922Γράφει ο Ηλίας Αναγνωστάκης

Κατά τήν διάρκεια της Ελληνικής υποχώρησης του Αυγούστου 1922 στη Μικρά Ασία ( που εξελίχτηκε κατά τόπους σε άτακτη φυγή) αιχμαλωτίστηκαν συντεταγμένα, ασύντακτα η και μεμονωμένα περίπου 56.750(!)Έλληνες στρατιώτες ( 54.000 οπλίτες και 2.750 αξιωματικοί).

30.5.20

Ψαλτηρίου Θησαύρισμα: Ψαλμός 1ος

1,1 Μακάριος ἀνήρ,
ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν
βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν
ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ
ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ
λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν.

2 Ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ νόμῳ
Κυρίου τὸ θέλημα αὐ -
τοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ
αὐτοῦ μελετήσει ἡμέ -
ρας καὶ νυκτός.3 Καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύ λον
τὸ πεφυτευμένον παρὰ
τὰς διεξόδους τῶν
ὑδάτων, ὃ τὸν καρ πὸν
αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ
αὐτοῦ, καὶ τὸ φύλλον
αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσε-
ται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν
ποιῇ, κατευοδωθήσε-
ται.

4 Οὐχ οὕτως οἱ ἀσε-
βεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾿ ἢ
ὡσεὶ χνοῦς, ὃν ἐκρίπτει
ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώ -
που τῆς γῆς.


5 Διὰ τοῦτο οὐκ ἀνα -
στήσονται ἀσεβεῖς ἐν
κρίσει, οὐδὲ ἁμαρτω-
λοὶ ἐν βουλῇ δικαίων·


6 ὅτι γινώσκει Κύριος
ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς
ἀσεβῶν ἀπολεῖται.


1,1 Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος,
ὁ ὁποῖος δέν πορεύθηκε
σύμφωνα μέ τά φρονήματα τῶν ἀσεβῶν
καί δέν στάθηκε ἐκεῖ,
ὅπου συνάζονται οἱ ἁμαρτωλοί
καί δέν κάθισε σέ τόπο διεφθαρμένων.

2 Ἀλλά, ἀντίθετα,
ἡ ἐπιθυμία του εἶναι (μόνο)
στόν Νόμο τοῦ Κυρίου
καί τόν Νόμο Αὐτοῦ
ψελλίζει μέρα καί νύχτα.

3 Καί αὐτός θά εἶναι σάν τό δένδρο,
πού εἶναι φυτευμένο στά τρεχούμενα νερά,
τό ὁποῖο δίνει τόν καρπό του
στόν κατάλληλο καιρό
καί τά φυλλώματά του δέν πέφτουν
καί ὅλα ὅσα κάνει θά ἐπιτυγχάνουν.

4 Δέν θά συμβαίνει ὅμως ἔτσι
μέ τούς ἁμαρτωλούς,
δέν θά συμβαίνει ἔτσι!
Ἀλλά θά μοιάζουν σάν τό χνοῦδι,
πού ἐξαφανίζει ὁ ἄνεμος
ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς.

5 Γι᾽ αὐτό δέν θά ἀθωωθοῦν
(ἀπό τόν Κύριο) οἱ ἀσεβεῖς
στήν γενόμενη (καθημερινή) κρίση,
οὔτε οἱ ἁμαρτωλοί θά ἀριθμοῦνται
στήν κοινότητα τῶν δικαίων·

6 γιατί φροντίζει ὁ Κύριος γιά τούς διαίους,
ἐνῶ οἱ ἀσεβεῖς θά καταστραφοῦν

Ο δαιμονισμένος Σπύρος της Αίγινας


ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Newsbomb

Σχόλιο: Τους Αγίους μας και τα μάτια μας! Ας τους έχουμε από κοντά, γιατί θα τους χρειαστούμε τις μέρες που ζούμε...

Στα τέλη του καλοκαιριού του 1904, ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως (+1920) πήγε στην Αίγινα για να ιδρύσει εκεί τη Μονή της Αγίας Τριάδος, όπου σήμερα αναπαύεται το τίμιο και Θαυματουργό σκήνωμά του. Καθώς το πλοίο που τον μετέφερε πλησίαζε στο λιμάνι του νησιού, ένας νεαρός δαιμονόπληκτος, ο Σπύρος, έπεσε στο κατώφλι του φαρμακείου της Αίγινας και άρχισε να φωνάζει.

-Έρχεται, έρχεται ο δεσπότης! Τρέξτε να τον προϋπαντήσετε! Έρχεται ο Άγιος που θα σώσει το νησί!

Κυριακή Αγίων Πατέρων Α´ Οικ. Συνόδου: ακολουθίες εσπερινού και όρθρου, μουσικά, ηχητικά κ.α.


Κυριακή Αγίων Πατέρων Α´ Οικ. Συνόδου


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: τις ακολουθίες του εσπερινού και του όρθρου, τροπάρια και αναγνώσματα της θείας λειτουργίας, μουσικά, ηχητικά, το τυπικό κ.α. για την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου:

Οι 318 δούλοι του Αβραάμ και οι 318 Θεοφόροι Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου.

Αποτέλεσμα εικόνας για 318 θεοφόροι πατέρες

Στον σημερινό εσπερινό της Κυριακής των 318 θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου διαβάζεται η παρακάτω περικοπή από το Βιβλίο της Γενέσεως. "Και οι Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, 318 και εκείνοι, όπως οι δούλοι του Αβραάμ, θείο στρατόπεδο-θεία παρεμβολή και αυτοί, κατατροπώνουν με την αδάμαστο μαχητικότητά των τους εχθρούς του Χριστού. Συντρίβουν την αίρεση και απελευθερώνουν τους αρπαγέντας απ' αυτήν πιστούς." (Φουντούλης, Λογική Λατρεία, σελ.123) - βλ. και Γένεσις, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης, υπό Ιερεμίου Φούντα (επισκόπου Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως).

Γενσεως τ νγνωσμα
(Κεφ. 14, 14-20)

Ο λαθροεποικισμός συνεχίζεται αμείωτος!


http://i2.wp.com/www.arxaiaithomi.gr/wp-content/uploads/2019/09/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%B5-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%89-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AE%CF%81%CE%B8%CE%B1%CF%84%CE%B5.jpg
Πολύ ευεργετικός αποδεικνύεται ο κορωνοϊός για τα ανθελληνικά σχέδια της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου(!), 10.700 λαθροεισβολείς μεταφέρθηκαν στο 1ο τρίμηνο 2020 από τα νησιά σε δομές στην ενδοχώρα. Παράλληλα όμως, τα δήθεν κλειστά σύνορα ήταν ορθάνοικτα αφού άλλοι 9.100 ήρθαν στα νησιά από την Τουρκία στο ίδιο χρονικό διάστημα!

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ἁγίων 318 Πατέρων (Α' Οικ. Συν.)

Αποτέλεσμα εικόνας για Πράξεις ΑποστόλωνΠράξεις Αποστόλων κ΄16-18, 28-36

 

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Αγίων Πατέρων Α´ Οικ. Συνόδου


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΖ´ 1 - 13

Τέλος πια οι δικαιολογίες για όλους!


του Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ιστορίας

Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες απίστευτων γεγονότων μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Σαν να ήρθε αυτή η ιστορία με τον κορωνοϊό και να προκάλεσε όχι απλώς κάποια αποκαλυπτήρια, αλλά μία σαρωτική και εν μέσω εκκωφαντικών κρότων αλυσιδωτή κατάρρευση από κάθε λογής μάσκες και παραπετάσματα. Και όλα δείχνουν πως αυτή η κατάρρευση (και μαζί της η αποκαθήλωση προσώπων και καταστάσεων) θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμη.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης και του Ελληνισμού!


Στρατηγός Ταμουρίδης : Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης και του ...

«Το δέ τήν Πόλιν σοί δοῦναι οὔτ' ἐμόν ἐστί οὔτ' ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινή γάρ γνώμη πᾶντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν»! Με αυτή την ιστορική φράση διατράνωσε θυσιαζόμενος ο αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος την διαχρονική απάντηση των Ελλήνων όταν καλούνται να παραδώσουν γην και ύδωρ!

Η θυσία του Αυτοκράτορα και η Άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου του 1453 από τους Οθωμανούς, ήταν η τελική φάση μιας θλιβερής πορείας, του σπουδαιότερου ανθρώπινου πολιτισμού, προς την πτώση και την παρακμή.

29.5.20

Δείτε το σημείο της Αναλήψεως του Κυρίου και τα θαυμαστά σημεία κατά την κατεδάφισή του ιερού ναού από τους ΙσραηλινούςΟ Κύριος, 40 μέρες μετά την Ανάστασή Του, περπατώντας μαζί με τους Αποστόλους, έφθασε στην κορυφή του Όρους των Ελαιών, τους ευλόγησε και ευλογώντας τους Ανελήφθη. Στο τελευταίο σημείο στο οποίο πάτησαν τα Άγια πόδια Του, έμειναν δύο ίχνη πάνω στην πέτρα (πράγμα το οποίο φυσικά ήταν θαύμα).
 

Ναός της Ύπατης Σοφίας του Ένσαρκου Λόγου του Θεού (Αγία Σοφία)


Την εποχή του Ιουστινιανού, η Αγία Σοφία είχε χίλιους κληρικούς. Η νεαρά του Ηρακλείου, που βασίλεψε τον έβδομο αιώνα μας αναφέρει: Πρεσβυτέρους ... 80 Διακόνους ... 150 Διακόνισσες ... 40 Υποδιάκονους ... 70 Αναγνώστες ... 160 Ψάλτες ... 25 Θυρωρούς ... 75 Σύνολο: 600

«Τῆς ἁλώσεως προηγεῖται ἡ ἀποστασία καί τῆς ἀποστασίας ἕπεται ἡ ἅλωσις»


      Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ερμηνεύοντας τον πρώτο στίχο από το 4ο κεφάλαιο, της Α΄ προς Τιμόθεον επιστολής:

Εκκλησία Κρήτης: τό Πανίερο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο


Σχόλιο: Άλλη μια ανακοίνωση ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι αδιαπραγμάτευτο, το ίδιο και ο τρόπος θείας μεταλήψεως. Δημοσιεύουμε όλες αυτές τις δηλώσεις και απαιτούμε να μην τροποποιηθούν μετά από λίγους μήνες...

Όταν ακόμα και τα κλειδιά των Ιερών Ναών γίνονται χαριτόβρυτη πηγή ιαμάτων, πόσο μάλλον η Ιερή Λαβίδα...

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες

...Τόσες αμέτρητες Λειτουργίες, τόσα κιλά και ορούς  Αίματος της Θείας Κοινωνίας και δεν πήρανε λιγάκι μυρωδιά από Χριστό και Ουρανό;

Όταν εκλείπει η ευλάβεια και η απλότητα(που είναι η μισή αγιότητα) τότε ο άνθρωπος τα βλέπει όλα ορθολογιστικά, ευρωπαϊκά, δεν μπορεί να χωνέψει το θαύμα και το  Μυστήριο και αν αναλογισθείς και κατά πόσο αλλοιώθηκε και ανθρωπογειώθηκε η Ορθόδοξη συνείδηση από τις νεορθόδοξες και «εκσυγχρονισμένες» θρησκευτικές ιδεολογίες, τότε είναι φυσικό και επόμενο η γέννηση τέτοιων νοοτροπιών.

Πρίν λίγα χρόνια συνομιλούσα με μία πιστή κυρία που κατοικεί στην ενορία του Αγίου Γεωργίου Νικαίας. 

Συζητούσαμε για τα θαύματα του Αγίου Αρσενίου  ώσπου μου ανέφερε ένα θαύμα που το  είχε δεί με τα ίδια τα μάτια της η γιαγιά της, μικρό κορίτσι τότε, στα Φάρασα της Καππαδοκίας όπου Ιερουργούσε ο Άγιος Αρσένιος.

Μνήμη Άλωσης ή Άλωση Μνήμης:
Τα καλύτερα παιδιά μας τα πουλήσαμε.Τα αφήσαμε να σπαταλούν τη ζωή τους σε λογιστικά γραφεία, σε γραφεία εταιρειών σε άψυχους λογαριασμούς. Τα κάναμε σκλάβους με τίτλους διευθυντικού στελέχους. Τα ταΐσαμε χρήματα, τα σπουδάσαμε χρήματα, τα μάθαμε να σκέφτονται χρήματα, να υπηρετούν χρήματα, να ονειρεύονται, να παντρεύονται, να γεννάνε χρήματα, να είναι χρήματα. Μιλούν άπταιστα τα χειρότερα Αγγλικά και άθλια τα καλύτερα Ελληνικά. Όταν τα χρήματα λείψουν, από που θα κρατηθούν;Α. Iωαννίδης

H  ομιλία μου «Μνήμη Άλωσης ή άλωση μνήμης;»,  

στην εκδήλωση  που οργάνωσε η Μικρασιατική Στέγη  Κορίνθου για την Άλωση της Πόλης, 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ-Η Παναγία και η Κωνσταντινούπολη


Από την ίδρυσή της, η Κωνσταντινούπολη είναι αφιερωμένη στην Παναγία και η ιστορία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Θεοτόκο. Ναοί αφιερωμένοι στη Xάρη Tης, και θαυματουργές εικόνες της Παναγίας διατηρούνται αναλλοίωτοι στο χρόνο και αφηγούνται την ιστορία της Πόλης. Η Πλατυτέρα, όπως δεσπόζει πάνω από το Ιερό της Αγίας Τράπεζας κρατά υπό την Σκέπη της την Βασιλεύουσα.Δείτε το Αφιέρωμα του Πρακτορείου Ορθοδοξία για την Παναγία και την Κωνσταντινούπολη.

Η άλωση της Πόλης...
Επιλογή 4 βίντεο: https://agiapisti.blogspot.com

Ανέβη ο Θεός εν αλλαλαγμώ_ Κύριος εν φωνή σάλπιγγ, π.Ευαγγελος Παπανικολαου


Υπέροχη ομιλία

Τά θλιβερά καί ἀνησυχητικά παρεπόμενα τοῦ «ἀνοίγματος» τῶν Ἐκκλησιῶν

Κορωνοϊός: Απολυμάνθηκαν όλοι οι Ιεροί Ναοί του Δήμου Νεάπολης ...ΤΕΛΙΚΑ, ἡ «λαοπρόβλητη» καὶ «ἐθνοσωτήρια» κυβέρνησή μας, ἀφοῦ ἔδειξε τὸ πλέον ἐχθρικό της πρόσωπο πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ἐξαντλώντας, μόνο πρὸς αὐτή, καὶ τὸ τελευταῖο γράμμα τοῦ νόμου, ποινικοποιώντας ἀκόμα καὶ τὴ Θεία Κοινωνία, «μᾶς ἔκανε τὴ χάρη» καὶ ἄνοιξε τοὺς ναούς, ἔπειτα ἀπὸ δύο μῆνες σφραγίσματος γιὰ τοὺς πιστούς. Ἀλλά, τοὺς ἄνοιξε πραγματικά; Ὄχι βέβαια, ἀφοῦ ἔβαλε μία σειρὰ προϋποθέσεων, γιὰ τὴ μὴ «διασπορὰ τοῦ ἰοῦ» στοὺς ναούς! Καὶ ἡ ΔΙΣ τί ἔκανε γι’ αὐτό; 

π. Γεώργιος Μεταλληνός: Ἡ πτώση τῆς Ῥωμανίας


Τὰ αἴτια τῆς πτώσης
... γίνεται φανερό, ὅτι ἡ πτώση τῆς Πόλης τὸ 1453 δὲν ἔγινε ἀπροσδόκητα, οὔτε μὲ αὐτὴν ἄρχισε ἡ τουρκοκρατία. Στὶς 29 Μαΐου 1453, ὅπως εἴδαμε, ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Ρωμανίας ἦταν ἤδη κάτω ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, τοὺς Ἄραβες καὶ τοὺς Βενετούς. Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη δὲν μπόρεσε νὰ ἀναλάβει τὴν πρώτη της δύναμη καὶ ὅλα ἔδειχναν πὼς βαδίζει στὴν τελικὴ πτώση.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 29 Μαΐου 1453- Η Πόλις Εάλω (βίντεο)


Ήταν 29 Μαΐου 1453, όταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου «έπεφτε» μπροστά στην Πύλη του Αγίου Ρωμανού, υπερασπιζόμενος την Βασιλεύουσα.

28.5.20

Θα έρθει καιρός που θα είναι απαραίτητο να φύγετε στα βουνά, μόνο να μην το κάνετε ένας-ένας..( Όσιος Γαβριήλ )


Ρώτησαν τον Στάρετς αν μπορεί κανείς να κλέψει τροφή, όταν δε θα μπορεί να την αγοράσει. Απάντησε έτσι: Αν κλέψεις, θα παραβείς μία από τις δέκα εντολές. Όποιος ενεργεί έτσι, ακόμη και έτσι δέχεται τον Αντίχριστο.

Μήνυμα ενός Άγιου Γέροντα για τον κορωνοϊό – Μάϊος 2020

Σχόλιο: Η αφήγηση της ιστορίας του Ιωνά με την οποία συγκρίνεται η σημερινή κατάσταση περιέχει λίγο τροποποιημένη την ιστορία του Ιωνά και μια ανακρίβεια στο σημείο με την κολοκύθα και τη σειρά που τίθεται το περιστατικό σε σχέση με τη σειρά που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη (δείτε ΕΔΩ). Συγκεκριμένα το περιστατικό με την κολοκύθα συνέβη μετά τη μετάνοια των Νινευιτών και όχι πριν. Ωστόσο, η ανακρίβεια αυτή, αλλά και η εναλλακτική - τροποποιημένη διήγηση της ιστορίας ΔΕΝ αλλοιώνει τον βασικό στόχο της ομιλίας, αλλά και την επιτυχημένη σύγκριση με τη σημερινή εποχή!

(σημ. Μέλιας): μου το έστειλε ένας φίλος του ιστολογίου και είναι από ηχογράφηση ενός λόγου του πνευματικού του πατέρα.
Τον ευχαριστώ θερμά.

Αφού άκουσα τον λόγο του γέροντα, έντονος ήταν ο προβληματισμός. Τι εννοεί ο γέροντας αναρωτήθηκα. Έψαξα και ξανά προβληματίστηκα. Θα βρω στοιχεία είπα.
Τα στοιχεία δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος να τα βρω. Δεκάδες χιλιάδες οι νεκροί στην δυτική Ευρώπη. Με φορτηγά κουβαλούσαν τους νεκρούς και άνοιγαν ομαδικούς τάφους για να τους θάψουν.
Την ίδια στιγμή οι ορθόδοξες χώρες στα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη είχαν λιγότερους νεκρούς, λιγότερους σε σχέση ακόμη και με την Ελλάδα, με τις εκκλησίες ανοικτές στο κοινό και τη Θεία Κοινωνία διαθέσιμη στους πιστούς.

π. Ευάγγελος Παπανικολάου - Της νεότητός σου μηδείς καταφρονείτωπ. Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός και ιεραπόστολος

Αποδείξεις γι΄αυτούς που λένε πως δήθεν δεν υπάρχει Θεός!


Αποδείξεις γι΄αυτούς που λένε πως δήθεν δεν υπάρχει Θεός!

Η Ανάληψη του Κυρίου: μεταξύ ουρανού και γης…

235839-HAnalypsis (1)

Όρθια, στητή, δεσπόζουσα, υπερχρονική και υπεριστορική παρουσία, μεσίτρια μεταξύ Χριστού και ανθρώπων, μεταξύ ουρανού και γης.

Έτσι ιστορεί ο βυζαντινός αγιογράφος τη Θεοτόκο στο γεγονός της Αναλήψεως.

Η συνείδηση της Εκκλησίας τη θέλει εκεί στο επισφράγισμα του λυτρωτικού έργου του Υιού της, στο πλήρωμα της θείας οικονομίας, στην ένωση γης και ουρανού, στηνυπερύψωση της σαρκός που περιεβλήθη διά της Θεοτόκου ο Χριστός και στη συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Πατέρα Του.

27.5.20

Απολυτίκιο της Αναλήψεως του Κυρίου - Θανάσης Δασκαλοθανάσης


Απολυτίκιο της Αναλήψεως
Θανάσης Δασκαλοθανάσης
Ηχογράφηση Ιούνιος 2016


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
χαροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· 
βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας,
ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.

Με μουσικά:

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)«Βλέπετε αυτή τη κοινή για μας εορτή και ευφροσύνη, την οποία ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εχάρισε με την ανάσταση και ανάληψή του στους πιστούς; Επήγασε από θλίψη.

Βλέπετε αυτή τη ζωή, μάλλον δε την αθανασία; Επιφάνηκε σε μας από θάνατο.


Της Αναλήψεως (Τυπικό, Ευαγγελική περικοπή και αποστολικό ανάγνωσμα)

Αποτέλεσμα εικόνας για Της Αναλήψεως
Ανάληψη του Κυρίου
40η ημέρα μετά το Πάσχα

Το Θαύμα με την αλλαγή των αμφίων του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου.Του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου ΑθανασίουΤο ιερό λείψανο του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου μεταφέρθηκε στο Νέο Προκόπι της Ευβοίας τον Οκτώβριο του 1924, από τους Πρόσφυγες. 

Και ο καθένας ενήργησε κατά το δοκούν... - Γεγονότα - Παρατήρηση για το τυπικό - σχολιασμός

Ο διχασμός αρχίζει και ξεφεύγει - AgrinioNews

Εχθές είχα γράψει ένα εκτενές σχόλιο σχετικά με την εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα και αφού εχθές παρακολούθησα στενά τί έγινε σε διάφορες ενορίες είτε με τα μάτια μου είτε μέσω δικών μου ανθρώπων κι επίσης αφού αλληλεπίδρασα με κάποιους ιερείς, ψάλτες και θεολόγους (και όχι μόνο) θα ήθελα να καταγράψω κάποια από αυτά που κατάλαβα κι έμαθα! Θα προσπαθήσω να τα βάλω στη σειρά και να τα μεταφέρω με όση περισσότερη ακρίβεια μπορώ...

Ας ξεκινήσουμε με τα γεγονότα εχθές (τρεις τουλάχιστον εκδοχές ακολουθήθηκαν!):

«Ποια από τις 2 γυναίκες μου ν' απαρνηθώ για να βαφτιστώ Χριστιανός; Μου είναι αδύνατο ν' αποφασίσω».Μια αληθινή ιστορία από τα χρόνια του μακαριστού ιεραποστόλου π. Κοσμά Γρηγοριάτη

Συγκλονιστικό περιστατικό!
Με μια πτυχή-προϋπόθεση, που δεν περνάει
από το φτωχότατο μυαλουδάκι μας...
Ούτε καν...

Βρισκόμαστε σε κάποιο γραφικό χωριουδάκι του Ζαΐρ (σημερινό Κονγκό). Η τροπική βλάστηση γύρω βρίσκεται σε έξαρση. Οι μπανανιές πιο κει, κατάμεστες από καρπούς, γέρνουν τα κλαδιά τους κι ο φοίνικας δίπλα στη χορταρένια καλύβα καμαρώνει περήφανος για τη λεβεντιά του!

Συλλογισμένος και πικραμένος ένας γέροντας Ζαϊρινός κάθεται έξω από το αρχοντικό του (καλύβα), μασουλώντας ζαχαροκάλαμο.

«Μα, γιατί δεν με θέλει εμένα ο Χριστός;» ψελλίζει με παράπονο. «Τι κι αν έχω δύο γυναίκες και είκοσι παιδιά μαζί τους; Εγώ θέλω να γίνω Χριστιανός! Να βαπτιστώ Ορθόδοξος! Όχι, είπε όμως ο ιεραπόστολος, ο πατήρ Κοσμάς. Όχι! Ο Χριστός αυτό δεν το θέλει!».

«Μαθαίνουμε στο σπίτι» για τη Θεία Ευχαριστία (Πέμπτη 28/05/2020)

;

Μετά από περίπου δύο μήνες εφαρμογής και μόλις μία εβδομάδα πριν ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία περιλαμβάνεται το μάθημα των θρησκευτικών στην εκπαιδευτική τηλεόραση.


Υπενθυμίζεται ότι ενώ στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα «Μαθαίνουμε στο σπίτι» μέσω της ΕΡΤ περιλαμβάνονταν μαθήματα όπως, η θεατρική αγωγή, η γυμναστική ή τα εικαστικά, τα θρησκευτικά απουσίαζαν ακόμα και κατά την Μεγάλη Εβδομάδα.

Ωστόσο, στο πρόγραμμα της τρέχουσας εβδομάδας περιλαμβάνονται δύο ώρες θρησκευτικών, μία την Πέμπτη και μία την Παρασκευή.

Μάλιστα, την Πέμπτη το θέμα που επελέγη είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο, καθώς αναφέρεται στη Θεία Ευχαριστία, η οποία εντόνως έχει στοχοποιηθεί το τελευταίο διάστημα.

26.5.20

Απόδοσις της Εορτής του Πάσχα! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!(όπως και στη Διακαινήσιμο εβδομάδα)Την Τετάρτη της έκτης εβδομάδας μετά το Πάσχα εορτάζουμε την Απόδοση της εορτής του Πάσχα. Αν και οι περισσότερες εορτές έχουν τη απόδοσή τους την όγδοη ημέρα, η Απόδοση του Πάσχα εορτάζεται την 39η ημέρα. 

Δαιμονισμένος χθες είπε: "Εγώ μωρέ σας έκλεισα τις εκκλησίες, γιατί απ' όλα με πειράζει το Σώμα του Μανώλη, του Εμμανουήλ"

 Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου 

Στον μορφωμένο άνθρωπο που λέει ότι «κάτι» υπάρχει... (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)Μού γράφεις ότι εν τέλει πρέπει να υπάρχει «κάτι». Διάβασες, λές, ένα βιβλίο ενός μεγάλου αστρονόμου περί αστέρων και υπέπεσε στην αντίληψή σου ο ισχυρισμός αυτού του λαμπρού επιστήμονα: «Χωρίς τον Θεό τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να κατανοηθεί ούτε να εξηγηθεί». Εξ αυτού οδηγήθηκες στο συμπέρασμα ότι «κάτι» υπάρχει.

Απλά πές υπάρχει Θεός και είναι χαρούμενος! Έτσι μιλούν πολλοί μορφωμένοι άνθρωποι: 

Υπάρχει «κάτι»! Αλλά εάν μείνεις ώς το τέλος της ζωής σου σ᾿ αυτήν την έκφραση, όλη σου η ζωή θα είναι ένα τίποτα.