Ετικέτες

20.6.16

Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης."Η ζωή και τα έργα του" (ΒΙΝΤΕΟ)


Όσα λόγια και να πούμε είναι λίγα για τον Πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη. Η ζωή του αξιοθαύμαστη,τα έργα του εξαιρετικά. Η παρουσία του ζωντανή σαν να μην έφυγε ποτέ. Χωρίς πολλά λόγια : ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ.
Την ευχή του να΄χουμε.

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ


Ήταν από τις εκφράσεις που δεν ξεχνάς, που μένουν στο μυαλό σου για να τις επεξεργαστείς στον ελεύθερό σου χρόνο. "Η σημερινή εποχή είναι σαν να ζούμε την εποχή του Νώε". Τότε ο Νώε έφτιαχνε την κιβωτό, ένα μεγάλο πλοίο το οποίο Ο Θεός ανέθεσε στο Νώε να κατασκευάσει λόγω του μεγάλου κατακλυσμού που επρόκειτο να φέρει, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη.

Πώς καθιερώθηκαν και επικράτησαν οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής γίνεται λόγος για τη νηστεία και όλοι οι ιεροί Πατέρες της Εκκλησίας μας αναφέρονται σε ομιλίες τους στο θέμα της νηστείας.
Ο Μέγας Βασίλειος μάλιστα, που μας άφησε δύο εξαίρετες ομιλίες περί της νηστείας, ονομάζει τη νηστεία «συνηλικιῶτιν τῆς ἀνθρωπότητος».
Είναι, λέει, η πρώτη εντολή που δόθηκε στους ανθρώπους από τον Θεό.

Άγιος Μεθόδιος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Πατάρων

20 Ιουνίου

Άγιο Πνεύμα


«....Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν....»

Την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, η Εκκλησία μας εορτάζει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και κατά το Σύμβολο της Πίστεως «συνπροσκυνείται και συνδοξάζεται» με τον Πατέρα και με τον Υιό, ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή.

Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)