Ετικέτες

11.10.21

ΤΟΥΣ ΠΟΝΕΣΕ ΠΟΛΥ! Το μεγάλο κόλπο Κουλή & Τσίπρα! Τα κανάλια τα….

Άγιοι Πρόβος, Τάραχος και Ανδρόνικος


12 Οκτωβρίου


Η πιο πρακτική ιστοσελίδα για να βρίσκετε τις ακολουθίες (χωρίς μουσικά) είναι:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 11/10)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 12/10)

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή

Ἑπτά ῥήσεις-ὁδηγοί, ἀπό τήν κ.Ταχτσόγλου Καλλιόπη, « Μή ἔλεγχε κακούς, ἵνα μή μισήσωσί σε. ἔλεγχε σοφόν καί ἀγαπήσει σε»

 


Πηγή εικόνας : Printerest


1.«Κάθε ὀρθόδοξος ἱερὸς ναός,οὔτε μολύνεται,οὔτε ἐπιτρέπει νὰ μολυνθῇς» ἅγ.Ἰω.Δαμασκηνὸς-ἅγ.Νικ.Καβάσιλας


2. «Ἄν γνωρίζατε πόση εὐλογία ἔρχεται κατὰ τὴν θεία Λειτουργία,θὰ μαζεύατε μέχρι καὶ τὴν σκόνη ἀπὸ τὸ πάτωμα τῆς ἐκκλησίας γιὰ νὰ πλύνετε μ' αὐτὴν τὸ πρόσωπό σας» ἅγ.Γαβριἠλ.διὰ Χριστὸν σαλός

π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης- Λογοκρισία σημαίνει δικτατορία