Ετικέτες

14.6.24

Ο Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος τιμάται στις 15 Ιουνίου. Βίος Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος

κατάλογος

 15 Ιουνίου

Προφήτης Αμώς

15 Ιουνίου

Η πιο εύχρηστη ιστοσελίδα για να βρίσκετε όλες τις ακολουθίες στο διαδίκτυο:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 14/6)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 15/6) 

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή

The Tower of Babel and Archaeology, 2735 B.C.