Ετικέτες

3.9.21

Άγιος Βαβύλας ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Αντιοχείας
4 Σεπτεμβρίου


Ο Προφήτης και Θεόπτης Μωϋσής

Εικόνα της Καιομένης Βάτου, στην οποία εικονίζεται ο Θεόπτης Μωϋσής
να λύνει τα υποδήματά του

Η εικόνα βρίσκεται στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνας του Σινά

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.
Γνόφον ἄυλον, τεθεαμένος, νόμον ἔνθεον, πλαξὶν ἐδέξω, ὡς θεάμων μυστηρίων τοῦ Πνεύματος καὶ καταπλήξας τὴν Αἴγυπτον θαύμασι, δημαγωγὸς Ἰσραὴλ ἐχρημάτισας. Μωυσῆ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμιν τὸ μέγα ἔλεος.

Η πιο πρακτική ιστοσελίδα για να βρίσκετε τις ακολουθίες (χωρίς μουσικά) είναι:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 3/9)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 4/9)

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή

Νοσηλευτρια ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Σοβαρό Περιστατικό με Φαντάρο που eμβ0λ1άστηκε

Ο ΠΛΕΥΡΗΣ για εμβόλιο Η1Ν120 Απρίλιος 2010


Με λένε Θάνο ... και όπως θέλω τα αλλάζω Πως αλλάζουν οι καιροί ... ακούστε τι έλεγε ο σημερινός Υπουργός Υγείας για τα εμβόλια τον Απρίλιο του 2010 .... αλλά εντάξει τότε ήταν αντιπολίτευση.