Ετικέτες

28.11.20

Εσπερινός Κυριακής 29/11/20 το Σάββατο 28/11 απόγευμα - σύντομο σχήμα

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/11

τελείται Σάββατο απόγευμα

(28/11/20)

(βασικό σχήμα)

 

Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… ή χωρίς ἱερέα: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν…

Προοιμιακός ψαλμός (ργ΄, δηλ. 103)

(στιχολογία ψαλτηρίου: 1ο κάθισμα, δηλ. ψαλ. 1-8 – κάθε Σάββατο)

Κεκραγάρια (δηλ. Κύριε ἐκέκραξα …, Κατευθυνθήτω…) στον ήχο (πλ. δ΄) της νέας εβδομάδας που ξεκινά από Σάββατο απόγευμα, εσπερ. Κυριακής

Κανονικά ψέλνονται και οι ενδιάμεσοι στίχοι: Θοῦ, Κύριε…κτλ. από ψαλμούς 140, 141, 129 (στις ενορίες κακώς παραλείπονται).

Στιχηρά: 7 αναστάσιμα από οκτώηχο=παρακλητική σε ήχο εβδομάδας και 3 του Αγίου (δ΄).

Δόξα… Και νυν… : το Δογματικόν Θεοτοκίον (κάθε Σάββατο) από την Παρακλητική (ή από το αναστασιματάριο), στον ήχο της νέας εβδομάδος.

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά: ακολουθία εσπερινού και όρθρου, μουσικά κ.α.

 


 Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: τις ακολουθίες του εσπερινού, του όρθρου, μουσικά κ.α. για την Κυριακή 29η Νοεμβρίου 2020:

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής (29/11/20) - Προς Εφεσίους Δ΄ 1-7

 Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψία


ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Δ´ 1 - 7

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής ΙΓ΄ Λουκά

 πλούσιος νεανίσκος
...
εκοπτερον γρ στι κμηλον δι τρυμαλις ραφδος εσελθεν 
 πλοσιον ες τν βασιλεαν το Θεο εσελθεν.
...
Τ δνατα παρ νθρποις δυνατ παρ τ Θε στιν. 


ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 18 - 27