Ετικέτες

11.10.21

ΤΟΥΣ ΠΟΝΕΣΕ ΠΟΛΥ! Το μεγάλο κόλπο Κουλή & Τσίπρα! Τα κανάλια τα….

Ἑπτά ῥήσεις-ὁδηγοί, ἀπό τήν κ.Ταχτσόγλου Καλλιόπη, « Μή ἔλεγχε κακούς, ἵνα μή μισήσωσί σε. ἔλεγχε σοφόν καί ἀγαπήσει σε»

 


Πηγή εικόνας : Printerest


1.«Κάθε ὀρθόδοξος ἱερὸς ναός,οὔτε μολύνεται,οὔτε ἐπιτρέπει νὰ μολυνθῇς» ἅγ.Ἰω.Δαμασκηνὸς-ἅγ.Νικ.Καβάσιλας


2. «Ἄν γνωρίζατε πόση εὐλογία ἔρχεται κατὰ τὴν θεία Λειτουργία,θὰ μαζεύατε μέχρι καὶ τὴν σκόνη ἀπὸ τὸ πάτωμα τῆς ἐκκλησίας γιὰ νὰ πλύνετε μ' αὐτὴν τὸ πρόσωπό σας» ἅγ.Γαβριἠλ.διὰ Χριστὸν σαλός

π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης- Λογοκρισία σημαίνει δικτατορία