Ετικέτες

27.1.22

ΩΡΑ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙ! Δεν τους καίγεται καρφάκι για τον κόσμο | Rantar


Σχόλιο: Αυτό αγαπητοί αδελφοί λέγεται ενεργοποίηση των πνευματικών νόμων, Κοιτάξτε πώς σκοτώνονται μεταξύ τους...Επέτρεψε ο Θεός να εγκλωβιστούν μαζί με τόσους ανθρώπους και δημοσιογράφοι... Κι έτσι ξαφνικά άρχισαν να φωνάζουν...! Θα δούνε πολλά τα μάτια μας στο προσεχές μέλλον. Την ελπίδα μας στον Θεό.