Ετικέτες

29.12.20

Μια γιαγιούλα παράδειγμα...

 Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες 

 
Ή έχεις πίστη στον Θεό ή δεν έχεις.
Ένα τεράστιο Μπράβο στην γιαγιούλα,
παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. 

 

Περί Ἐνανθρωπήσεως, Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου

 


Ὁ παντοκράτωρ Θεός, ὅταν ἐδημιούργει διά τοῦ Λόγου του τό γένος τῶν ἀνθρώπων, ἐγνώρισε καί τήν ἀδυναμίαν τῆς φύσεώς των καί ὅτι αὐτή δέν θά ἦτο ἱκανή μόνη της νά γνωρίσῃ τόν δημιουργόν, οὔτε κἄν νά λάβῃ ἔννοιαν Θεοῦ. Διότι αὐτός μέν ἦτο ἄκτιστος, αὐτοί δέ πλάσματα ἐκ τοῦ μηδενός, αὐτός μέν ἦτο ἀσώματος, οἱ δέ ἄνθρωποι ἐπλάσθησαν μέ σῶμα κάπου ἐδῶ κάτω, καί γενικῶς μεγάλαι εἶναι αἱ ἐλλείψεις τῶν πλασμάτων, διά νά γνωρίσουν καί νά κατανοήσουν τόν πλάστην των. Καί πάλιν ὡς ἀγαθός Θεός εὐσπλαγχνίσθη τό ἀνθρώπινον γένος καί δέν τό ἀφῆκε μακριά ἀπό τήν γνῶσιν του, διά νά μή ἔχῃ ἄχρηστον ζωήν.

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Καστορίας Σεραφείμ – Αύριο στις 11 το πρωί η εξόδιος ακολουθία

Εκοιμήθη σήμερα τα ξημερώματα σε ηλικία 61 ετών ο Μητροπολίτης Καστορίας κυρός Σεραφείμ.

Mήνυμα προς τους μεγάλους... πατήρ Βασίλειος ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

2021 μια απρόβλεπτη και δύσκολη χρονιά.


Γιάννης Μήτσιος, *

Σε λίγες μέρες αποχαιρετούμε μια από τις πιο «μαύρες» χρονιές (annus horribilis) στην νεότερη ιστορία και ιδιαίτερα μετά το Β΄ΠΠ. Όλη η ανθρωπότητα έχει υποστεί τις συνέπειες της πανδημίας σε ανθρώπινες απώλειες, κατάρρευση συστημάτων υγείας, οικονομικές και κοινωνικές αναταράξεις αλλά και γεωπολιτικές επιπτώσεις.