Ετικέτες

11.3.17

Β΄ Κυριακή των νηστειών - Γρηγορίου του Παλαμά

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, 1296-14.11.1356

Σύντομη μνημόνευσις των αρετών του.

α) Ήταν υπερβολικά πράος, αλλά γινόταν και γενναίος μαχητής όταν ο λόγος ήταν για τον Θεό και τα θεία.
β) Ήταν αρνητής της κακίας και ανεξίκακος.
γ) Είχε μεγάλη προθυμία στο να ανταμείβει, όσον ήταν δυνατό, με αγαθά όσους φάνηκαν προς αυτόν κακοί.  

Όσιος Συμεών ο νέος Θεολόγος

12 Μαρτίου

[Η μνήμη του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου κανονικά τελείται στις 12 Μαρτίου. Επειδή όμως συμπίπτει με την μεγάλη Σαρακοστή μετατέθηκε στις 12 Οκτωβρίου.]

Ημερίδα Ιστορίας - Σάββατο 18/3 στις 19:00

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Β΄ Νηστειών και Σύντομον Κήρυγμα


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β´ 1 - 12
(η θεραπεία του παραλυτικού)

Κυριακή Β´ Νηστειών: ακολουθία όρθρου, τυπικό κ.α.

Κυριακή Β´ Νηστειών (Γρηγορίου Παλαμά)

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: το τυπικό, την ακολουθία του όρθρου κ.α. για την Κυριακή 12 Μαρ. 2017:

Λαοί που θέλουν να ζήσουν διοργανώνουν “Θεματική Εβδομάδα”, Εθνικής και όχι Έμφυλης Ταυτότητας…

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός.
“Αν δεν προσέξουν οι γονείς πού στέλλουν και τι μαθαίνουν τα παιδιά τους, θά ‘ρθει η ώρα που θα κλαύσει το Γένος πικρά πάνω σε ερείπια”Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος

Ἡ πνοὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιο Πνεύμα

α'. Τί εἶναι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ τί δίνει στὸν ἄνθρωπο.
Ἡ πνοὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ Θεός, τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, παντοδύναμο ὅπως ὁ Πατέρας καὶ ὁ Υἱός. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ζωογονεῖ, ἐμψυχώνει καὶ ἐνδυναμώνει τὰ πλάσματα. Αὐτὸ δίνει στὰ ζῶα τὴ ζωή, στοὺς ἀνθρώπους τὸ νοῦ καὶ στοὺς χριστιανοὺς τὴν ἀνώτερη ζωή, τὴν πνευματική. Αὐτὸ φωτίζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν βοηθάει νὰ μπεῖ στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων

11 Μαρτίου