Ετικέτες

14.5.23

Ο Αντίχριστος και οι μαρτυρίες της Αγίας Γραφής - Μέρος Γ' (με τον π. Διονύσιο Κατσούλη)


Τα σφάλματα των προγόνων ας γίνουν μαθήματα για εμάς.

 

Τα σφάλματα των προγόνων ας γίνουν μαθήματα για μας. Το ένα που πρέπει να ελκύσει αμέριστη την προσοχή κλήρου και λαού, είναι τούτο:

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν: «Πιέστηκα ἀφόρητα ἀπό ἀνώτατο κυβερνητικό παράγοντα διά τά Ἡσυχαστήρια»               

Καθὼς τὸ Κράτος ἐλέγχει πλήρως τοὺς Ἐπισκόπους (ἄλλωστε ἡ φρασεολογία «κότες» ἀπὸ τὸν κ. Πρωθυπουργὸν δὲν ἔχει διαψευσθῆ) ἐπιθυμεῖ νὰ περάση ὁ ἔλεγχος τῶν Ἱ. Ἡσυχαστηρίων εἰς αὐτούς, ὥστε νὰ εὑρίσκωνται ὅλοι καὶ ὅλα ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς Πολιτείας.

Ἡ Ἑλλάς παραιτεῖται ἀπό τίς γερμανικές ἀποζημιώσεις!

                           

Σχόλιο: Για να μη ξεχνάμε ποιοι μας διοικούν!!!!

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ τῆς Ἑλλάδος γιά τήν καταβολή τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων ἀπεμπόλησε ὁ ἐκτελῶν χρέη κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου κ. Ἄκης Σκέρτσος, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικῶς εἶπε ὅτι δέν εἶναι νομικῶς ἐνεργές καί δικαστικῶς ἐπιδιώξιμες.

Ο τρόπος του Χριστού

                        

του πατρός Δημητρίου Μπόκου

Οσάκις ο Θεός εμφανιζόταν στους Ισραηλίτες στην παλιά (πρό Χριστού) εποχή, χρησιμοποιούσε συνήθως ασυνήθιστη μεγαλοπρέπεια.

ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης -Ενημέρωση για το θέμα του Φρέντυ Μπελέρη

           

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες κι ενώ συνεχίζεται η δικαστική παρωδία με την κράτηση του υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντυ Μπελέρη,