Ετικέτες

31.8.18

Η 1η Σεπτεμβρίου, η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, αποτελεί την αρχή της Ινδίκτου.

Ο των αιώνων Ποιητής και Δεσπότης, Θεέ των όλων, υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, σώζων τω ελέει σου τω απείρω, Οικτίρμον, πάντας τους λατρεύοντας σοι τω μόνω Δεσπότη, και εκβοώντας φόβω Λυτρωτά· Εύφορον πάσι το έτος χορήγησον. “Ινδικτον ημιν ευλόγει νέου χρόνου, ώ και παλαιέ και δι’ ανθρώπους νέε”.
1η Σεπτεμβρίου: ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ (δηλαδή αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους). Για την περίπτωση αυτή, ό Σ. Εύστρατιάδης στο Αγιολόγιο του, γράφει τά έξης: “Λέξις λατινική (indictio) όρισμόν σημαίνουσα καθ’ όν κατά δεκαπενταετή περίοδον έπληρώνοντο εις τους αυτοκράτορας των Ρωμαίων οι φόροι. Κατά την εκκλησιαστικήν παράδοσιν, την αρχήν της ίνδικτιώνος είσήγαγεν ό Αύγουστος Καίσαρ (1 -14), ότε διέταξε την γενικήν των κατοίκων του Ρωμαϊκού κράτους απογραφήν και την είσπραξιν των φόρων, κατά την πρώτην του Σεπτεμβρίου μηνός. Από του Μεγάλου Κωνσταντίνου (313) έγένετο επισήμως χρήσις της Ινδικτιώνος ως χρονολογίας, έκτοτε δε ή εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του νυν εορτάζει την α’ Σεπτεμβρίου ως αρχήν του εκκλησιαστικού έτους.

Οι Άγιες ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ και ΑΜΜΟΥΝ του διακόνου και διδασκάλου αυτών.

1η Σεπτεμβρίου

ἈπολυτίκιονἈθλητῶν αἱ χορείαι, δεῦτε συνδράμετε καὶ τεσσαράκοντα κόρας μετὰ Ἀμμοὺν εὐσεβοῦς μεγαλύνατε, λαμπρῶς πανηγυρίζουσι ὅτι ἐνήθλησαν στερρῶς τῇ ἀσκήσει ἐν Χριστῷ, ῥωσθεῖσαι καὶ λαμπρυνθῆσαι πρεσβεύουσαι τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Αθανάσιος και Δημήτριος: μας έχουν ανάγκη ΚΑΙ Γεώργιος και Παύλος: κοιμήθηκαν

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΣΕΥΧΉ

Ενημέρωση: Ο αδερφός μας Γεώργιος (κλικ εδώ) που είχε καρκίνο σε τελικό στάδιο κοιμήθηκε τελικά εχθές 30/8, όπως περίμεναν οι δικοί του. Ας ευχηθούμε ο Κύριος να τον ελεήσει και να ενδυναμώσει και να φωτίσει τους δικούς του.
Σημ.: Αφαιρέθηκε από την κατάσταση υπέρ υγείας (θέση 81 μετά τον Ηλία και τη Θεοδώρα) και τέθηκε στην κατάσταση υπέρ αναπάυσεως.

Μαζί με τον Γεώργιο ας προσθέσουμε και τον Παύλο, που επίσης κοιμήθηκε προχθές. Ήταν πιστός άνθρωπος.

Νέα αιτήματα

Δύο νέοι αδερφοί μας και μέλη μας έχουν την ανάγκη της προσευχής μας. Μετά τον αδερφό μας Ανδρέα (θυμηθείτε εδώ), ο αδερφός μας Αθανάσιος θορυβήθηκε και το έψαξε κι αυτός. Δυστυχώς οι υποψίες του επιβεβαιώθηκαν, αλλά ίσως και γι' αυτό τον λόγο προλαβαίνει, μιας και ο καρκίνος που εντοπίστηκε είναι ακόμα μη μεταστατικός και ιάσιμος. Ας ευχόμαστε λοιπόν και για τον Αθανάσιο μαζί με τον αδερφό μας Ανδρέα να ξεπεραστεί η περιπέτεια υγείας και φυσικά όλα να γίνουν σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και το συμφέρον της ψυχής τους.

Ένας δεύτερος αδερφός μας, δικός μας άνθρωπος, ο Δημήτριος πάσχει από σοβαρή κατάθλιψη και αντιμετωπίζει δυσκολίες οικονομικής και επαγγελματικής φύσεως. Ας ευχηθούμε ο Θεός να τον φωτίσει, ώστε να διώξει το σκοτάδι από την καρδιά του (που είναι περισσότερο "πειρασμικής" φύσεως) και να αναδείξει το πλούσια ταλέντα του. Ας ευχόμαστε και για τη σύζυγό του που προσεύχεται μαζί μας τόσο καιρό και η οποία εύλογα έχει ανησυχήσει και μας ζητά να της συμπαρασταθούμε. Ας μην την αφήσουμε μόνη της.

Στο «έξαιρέτως τής Παναγίας Άχράντου» νά σταυρώνουμε τον νου μας, όπου πονάμε καί νά μνημονεύουμε ονόματα αρρώστων, αμαρτωλών, φυλακισμένων καί όσων ανθρώπων έχουν ανάγκη. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ


Θέλω καί κάτι επί πλέον νά έπισημάνω γιά τήν Θεία Λειτουργία, γιά τή στιγμή τού «Αξιόν έστι». Εκείνη τήν ώρα νά προσέχουμε τον λογισμό μας και νά σταυρώνουμε όλο τό σώμα μας, διότι είναι παρών ό Θεός. Εκείνη τήν ώρα άποκαλύπτει πολλά πράγματα ό Θεός και πολύ μάς ένισχύει. Εκείνη τήν ώρα επισκιάζει ή Χάρις τού Παναγίου Πνεύματος.

Να μιλάς- Να προσπαθείς.

MIDEN PROSPATHIA


Είχα διαβάσει κάπου, πως ο δυνατός είναι εκείνος που περπατά μέσα στη νύχτα μόνος του και ας φοβάται τόσο πολύ το σκοτάδι.

Γέρων Αμφιλόχιος Μακρής «Ο πειρασμός ξέρετε τι μάστορας είναι;»


«Όταν Κάποιος ρίξη στο σκυλί μια πέτρα, πολλές φορές ο σκύλος αντί να χυθεί σ΄ αυτόν που την έριξε, ορμά και δαγκώνει την πέτρα. Έτσι κάνουμε κι εμείς.

Η μεταστροφή ενός άθεου ηθοποιού του Ελληνικού θεάτρου στην Ορθοδοξία κατά το επιθανάτιο κρεβάτι

Αποτέλεσμα εικόνας για μετανοια
Μιά μέρα, σ᾽ ἕνα ἀπ᾽ τά πιό μεγάλα Νοσοκομεῖα ἔφεραν ἔνα ἄρρωστο ἠθοποιό τοῦ Ἑλληνικοῦ θεάτρου. Ξακουστό καί δοξασμένο. Ἡ ἀρρώστια του ἦταν σοβαρή.
Ἔτσι, ὁ ἡθοποιός εἶναι τώρα ξαπλωμένος στό κρεββάτι. Σκέπτεται. Θυμᾶται, Ἀναπολεῖ τά περασμένα… Καί μελαγχολεῖ.
Ἡ Θεία Πρόνοια ἔφερε κοντά του μία ἀδελφή νοσοκόμα πολύ πιστή. Τοῦ μίλησε γιά τή χριστιανική ζωή, γιά τήν ἀρετή, γιά τό φῶς. Ὁ ἠθοποιός ἐπηρεάσθηκε. Ἄρχισε νά σκέπτεται βαθύτερα. Σέ λίγες μέρες —τί θαῦμα!— ζήτησε νά ἐξομολογηθῆ. Ἦλθε ἀμέσως ἕνας κατάλληλος πνευματικός. Ὁ ἠθοποιός μίλησε μέ εἰλικρίνεια, μέ ἀληθινή μεταμέλεια…
Τό ἀπόγευμα, ὅμως, τῆς ἴδιας μέρας ἦλθε νά τόν ἐπισκεφθῆ μιά ἄλλη ἠθοποιός, συνεργάτις του στό θέατρο. Τόν ρώτησε πῶς εἶναι. Καί ὁ ἠθοποιός μ᾽ ἕνα στοχαστικό τρόπο, ἀπάντησε ἀργά-ἀργά καί μέ πόνο:
—Μέ ρωτᾶς πῶς εἶμαι. Πῶς θέλεις νά εἶμαι! Ἔπρεπε ν᾽ ἀρρωστήσω γιά νά καταλάβω μερικά πράγματα. Πέρασε ἡ ζωή μου μέσα σέ χίλιες δυό περιπέτειες…
Κλαίω τά χρόνια μου πού πήγανε χαμένα…
Καί κατέβασε τό κεφάλι του. Δυό δάκρυα κύλησαν ἀπ᾽ τά μάτια του.
Τήν ἄλλη μέρα κοινώνησε μέ ἀληθινή συντριβή. Πρός τό μεσημέρι ἔκλεισε τά μάτια του γιά πάντα… Δώδεκα παρά ἕνα λεπτό βρῆκε τό δρόμο τῆς σωτηρίας!
Από το βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Θεός Ἐφανερώθη – Ἀπό τόν Ἀθεϊσμό στό Χριστό, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2011
πηγή: http://hristospanagia3.blogspot.com                      ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Προφητεία Αγίου Γέροντος Αμφιλοχίου Μακρή.


...να πάρετε το φως από την αναμμένη λυχνία της Αποκαλύψεως να το μεταφέρετε να ανάψετε τις σβησμένες λυχνίες της Μικρασίας.

Παρασκηνιακό «παιχνίδι» για τις νέες ταυτότητες


Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ενόψει του διαγωνισμού για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Οι τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου έχουν καθοριστεί και, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι ζήτημα ημερών το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως.

30.8.18

Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

31 Αυγούστου

Τί πρέπει νὰ γίνεται, ὅταν ἡ ἀνώτερη λογικὴ θέλησις φαίνεται νικημένη ἀπὸ τὴν παράλογη καὶ κατώτερη καὶ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟς νικοδημος ο αγιορειτης
Ἂν καμμία φορὰ σκεφθῇς ὅτι ἡ λογική σου θέλησις δὲν μπορεῖ νὰ ἀντισταθῇ ποτὲ καθόλου στὴν παράλογη ἐπιθυμία καὶ στοὺς ἐχθροὺς ποὺ σὲ πολεμοῦνε, ἐπειδὴ καὶ δὲν αἰσθάνεσαι νὰ ἔχῃς μία προθυμία ζωντανὴ ἐναντίον τους· σὺ ὅμως, νὰ παραμείνης, ἀδελφέ μου, σταθερὸς καὶ μὴν ἐγκαταλείψης τὸν πόλεμο, γιατὶ θὰ θεωρῆσαι ὡς νικητής, ἐφόσον δὲν βλέπῃς φανερὰ νικημένο τὸν ἑαυτό σου.

Αναγκάσθηκαν να τους απομακρύνουν με την βοήθεια της χωροφυλακής!


Ο αρχιεπίσκοπος Μπογουτσάρσκυ Σεραφείμ διηγείται ότι “ένας τυφλός ωδηγήθηκε στον σταθμό Γολούτ την ώρα που στάθμευε το τραίνο με το οποίο ταξίδευε ο π. Ιωάννης [ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης].

Κοσσυφοπέδιο: Ματαιώθηκε επίσκεψη Σέρβων σε Μοναστήρι έπειτα από διαμαρτυρίες Αλβανών


Οι εκτοπισμένοι Σέρβοι από την Τζιακόβιτσα, οι οποίοι είχαν ανακοινώσει ότι θα γιορτάσουν την Κοίμηση της Θεοτόκου (με το παλιό ημερολόγιο), στο τοπικό μοναστήρι, αντιμετώπισαν μια μεγάλη διαδήλωση από ντόπιους Αλβανούς, όπως αναφέρει το σκοπιανό πρακτορείο ειδήσεων με πληροφορίες από την Πρίστινα.Συγκεκριμένα

30 μέλη ΜΚΟ (!) διακινούσαν μετανάστες στο βόρειο Αιγαίο


Σχόλιο: Θυμάστε την Τασία που ευχαριστούσε δημόσια τις Μ.Κ.Ο?  ίσως κάτι να ήξερε!!! 

Οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από τα τουρκικά παράλια είχαν στήσει 30 μέλη (έξι Ελληνες και 24 αλλοδαποί) Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ), που δρούσε στη Μυτιλήνη από το 2015.

29.8.18

Άγιοι Αλέξανδρος, Ιωάννης και Παύλος ο νέος, Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης


30 Αυγούστου

Ο Άγιος με την θαυμαστή αφθαρσία – Άγιος Αλέξανδρος του Σβίρ

alt
Ο Άγιος με την θαυμαστή αφθαρσία – Λείψανο 500 ετών
Η  Εκκλησία εορτάζει την μνήμη του δύο φορές. Την ημέρα της Κοιμήσεώς του (30 Αυγούστου) και την ημέρα της επισήμου Διακηρύξεως της Αγιότητάς του & της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του (17 Απριλίου).

Νέος Άγιος στην Εκκλησία μας!

Χαράς Ευαγγέλια! 

Αγιοκατάταξη Γέροντα της Πάτμου 

Αμφιλοχίου Μακρή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ: Τα 2 σημεία πριν τα παγκόσμια γεγονότα!Το Κορεατικό κλίνει, από ότι φαίνεται, και έχει σειρά το πρόβλημα με το Ιράν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα χειροτερέψει και το Ισραήλ θα επιτεθεί στο Ιράν. Έτσι πριν τα παγκόσμια γεγονότα θα υπάρξουν δύο (2) σημεία κατά τον μητροπολίτη Νεόφυτο της Μόρφου: α. ο Ερντογάν θα εξουδετερωθεί και β. θα γίνει επίθεση στο Ιράν.

Είναι αμαρτία να πιστεύουν οι χριστιανοί στα όνειρα και τα οράματα; Από ποιες αιτίες εξαπατώνται οι άνθρωποι με τα ψεύτικα όνειρα και οράματα;

Σχετική εικόνα
π. Ηλίε Κλεόπα
Είναι αμαρτία να πιστεύουν οί χριστιανοί στα όνειρα καί τα οράματα;

"Αν δεν αραίωσες τις φιλίες σου, αν δεν σε εγκατέλειψαν οι φίλοι σου, αν δεν άρχισαν οι άλλοι να σε ειρωνεύονται..."Αν δεν αραίωσες τις φιλίες σου, αν δεν σε εγκατέλειψαν οι φίλοι σου, αν δεν άρχισαν οι άλλοι να σε ειρωνεύονται τότε να ξέρεις ότι δεν έκανες βήμα στον Χριστιανισμό.

H αποφυγή της υπερηφάνειας και της κατακρίσεως .

Αποτέλεσμα εικόνας για μωυσης ο αιθιοπας

Ο Άγιος Μωυσής διακρίθηκε για την πνευματική του σύνεση και την αρετή. Με τη φήμη του κατάφερε να προσελκύσει στο ερημητήριο του πολυάριθμους χριστιανούς, αλλά και ειδωλολάτρες που με τη χάρη του Θεού τους μετέστρεφε "είς Θεόν κοινωνία". Όλοι ζητούσαν την διδαχή και τις συμβουλές του. Ο Άγιος διεκρίθη κυρίως για την αποφυγή της υπερηφανείας και της κατακρίσεως.

Ο Θεός «παίζει» μαζί μας


Είχαμε έναν μοναχό στο Μοναστήρι μας. Όταν επρόκειτο να πάω σε ένα Μετόχι μας έξω από το Άγιον Όρος, μου λέει:

28.8.18

Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

Αποτέλεσμα εικόνας για αποτομή κεφαλής ιωάννου προδρόμου
29 Αυγούστου
[ΝΗΣΤΕΙΑ]


«Οὐκ ἐξεστὶ σοὶ ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». 

Δεν σου επιτρέπεται από το νόμο του Θεού να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου, ο όποιος ζει ακόμα. 

Λόγια του Τιμίου Προδρόμου, που αποτελούσαν μαχαιριές στις διεφθαρμένες συνειδήσεις του βασιλιά Ηρώδη Αντίπα και της παράνομης συζύγου του Ηρωδιάδος, που ήταν, γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου. Ο Ηρώδης, μη ανεχόμενος τους ελέγχους του Προδρόμου, τον φυλάκισε. Σε κάποια γιορτή όμως των γενεθλίων του, ο Ηρώδης υποσχέθηκε με όρκο να δώσει στην κόρη της Ηρωδιάδος ό,τι ζητήσει, διότι του άρεσε πολύ ο χορός της. Τότε η αιμοβόρος Ηρωδιάς είπε στην κόρη της να ζητήσει στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη. Πράγμα που τελικά έγινε. Έτσι, ο ένδοξος Πρόδρομος του Σωτήρα θα παραμένει στους αιώνες υπόδειγμα σε όλους όσοι θέλουν να υπηρετούν την αλήθεια και να αγωνίζονται κατά της διαφθοράς, ανεξάρτητα από κινδύνους και θυσίες. 

Μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης: Λεγεών των δαιμόνων η βουλή. Η βουλή χρειάζεται Εξορκισμό, όχι Αγιασμό!

 

"Θα έρθω, αλλά θα φέρω και τον Πορφύριο!''Δείτε το βίντεο:

Αυγουστίνος Καντιώτης: Μια μέρα θα τους δείτε αυτούς, με τα ελικόπτερα να φεύγουν από την Ελλάδα
Ακούστε οπωσδήποτε ολόκληρο το απόσπασμα της ομιλίας του αείμνηστου Μητροπολίτη Φλωρίνης και διαπιστώστε και μόνοι σας πόσο ταιριάζουν τα λόγια του με τη σημερινή τραγική κατάσταση της πατρίδας μας.

Μην προσκολλάστε και μην εξαρτάστε από την αγάπη των ανθρώπων

Μην προσκολλάστε και μην εξαρτάστε από την αγάπη των ανθρώπων. Είναι ατελής, λίγη, αδύναμη, ευκαιριακή, ιδιοτελής, πολλές φορές κατευθυνόμενη από πάθη και αδυναμίες.

Ο Άγιος Παΐσιος μας συμβουλεύει για τα άσχημα όνειρα


Όταν βλέπεις άσχημο όνειρο, ποτέ να μην εξετάζεις τι είδες, πώς το είδες, αν είσαι ένοχη, πόσο φταις.
Ο πονηρός, επειδή δεν μπόρεσε να σε πειράξει την ημέρα, έρχεται την νύχτα.

Απελπισία, η μεγάλη απειλή


Όλο και πιο έκδηλο γίνεται το φαινόμενο οι άνθρωποι να φτάνουν στην απελπισία.
Να γαντζώνονται πάνω της λες και είναι η μοναδική «λύση».

27.8.18

Προσευχή για αδερφούς μας (ζώντες και κεκοιμημένους)

Αποτέλεσμα εικόνας για κομποσκοινι
Τ προσευχ προσκαρτερετε, γρηγοροντες ν ατ ν εχαριστίᾳ

(Κολ. δ΄ 2)

Αγαπητοί μας αδελφοί εν Χριστώ που προσεύχονται μαζί μας για όσους κατά καιρούς μας ζητούν βοήθεια μας ενημερώνουν για τους εξής αδελφούς μας (αρκετά ονόματα μαζεύτηκαν στο διάστημα των τελευταίων ημερών και έτσι βάζω συνολική ανάρτηση. Αν ξέχασα κάποιον παρακαλώ ενημερώστε με όσοι στείλατε ονόματα.):

Λεμονιάκαρκίνος του μαστού (ίσως και μεταστάσεις)

Ναταλία: μικρό κοριτσάκι με οξεία λευχαιμία

Λαμπρινή: Μάνα που πριν λίγες μέρες έχασε τον υιό της Νικόλαο.

Φωτεινή: Νεαρή μανούλα με βαριάς μορφής καρκίνο. Έχει δυο μικρά παιδάκια.

Αρετή: Η μικρή Αρετή Κρεμμύδα, ετών 13, νοσηλεύεται στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων Μαριάννα Βαρδινογιάννη "ΕΛΠΙΔΑ", πάσχουσα από λευχαιμία (Β-ΟΛΛ) και έχει άμεση ανάγκη από λήψη αιμοπεταλίων. Παρακαλούμε όποιος το επιθυμεί, να προσφέρει μια "ανάσα ζωής" στη μικρή Αρετή, που την έχει ανάγκη στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της. Τηλέφωνα επικοινωνίας μητέρας:   6979648039 (κα Δάφνη Μπιράτση-Κρεμμύδα)


Πρόσθετα ονόματα Υπέρ Υγείας       

Όσιος Μωυσής ο Αιθίοπας

28 Αυγούστου

Τούρκοι χάκαραν ιστοσελίδα τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Στο στόχαστρο την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έβαλαν Τούρκοι χάκερς.

Έφαγαν από το ουρανόσταλτο δώρο στον άγιο!


Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες ότι δεχόταν συχνά ουράνιο άρτο [ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης]!

Κάποτε στο Αφγανιστάν... μια κόμπρα του έσωσε τη ζωή!Μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία που έγινε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν!


σχόλιο Γ.Θ : Πίστεψέ με, πρέπει να το διαβάσεις...

Ένα σκαλοπάτι πριν το χάος

Ο κίνδυνος να ξεσπάσει στρατιωτικός πόλεμος Η.Π.Α. και Κίνας, εάν ο πρόεδρος Trump επιμείνει στην πολιτική των δασμών, είναι πολύ μεγάλος – ενώ έχει αρχίσει να αντιδράει επίσης η Γερμανία, η οποία δεν είναι απίθανο να συμμαχήσει με την Κίνα έχοντας πολλά κοινά συμφέροντα μαζί της.

26.8.18

Θαύματα του Αγίου Φανουρίου…και η «Φανουρόπιττα» († 27 Αυγούστου)


Ο Άγιος Φανούριος είναι από τους πιο αγαπητούς άγιους σε όλο τον ελληνικό λαό, που κάθε χρόνο τιμά και πανηγυρίζει την μνήμη του στις 27 Αυγούστου.Θαύματα του Αγίου Φανουρίου 

Άγιος Φανούριος ο Νεοφανής, ο Μεγαλομάρτυρας

27 Αυγούστου

Νηστειοδρόμιο της εβδομάδας (27/8/18-2/9/18)

Η ΝΗΣΤΕΙΑ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΣ
ΟΥΤΕ ΣΩΜΑΤΟΚΤΟΝΟΣ,
ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΚΤΟΝΟΣ

Η ερχόμενη εβδομάδα είναι μια τυπική εβδομάδα του έτους. Όλες τις ημέρες πλην Τετάρτης και Παρασκευής καταλύονται τα πάντα. 

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή: επιτρέπονται όλες οι τροφές

Τετάρτη 29/8: νηστεία (άλαδο φαγητό)
Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου

Παρασκευή 31/8νηστεία (λαδερό φαγητό)
Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αν γινόταν όλοι οι άνθρωποι στο κόσμο μοναχοί τι θα γινόταν;

Γέρων Σωφρόνιος Σαχάρωφ

σχόλιο Γ.Θ : Συγκλονιστική αποκάλυψη που φανερώνει ότι θα μπορούσαν όλα να γίνουν από τώρα Παράδεισος

Παναγία Ντινιούς – Η Παναγιά που έσωσε τον Έλληνα και τιμώρησε τον Τούρκο!

Αποτέλεσμα εικόνας για παναγια ντινιους
Μια ιστορία για την πληγωμένη Παναγιά Ντινιούς
~ Αυγουστιάτικο μεσημέρι και η ζέστη μεγάλη. Τα παιδιά, αφού παίξαν όλο το πρωινό στην αυλή με τα γειτονόπουλα, μαζεύτηκαν πεινασμένα στο σπίτι να γευτούν το νόστιμο φαγητό, να ξαποστάσουν, να πάρουν δυνάμεις για το απογευματινό παιχνίδι.

Για ποιο λόγο και πώς φτιάχνουμε φανουρόπιτα;Φανουρόπιτα


Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει τη μητέρα μας ή τη γιαγιά μας να λέει: «Άγιε μου Φανούριε, φανέρωσέ μου αυτό και εγώ θα σου φτιάξω μια Φανουρόπιτα». Και αύριο, παραμονή της εορτής του Αγίου, το τάμα πρέπει να εκπληρωθεί.

ΠΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΜΥΣΤΙΚΑ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ;


Μένω έκπληκτος τώρα που αντιλαμβάνομαι με ταπείνωση, τον τρόπο που ο Χριστός μάς μαθαίνει να Μετανοούμε!

-Μάθετε απ' εμού, ότι Πράος ειμί και Ταπεινός τη καρδία και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχάς ημών!

25.8.18

Άγιοι Ανδριανός και Ναταλία

26 Αυγούστου


ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ και οποιοσδήποτε λαός, ή Χριστιανικός ή μη Χριστιανικός, στέκεται σωστά ή όχι σωστά, ο Θεός μεγαλώνει ή μικραίνει..

Αποτέλεσμα εικόνας για αθανασιος μυτιληναιος
Π. Αθανάσιος Μυτιληναίος – το υπ’ αριθμόν 1 αμάρτημα του Ελληνικού λαού.
…Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ. 

«Θα ‘ρθει και μια φορά ασκέρι ξένο που τον Χριστό θα πιστεύει. Αλλά ‘σεις δεν θα το ξέρετε» (Προφητεία Αγίου Κοσμά του Αιτωλού)
«Θα είναι και ξένος στρατός. Ελληνικά δεν θα ξέρει, αλλά Χριστό θα πιστεύει. Θα ρωτούν που είναι η Πόλη».(30 – Συλλογή Καλυβόπουλου). 

Καταβασίες της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού - Θανάσης Δασκαλοθανάσης
΄΄Σταυρόν χαράξας Μωσής ΄΄ 
Καταβασίες της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 
ψάλλονται την 1η Αυγούστου,
από 6ης μέχρι 13ης Αυγούστου και
από 24ης Αυγούστου μέχρι 21ης Σεπτεμβρίου
Μέλος τονισθέν υπό Χαρ. Ταλιαδώρου
Θανάσης Δασκαλοθανάσης
Ηχογράφηση Αύγουστος 2016

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΓ΄ Ματθαίου

Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψία

Α΄ Κορ. ις΄ 13-24

Ευαγγελική περικοπή Κυριακής ΙΓ΄ Ματθαίου

Αποτέλεσμα εικόνας για παραβολη των κακων γεωργων

Η παραβολή των κακών γεωργών

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ´ 33 – 42

Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου: ακολουθία όρθρου, μουσικά κ.α.

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή ΙΓ Ματθαίου

Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: την ακολουθία του όρθρου, μουσικά κ.α. για την Κυριακή 26 Αυγούστου 2018:

Ποια είναι η ελληνική λέξη που δεν μπορεί να μεταφραστεί σε καμία άλλη γλώσσα στον κόσμο;Μάλιστα έχει γίνει μεγάλο ρεπορτάζ στο BBC

Είναι μια λέξη που διαχρονικά θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζει την Ελλάδα. Και είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε συχνά. Ωστόσο, εάν προσπαθήσουμε να την μεταφράσουμε σε άλλη γλώσσα, είναι αλήθεια ότι θα δυσκολευτούμε.

Το κυπαρίσσι του Πατροκοσμά στα Άγραφα και η προφητεία:...

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος κοσμας ο αιτωλος κυπαρισσι
«Αν το κυπαρίσσι αυτό ξεραθεί από την κορυφή του, η Πατρίδα θα ελευθερωθεί, αν ξεραθεί από κάτω, δεν θα ελευθερωθεί».
Η σιβυλλική αυτή προφητεία ελέχθη στο χωριό Ζελενίτσα (Πρασιά) της Ευρυτανίας και ίσως είναι μια από τις ελάχιστες φορές, που ο Πατροκοσμάς αφήνει μετέωρο τον προβληματισμό των κατοίκων της περιοχής που ποθούσαν την πολυπόθητη λευτεριά.

24.8.18

Υπάρχει μια τρομερή προφητεία, που την είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και στις μέρες μας εκπληρώνεται

Τις μέρες αυτές, τις άθλιες και τις ανάποδες πού ζούμε, και πού δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο άντε και μεθαύριο, οί Άγιοι της Εκκλησίας μας έρχονται μέσα από τις γιορτές τους και τις τιμητικές αναμνήσεις της μνήμης τους να μας δώσουν κάποια παρηγοριά και ελπίδα ότι δεν μπορεί, κάποια αλλαγή στο τέλος θα γίνει, κάποιο έλεος του Θεού θα μας έλθει έστω και με την λίγη συντριβή μας, και κάτι καλύτερο θα δούμε…

Η Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, 24 Αυγ 1572- Πώς προήλθε η έκφραση;

 

Η Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου έμεινε στην ιστορία από τη γενική σφαγή των Διαμαρτυρομένων στο Παρίσι, από τους Ρωμαιοκαθολικούς, στις 24 Αυγ 1572, την ημέρα της εορτής του Αγίου Βαρθολομαίου.

Άγιοι Απόστολοι Βαρθολομαίος και Τίτος

 

25 Αυγούστου

Ο σιδερένιος σταυρός του Αγίου Κοσμά στο χωριό Άγιος Κοσμάς Γρεβενών

Ο σιδερένιος σταυρός του Αγίου Κοσμά στο χωριό Άγιος Κοσμάς Γρεβενών http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο σιδερένιος σταυρός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Άγιος Κοσμάς Γρεβενών.
Στο χωριό Άγιος Κοσμάς Γρεβενών αποθησαυρίζεται και ένας σιδερένιος σταυρός που αποδίδεται στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, που σύμφωνα με τοπική παράδοση είναι ένας από τους τέσσερις αυθεντικούς σταυρούς του Αγίου Κοσμά που διασώθηκαν.