Ετικέτες

3.4.18

Αναγνώσματα από το βιβλίο του Ιώβ (Παλαιά Διαθήκη) - Μ. Δευτέρα έως Μ. Παρασκευή

Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΩΒ

Εσπερινός Μ. Δευτέρας: ­β τ ­νά­γνω­σμα (α 1-12)
Εσπερινός Μ. Τρίτης: ­β τ ­νά­γνω­σμα (α 13-22)
Εσπερινός Μ. Τετάρτης: ­β τ ­νά­γνω­σμα (β 1-10)
Εσπερινός Μ. Πέμπτης: ­β τ ­νά­γνω­σμα (λη 1-21. μβ 1-5)
Εσπερινός Μ. Παρασκευής: ­β τ ­νά­γνω­σμα (μβ 12-17)

Όρθρος Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης (ψάλλεται το βράδυ της Μ. Τρίτης) - 3 ολόκληρα βίντεο (2016, 2013, 2012-Ταλιαδώρος) και ένα με ψαλτικά από τον Θ. Στανίτσα

Σχόλιο: Αγαπητέ αναγνώστη, σε λίγο ξεκινά η ακολουθία του Νυμφίου (όρθρος Μεγάλης Τετάρτης). Άφησε τον υπολογιστή και πήγαινε σε μια κοντινή εκκλησία...

Αν δεν μπορείς για σοβαρούς λόγους, π.χ. υγείας, μπορείς να ακούσεις την ακολουθία στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας (91,2FM - ΚΛΙΚ ΕΔΩ) ή να δεις τα παρακάτω βίντεο:

2016

Τροπάριο Κασσιανής (4 βίντεο - Πρίγγος, Στανίτσας κ.α.)

ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ (ΣΥΝΤΟΜΟ) - ΠΡΙΓΓΟΣΚύριε,  ν πολλας μαρτίαις περιπεσοσα Γυνή, τν σν ασθομένη Θεότητα, μυροφόρου ναλαβοσα τάξιν, δυρομένη μύρα σοι, πρ το νταφιασμο κομίζει. Ομοι! λέγουσα, τι νύξ μοι, πάρχει, οστρος κολασίας, ζοφώδης τε κα σέληνος, ρως τς μαρτίας. Δέξαι μου τς πηγς τν δακρύων,  νεφέλαις διεξάγων τς θαλάσσης τ δωρ· κάμφθητί μοι πρς τος στεναγμος τς καρδίας,  κλίνας τος ορανούς, τ φάτ σου κενώσει· καταφιλήσω τος χράντους σου πόδας, ποσμήξω τούτους δ πάλιν, τος τς κεφαλς μου βοστρύχοις, ν ν τ Παραδείσ Εα τ δειλινόν, κρότον τος σν χηθεσα, τ φόβ κρύβη. μαρτιν μου τ πλήθη κα κριμάτων σου βύσσους, τίς ξιχνιάσει ψυχοσστα Σωτήρ μου; Μή με τν σν δούλην παρίδς,  μέτρητον χων τ λεος.

Ευαγγελική Περικοπή Μεγάλης Τρίτης (στην προηγιασμένη θ. λειτουργία)

Αποτέλεσμα εικόνας για παραβολη δεκα παρθενων
Διαβάζεται την Μεγάλη Τρίτη στην προηγιασμένη θεία λειτουργία (στις ενορίες γίνονται το πρωί της Μεγάλης Τρίτης οι ώρες και ο εσπερινός μαζί με τη θεία λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Ο όρθρος γίνεται κατ' οικονομία το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας π.χ. 19:00-21:00, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να τον παρακολουθήσουν)

Ματθ. κδ 36-51, κε 1-46, κϚ 1-2

κδ 36-44: Άγνωστη η ημέρα και η ώρα της δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου
κδ 45-51: Ο πιστός και ο κακός δούλος
κε 1-13: Η παραβολή των δέκα παρθένων
κε 14-30: Η παραβολή των ταλάντων 
κε 31-46: Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου και η κρίση των εθνών
κϚ 1-2: Ο Ιησούς προλέγει την σταύρωσή Του