Ετικέτες

8.12.23

Άγιος Λουκάς Κριμαίας: Η ανατροφή των παιδιών

                  

«Ουδείς εστιν ος αφήκεν οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν εμού και ένεκεν του ευαγγελίου, εάν μη λάβη εκατονταπλασίονα νυν εν τω καιρώ τούτω οικίας και αδελφούς και αδελφάς και πατέρα και μητέρα και τέκνα και αγρούς μετά διωγμών, και εν τω αιώνι τω ερχομένω ζωήν αιώνιον» (Μάρκ. 10:29-30).

Δέσποινα, ελπίδα της σωτηρίας μου

                  

Ω μοναδική Δέσποινα, η οποία είσαι η δική μου τέρψη η σταλμένη από τον Θεό,

Μάθετε στα παιδιά να προσεύχονται και μετά να ομιλούν ξένες γλώσσες και πιάνο!

         

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
“Υπομείνετε και προσεύχεσθε στον Θεό για τα παιδιά σας”
Απάντηση, σε κάποια θλιμμένη μητέρα, για τα “κακά” παιδιά: