Ετικέτες

24.7.20

Ψαλτηρίου Θησαύρισμα: Ψαλμός 9ος

1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.


2 - ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου·

«Θ’ ανοίξει η Αγιά Σοφιά και θα λειτουργηθεί. Ένας εξαδάκτυλος βασιλιάς θα είναι τότε»

Ο Όσιος Ηλίας Διαμαντίδης, ο Μυροβλύτης, ζούσε με την παρουσία και ...
Ο Όσιος Πατήρ ημών Ηλίας Διαμαντίδης, ο Μυροβλύτης – Ασκητές μέσα στον κόσμο Α’
…Συχνά ο πατήρ Ηλίας Διαμαντίδης προφήτευε λέγοντας: «Θα ‘ρθεί ένας καιρός που θα γίνουν οι άνδρες γυναίκες και οι γυναίκες άνδρες. Τότε θα πέσει μεγάλη κατάρα στον κόσμο. Θα γίνει πόλεμος στην Κωνσταντινούπολη και ο Ρώσσος θα νικά• θα πάει ως τον Ευφράτη ποταμό. Θ’ ανοίξει η Αγιά Σοφιά και θα λειτουργηθή. Ένας εξαδάκτυλος βασιλιάς θα είναι τότε». 

ΑΙΣΧΟΣ! ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ!Την στιγμή που η εθνική μας Ἄμυνα βρίσκεται ἐπί ποδός και τα παλληκάρια μας θαλασσοδέρνονται στο Αιγαίο, κάποιοι στο χωριό Χόρτο Πηλίου με την "Χορτωδία" τους εκστασιάζονται με Οθωμανική μουσική.

Γ. Τράγκας: Επί ημερών του γερμανόφιλου Μητσοτάκη προετοιμαστείτε για τα χειρότερα

Γ. Τράγκας: Ο Μητσοτάκης θα ανατραπεί από τη βιβλική καταστροφή ...
Ο γερμανόφιλος πρωθυπουργός είτε καθοδηγείται και παρασύρεται από το Βερολίνο, είτε υπακούει και πιστεύει απόλυτα σε όσα του λέει η κ. Μέρκελ, προχωρεί σε ταπεινωτικές υποχωρήσεις για το έθνος.

Του Γιώργου Τράγκα

Γέροντος Κλεόπα Ηλιέ: Να μη κρίνουμε από την εξωτερική τους ζωή τους άλλους ανθρώπους (Μέρος Β')Κατόπιν εκάλεσε ο βασιλεύς τους άρχοντές του και τους φίλους τους, τους οποίους είχε μαλώσει και έβαλε ενώπιόν τους αυτά τα κιβώτια και τους είπε να εκτιμήσουν πόσα θα πληρώσουν γι᾿ αυτό, που έχει επικαλυφθή με φύλλο χρυσού και πόσο θα πληρώσουν για εκείνο που έχει εξωτερικά ένα στρώμα πίσσας.
Αυτοί έδωσαν περισσότερα χρήματα για το κουτί που ήταν εξωτερικά επενδεδυμένο με φύλλα χρυσού, πιστεύοντας ότι μέσα υπάρχουν θησαυροί και ακριβά πράγματα και βασιλικά ενδύματα, ενώ στο άλλο το αλειμμένο εξωτερικά με πίσσα, δεν του έδωσαν καμμία αξία. Τότε ο βασιλεύς τους είπε:

Τη Υπερμάχω Στρατηγώ: Η Ορθοδοξία σε όλον τον κόσμο ενώνει τις προσευχές της για την Αγιά Σοφιά


Ήταν Αύγουστος του 626 μ.Χ. όταν η Κωνσταντινούπολη δεχόταν μία ακόμα αιφνίδια επίθεση από τους Αβάρους, οι οποίοι κατέλαβαν την Παναγία των Βλαχερνών.

Ο Πατριάρχης Σέργιος περιέτρεχε τα τείχη της Πόλης με την εικόνα της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας και ενθάρρυνε το λαό στην αντίσταση. Τη νύχτα εκείνη, φοβερός ανεμοστρόβιλος, που αποδόθηκε σε θεϊκή επέμβαση, δημιούργησε τρικυμία και κατάστρεψε τον εχθρικό στόλο. Στις 8 Αυγούστου, η Πόλη είχε σωθεί από τη μεγαλύτερη, ως τότε, απειλή της ιστορίας της. Τότε, ο λαός ευγνωμονώντας την Παναγία που έσωσε την Πόλη, συγκεντρώθηκε στο Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Σύμφωνα με την παράδοση, όρθιο το πλήθος έψαλλε τον «Ακάθιστο Ύμνο», ευχαριστήρια ωδή προς την υπέρμαχο στρατηγό του Βυζαντινού κράτους, την Παναγία, αποδίδοντας τα «νικητήρια» και την ευγνωμοσύνη του «τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ».