Ετικέτες

3.9.22

Ο Προφήτης και Θεόπτης Μωϋσής

Εικόνα της Καιομένης Βάτου, στην οποία εικονίζεται ο Θεόπτης Μωϋσής
να λύνει τα υποδήματά του

Η εικόνα βρίσκεται στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνας του Σινά

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.
Γνόφον ἄυλον, τεθεαμένος, νόμον ἔνθεον, πλαξὶν ἐδέξω, ὡς θεάμων μυστηρίων τοῦ Πνεύματος καὶ καταπλήξας τὴν Αἴγυπτον θαύμασι, δημαγωγὸς Ἰσραὴλ ἐχρημάτισας. Μωυσῆ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμιν τὸ μέγα ἔλεος.Άγιος Βαβύλας ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Αντιοχείας
4 Σεπτεμβρίου


Κυριακή IB´ Ματθαίου: ακολουθίες εσπερινού, όρθρου, μουσικά κ.α.

 Κυριακή IB΄ του Ματθαίου (Ματθ. 19, 16-24)


Κυριακή  ΙΒ΄ ΜατθαίουΠαρακάτω μπορείτε να βρείτε:τις ακολουθίες του εσπερινού και του όρθρου, τροπάρια και αναγνώσματα της θείας λειτουργίας, μουσικά, ηχητικά, το τυπικό κ.α. για την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022:

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΒ΄ Ματθαίου (Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11)

 Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψία


Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11

Ευαγγελική περικοπή Κυριακής ΙΒ΄ Ματθαίου (αρχαίο - μετάφραση και σχολιασμός - ερμηνεία)

  Ο πλούσιος νέος


Ο πλούσιος νέος

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ´ 16 – 26