Ετικέτες

2.4.20

Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής Ηγούμενος Μονής Μηδικίου


3 Απριλίου

ΚΛΙΜΑΞ: ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ Περί αγάπης, ελπίδος και πίστεως

Αποτέλεσμα εικόνας για κλίμαξ


ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ

Περί αγάπης, ελπίδος και πίστεως
(Διά τόν σύνδεσμον τής εναρέτου τριάδος τών αρετών, τής αγάπης, τής ελπίδος καί τής πίστεως)
orthodoxy

1.Νυνί δε λοιπόν - ύστερα από όλα τα προηγούμενα - μένει τα τρία ταύτα – τά οποία σφίγγουν και διατηρούν τον σύνδεσμο όλων – πίστις, ελπίς, αγάπη∙ μείζων δε πάντων η αγάπη»(πρβλ. Α΄ Κορ. ιγ΄ 13), διότι και ο Θεός αγάπη ονομάζεται (πρβλ. Α΄ Ιωάν. δ΄ 16). Εγώ όμως την μία την βλέπω σαν ακτίνα, την άλλη σαν φως και την Τρίτη σαν ηλιακό δίσκο, και όλες μαζί σαν ένα φωτεινό απαύγασμα και μία και την αυτήν λαμπρότητα. Η μία, η πίστις, δύναται να επιτελέση τα πάντα. Η άλλη, η ελπίς, περικυκλώνει με το έλεος του Θεού και δεν καταισχύνει τον ελπίζοντα. Και η Τρίτη, η αγάπη, δεν πέφτει ποτέ από το ύψος της ούτε σταματά από το τρέξιμό της ούτε επιτρέπει σ΄ αυτόν που επλήγωσε με τα βέλη της να ηρεμήση από την «μακαρίαν μανίαν» που του επροξένησε.
2. Αυτός που θέλει να ομιλή για την αγάπη είναι σαν να επιχειρή να ομιλή για τον ίδιο τον Θεόν. Η ανάπτυξις όμως ομιλίας περί Θεού είναι πράγμα επισφαλές και επικίνδυνο σε όσους δεν προσέχουν. Για την αγάπη γνωρίζουν να ομιλούν οι Άγγελοι, αλλά και αυτοί ανάλογα με τον βαθμό της θείας ελλάμψεώς τους. Αγάπη είναι ο Θεός, και όποιος προσπαθεί να δώση ορισμό του Θεού ομοιάζει με τυφλό που μετρά στην άβυσσο τους κόκκους της άμμου.
3. Η αγάπη, ως προς την ποιότητά της είναι ομοίωσις με τον Θεόν, όσο βέβαια είναι δυνατόν στους ανθρώπους. Ως προς την ενέργειά της, μέθη της ψυχής. Ως προς δε τις ιδιότητές της, πηγή πίστεως, άβυσσος μακροθυμίας, θάλασσα ταπεινώσεως.Πριν τη συντριβή, προηγείται η ύβρις ( = έπαρση, αλαζονεία) ... - Μας θυμίζει κάτι;

Ερμηνεία στις Παροιμίες του Σολομώντος (2) – Η τέχνη της ...

Κάνω μια σταχυολόγηση για τους βιαστικούς. 
Τα δικά μου λόγια περιττεύουν: 

Πρὸ συντριβῆς ἠγεῖται ὕβρις, 
πρὸ δὲ πτώματος κακοφροσύνη. 

Ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρυσός, 
οὕτως ἐκλεκταὶ καρδίαι παρὰ Κυρίῳ. 

Ὃς δίκαιον κρίνει τὸν ἄδικον, ἄδικον δὲ τὸν δίκαιον, 
ἀκάθαρτος καὶ βδελυκτὸς παρὰ Θεῷ. 

Ὃς ὑψηλὸν ποιεῖ τὸν ἑαυτοῦ οἶκον, ζητεῖ συντριβήν.Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο και μετάφραση

Όταν ο δίκαιος Αβραάμ παρακαλούσε τον Κύριο να μην καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορρα αν εκεί βρίσκονταν κάποιοι δίκαιοι... Σε ποιον ελάχιστο αριθμό σταμάτησε;

Μετανοείτε! κραυγάζει ο Μέγας Κανών.


Ο Μέγας Κανών, που συνέθεσε ο Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης, αρχιεπίσκοπος Κρήτης και ένας από τους πιο εξέχοντες εκπροσώπους της εκκλησιαστικής ποιήσεώς μας, είναι ένας από τους πιο υπέροχους και περισσότερο γνωστούς ύμνους οτό εκκλησιαστικό πλήρωμα.

Όσιος Τίτος ο Θαυματουργός

2 Απριλίου