Ετικέτες

6.7.20

Αγία Κυριακή η Μεγαλομάρτυς

Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής: «Όταν η καρδιά μας δεν έχει τον Χριστό, τότε θα βάλωμε μέσα ή χρήματα ή κτήματα ή ανθρώπους»

Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής | Αγιογραφίες | Εκκλησιαστικά είδη ...
Αυτά που ακούμε (πολέμους, σεισμούς, καταστροφές, είναι βροντές και θα έλθει και η βροχή…). Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι προς απολογίαν και μαρτύριον. Να γίνετε άνθρωποι άξιοι της άνω Ιερουσαλήμ.