Ετικέτες

26.5.18

Ἀντί νά μιμηθοῦμε τούς Ἁγίους, μιμούμαστε τούς θηριώνυμους διῶκτες τους!

Αποτέλεσμα εικόνας για Ὁσίου πατρός ἡμῶν καί Ὁμολογητοῦ Μιχαήλ, ἐπισκόπου Συνάδων

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
 Στίς 23 Μαΐου ἑορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν καί Ὁμολογητοῦ Μιχαήλ, ἐπισκόπου Συνάδων.
Γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στό συναξάρι: Οὗτος ὁ ἀγγελώνυμος Μιχαήλ ... ἠφάνισεν τήν βλάσφημον αἵρεσιν τῶν εἰκονομάχων καί ἔφραξε τά ἄθεα αὐτῶν στόματα...Ὅθεν Λέων (αὐτοκράτορας) ὁ θηριώνυμος δέν ὑπέφερε τό ρεῦμα τῆς ἱερᾶς γλώσσης τοῦ ἁγίου, διότι παρασταθείς ἔμπροσθεν τοῦ βήματος αὐτοῦ ὁ μακάριος οὗτος, οὔτε ἀπό τούς φοβερισμούς του ἐδηλίασεν, οὔτε ἀπό τάς κολακείας του ἐμαλακώθη, ἀλλά μέ ἐλευθέραν καί ἀνδρείαν φωνήν ἐξεβόησε λέγων: ’’Τήν ἄχραντον εἰκόνα εὐσεβῶς σέβομαι καί προσκυνῶ τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς θείας αὐτοῦ μητρός, τό δέ δόγμα σου καί τόν ὁρισμόν πτύω καί ὡς οὐδέν λογίζομαι’’.
Ταῦτα ἀκούσας ὁ βασιλεύς ... ἀνάψας ὑπό θυμοῦ κατεδίκασε τόν ἅγιον εἰς μακράν ἐξορίαν.

Ἔφραξεν ὁ Ὅσιος Μιχαήλ τά ἄθεα στόματα τῶν εἰκονομάχων. Ἀθέους ὀνομάζει τούς εἰκονομάχους ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. 
Σήμερα τούς εἰκονομάχους (παπικούς καί προτεστάντες) τούς ὀνομάζουμε ’’ἀδελφές ἐκκλησίες’’! Γίναμε ἕνα μαζί τους. Ἕνα μέ τήν ἀθεΐα! Νά, τί εἶναι ἡ παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

Κυριακή Πεντηκοστής: ακολουθία όρθρου, τυπικό κ.α.

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή Πεντηκοστής

Κυριακή Πεντηκοστής


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: την ακολουθία του όρθρου, μουσικά κ.α. για την Κυριακή της Πεντηκοστής 27/5/2018:

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς

Αποτέλεσμα εικόνας για Πεντηκοστή


 Πράξ. β’ 1-11

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής της Πεντηκοστής


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ´ 37 - 52 ΚΑΙ Η´ 12

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Συγκρητισμός από την Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 23η Μαΐου 2018
ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εδώ και αρκετά χρόνια η Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. εμφανίζεται πρωτοπόρος στοσυγκρητισμό. Χωρίς αμφιβολία έχει ξεπεράσει την αντίστοιχη Σχολή των Αθηνών και έχει αναδειχθεί σε πρωταθλήτρια Σχολή σε συγκρητιστικές επιδόσεις. Σε επιδόσεις και εκδηλώσεις, που πραγματικά θα τις ζήλευαν ακόμη και παπικές και προτεσταντικές Θεολογικές Σχολές της Ευρώπης. Ιδιαίτερα μάλιστα μετά την «Σύνοδο» της Κρήτης βάλθηκε με ένα πρωτοφανή οίστρο, να εφαρμόσει στην πράξη τις κακόδοξες εκκλησιολογικές αποφάσεις της.

ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ: ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

polatidis
Στις μέρες μας το δρώμενο έχει ενσωματώσει πολλά εμφανή χριστιανικά στοιχεία και θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως εκχριστιανισμένο. Η συστηματική μελέτη όμως αποδεικνύει ότι τα χριστιανικά στοιχεία είναι περισσότερο επιφανειακά και λιγότερο ουσιαστικά. Έτσι στη συντριπτική τους πλειοψηφία Έλληνες και ξένοι ερευνητές συμφωνούν ότι το δρώμενο έχει τις ρίζες του στην απώτατη αρχαιότητα και σχετίζεται με την Διονυσιακή λατρεία. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι «τό πρ καθαίρει καί τό δωρ γνίζει», ενώ ο Ευριπίδης στις Βάκχες γράφει για τις Μαινάδες «π δ βοστρύχοις πρ φερον, οδ καιεν». Φαίνεται από τις πηγές ότι κατά την αρχαιότητα η Πυροβασία ετελείτο σε πολλές περιοχές του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου, όπως στη Μεσσηνία, στη Βοιωτία, σε περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης, στην Κάτω Ιταλία, στην Μικρά Ασία και αλλού. Ο Στράβων αναφέρει ότι στην πόλη Καστάβαλα της Μικράς Ασίας υπήρχε το ιερό της Περασίας Αρτέμιδος «που φασ τς ερεας γυμνος τος ποσ δι’ νθρακις βαδζειν παθες».
Την Διονυσιακή προέλευση του εθίμου πιστοποιεί και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος η οποία σε έγγραφο με αριθμό Πρωτοκόλλου 1531 / 26-6-1947, προς τον τότε Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης αναφέρει μεταξύ των άλλων: «Συνοδική διαγνώμη, γνωρίζομεν υμίν ότι το εν λόγω έθιμον ως ειδωλολατρικόν και αναγόμενον εις τας οργιαστικάς εορτάς του Διονύσου, δέον να καταργηθεί χρησιμοποιουμένων όλων των πνευματικών μέσων, των υπό της Εκκλησίας διατειθεμένων». Σημαντική πηγή πληροφοριών σε σχέση με τα τελετουργικά στοιχεία και την προέλευση του εθίμου δίνει και μελέτη του Α. Χουρμουζιάδη, η οποία έγινε για λογαριασμό του Πατριαρχείου Κων/πόλεως το 1873 με τίτλο «Περί των Αναστεναρίων και άλλων τινών παραδόξων εθίμων και προλήψεων». Η μελέτη αυτή είναι ψηφιοποιημένη και μπορεί εύκολα να αναζητηθεί στο διαδίκτυο.
[Ο Χρήστος Πολατίδης είναι Δρ. Χημικός Μηχανικός. Εδώ και πολλά χρόνια συμμετέχει στο έθιμο ως πυροβάτης. Ερευνά συστηματικά το φαινόμενο της ακαΐας. Ζει και εργάζεται στις Σέρρες ενώ παράλληλα διδάσκει ως εντεταλμένος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας].


Σημείωση: Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο εβδομαδιαίο περιοδικό του “Ελεύθερου Τύπου”, τα Φαινόμενα. Στν Λαγκαδά (τόπο τελέσεως τς πυροβασίας) σήμερα δν πάρχει καμμία ντίδραση π τν νν πίσκοπο, ν ντιθέσει πρς τν προηγούμενο μακαριστ Σπυρίδωνα, ποος ντέδρασε μέσως μ τν νθρόνισή του κα μάλιστα πέβαλλε κα πιτίμιο τς κοινωνησίας στος ναστενάρηδες.

                                                                                              ΝΑΘΑΝΑΗΛ


Ακολουθεί η συνέντευξη

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για Εξάρχεια: Τουλάχιστον ενοχλητική αδιαφορία της Πολιτείας

Αποτέλεσμα εικόνας για διμοιριες μ.α.τ
Έντονες επικρίσεις κατά της Πολιτείας διατυπώνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, κάνοντας λόγο για "τουλάχιστον ενοχλητική αδιαφορία" της στις επιθέσεις, που όπως τονίζει, σημειώνονται εναντίον των διμοιριών της Υ.Α.Τ. στη Χαριλάου Τρικούπη και έξω από το Πολυτεχνείο.

Αγρυπνία προσευχής για τις εξετάσεις μαθητών και φοιτητώνΓια τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων και ιδιαίτερα για τα παιδιά που θα διαγωνισθούν στις πανελλήνιες εξετάσεις,
Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των πανεπιστημίων,
Για τους γονείς των, που ζουν τη δική τους αγωνία…

Είναι κουτοπόνηροι οι αριστεροί;

Αποτέλεσμα εικόνας για aristera
Δεν είμαστε κουτοπόνηροι στον ΣΥΡΙΖΑ. Στα σχέδιά μας τα λέμε όλα, είπε στη Βουλή ο Ευκλείδης, κρύβοντας, με κουτοπονηριά ολκής... όλη την αλήθεια.                                        Ποια σχέδια, ποια ανάπτυξη και ποια καλυτέρευση είσαστε σε θέση να κάνετε, βρε θεομπαίχτες, όταν για να γίνουν μόνο τα μισά (από την φοιτητική έκθεση... της κακιάς ώρας που παρουσιάσατε στη Βουλή ως αριστερό όραμα ανάπτυξης) οφείλετε να ακυρώσετε και να ξαναγράψετε την φορολογική νομοθεσία, το εργατικό δίκαιο, τους αναπτυξιακούς νόμους 13 χρόνων. Και να ανατρέψετε σύσσωμο το καθεστώς αδειοδοτήσεων στις επενδύσεις. 

Ευαγγελική Περικοπή Σαββάτου προ της Πεντηκοστής

Αποτέλεσμα εικόνας για ευαγγέλιο
κατά Ιωάννην (κα' 14-25)

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα το Ψυχοσάββατο προ τῆς Πεντηκοστῆς

Αποτέλεσμα εικόνας για ψυχοσάββατο


Προς Θεσσαλονικείς Α' επιστολή Παύλου (δ' 13-17)

Γιατί δεν διώχθηκε ποτέ ο Γιάννης Μπουτάρης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου υπ’ αριθμ. 4285;

.
Η εικόνα του 75άχρονου ηλικιωμένου πεσμένου δημάρχου και ο ξυλοδαρμός του, που έκανε το γύρω του διαδικτύου μόνο θλίψη θα μπορούσε να προκαλέσει και όχι χαρά.
Οι δηλώσεις του, ναι ήταν πάντα ανθελληνικές και προκλητικές και πάντα υπήρχε η απορία γιατί εκλέγεται και ποιοι τον ψηφίζουν. Όμως το να χαιρόμαστε που καταντήσαμε σαν τους μπρατσαράδες πατριώτες της Βουλής και λύνουμε τις διαφορές μας με τη βία με ξεπερνά.
Αλήθεια, γιατί δεν διώχθηκε ποτέ ο Γιάννης Μπουτάρης (που ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2011) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν 4285 που προβλέπει ποινές για όποιον με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο επιδοκιμάζει, ευτελίζει ή αρνείται την ύπαρξη ή την σοβαρότητα εγκλημάτων Γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και του Ολοκαυτώματος;;
Αυτό θα έπρεπε να μας απασχολεί, να μας προβληματίζει και κυρίως να μας ανησυχεί!
Ας ρίξουμε μια ματιά στην εφημερίδα της κυβερνήσεως τεύχος 1ο- Αρ. Φύλλου 191 – 10 Σεπτεμβρίου 2014