Ετικέτες

15.8.23

Άγιος Απόστολος ο Νέος

Άγιος Διομήδης16 Αυγούστου

Η πιο πρακτική ιστοσελίδα για να βρίσκετε τις ακολουθίες είναι:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 15/8)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 16/8) 

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή