Ετικέτες

3.7.16

Αγιορείτες πατέρες κρούουν τόν κώδωνα τού κινδύνου γιά τήν σύνοδο τής Κρήτης.

SYNAKSH_6-sunodos-kriti
Ό κύβος ερρίφθη!
Τό τέλος των εργασιών τής επονομαζομένης «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου» έφερε στην επιφάνεια και τα τελικά κείμενα της, τα προαποφασισμένα στο Σαμπεζύ, μαζύ με δύο καινούργια : To Μήνυμα της συνόδου και την Εγκύκλιό της.

«Μεγαλύνθητι, Νυμφίε… Ἡ ἱερολογία τοῦ θρησκευτικοῦ ὀρθοδόξου Γάμου» (ΜΕΡΟΣ Β)

Ο γάμος θεσμός του Θεού από την εποχή των πρωτοπλάστων

Η ΨΕΥΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ [Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ] - ΒΙΝΤΕΟ
Τούς Παπικούς τούς αποκόψαμε τό 1054 , λόγω τής προσθήκης τού " φιλιόκβε " στό Άγιο Σύμβολο τής Πίστεως . Από τότε , έχουν υιοθετήσει πολλές νέες , πολύ σοβαρές αιρέσεις . 

Μερικές από αυτές είναι: 

Γιατί Προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα;

Πιστεύουμε πως το σώμα του ανθρώπου, που προσλαμβάνεται στην Εκκλησία, γίνεται δοχείο της άκτιστης, χριστοφόρο και πνευματοφόρο:

Σύναξις των εν Πάτμω Αγίων
Το Iερό νησί της Πάτμου ως τόπος θεοβάδιστος και αποστολοβάδιστος, καθαγιασμένος από την παρουσία του Θεού και των ανά τους αιώνες Αγίων μορφών, ενδόξων και αφανών, από την παρουσία του Αποστόλου Ιωάννη που υπέργηρος εξορίστηκε εδώ, για να αξιωθεί του Θείου Οράματος, με το οποίο έγινε καταφανής η παρουσία του Θεού στο μικρό και άγονο αυτό νησί του Αιγαίου.

Σύναξη των Αγιορειτών Πατέρων

Ὄρη παρῆλθε πάντα, τοῦ Ἄθω Ὄρος.

Εὐρωπικῆς γῆς, τῇ ἁγιωνυμία·
Ἤνθησεν ἄνθη, ἀνθεοτρεφὴς Ἄθως,
Ὄντως νοητὰ, τούς δε θείους Πατέρας·
Χορὸν Θεουδῆ, τῶν ἐν Ἄθω Πατέρων,
Χορὸς γεραίρει, τῶν Μοναστῶν τοῦ Ἄθω.
Πληθὺς Ἀθωνιὰς, ἀμφὶ Θόωκον στῆκε Θεοῖο.