Ετικέτες

3.7.20

Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης, (2016). Προπαρασκευή - Συγκρότηση - Ἀποφάσεις - Συνέπειες.


Ν Ε Α  Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α

Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου
Θεολόγου (Μ.Θ.), Συγγραφέως

Διευθυντοῦ  τοῦ  Γραφείου Αἱρέσεων καὶ  Παραθρησκειῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς.