Ετικέτες

5.10.15

Νηστειοδρόμιο της εβδομάδας (5/10/15-11/10/15)


Η τρέχουσα εβδομάδα (5/10/15-11/10/15) είναι μια τυπική εβδομάδα του έτους. Νηστεύουμε την Τετάρτη και την Παρασκευή (αλάδωτο), ενώ τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας δεν έχουμε κάποιον περιορισμό.

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή: επιτρέπονται όλες οι τροφές
Τετάρτη, Παρασκευή: νηστεία (αλάδωτο)

*** Παρατήρηση-πρόταση προς συζήτηση: Την Παρασκευή 9/10 εορτάζει ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος του Αλφαίου, εις εκ των δώδεκα Μαθητών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με την γενική αρχή θα πρέπει όλοι οι Απόστολοι (εκ των δώδεκα) να αντιμετωπίζονται ως ίσοι και άρα ίσως θα έπρεπε να προστεθεί κατάλυση οίνου-ελαίου για τις 9/10 όποτε πέφτει Τετάρτη ή Παρασκευή (όπως εφέτος). Το θέτω προς συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση οφείλω να τονίσω ότι κατάλυση οίνου-ελαίου για τις 9/10 δεν αναφέρεται σε κανένα νηστειοδρόμιο και άρα δεν ακολουθείτε την πρόταση μου αν δεν ρωτήσετε τον πνευματικό σας.

Μην ξεχάσετε να δείτε το αναθεωρημένο νηστειοδρόμιο του 2015 (έχουν γίνει πρόσθετοι σχολιασμοί και έχουν συμπεριληφθεί τροποποιήσεις και επεξηγήσεις). 

κλικ 

Τό "πνευματικό φτιασίδωμα" τῶν γυναικῶν στά ἐξομολογητήριαΤό "πνευματικό φτιασίδωμα" τῶν γυναικῶν 
στά ἐξομολογητήρια.

http://www.gnomikologikon.gr/images/catpics/hypocricy.jpg 

Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ἐκτός ἀπό τόν ἐξωτερικό καλλωπισμό στόν ὀποῖον κατ' ἐξοχήν ἐπιδίδεται τό γυναικεῖο φύλο γιά διάφορους λόγους: κενοδοξία, ἀνασφάλεια, φιλαυτία, πορνεία-μοιχεία, νεοταξική νοοτροπία-πλύση ἐγκεφάλου καί ἐκμετάλλευση τοῦ γυναικείου φύλου ὡς ἀντικείμενο ἠθικῆς διαφθορᾶς, ἐμπορικοῦ κέρδους, οἰκογενειακῆς διάλυσης κ.ἄ., ὑπάρχει καί ἕνα εἶδος "φτιασιδώματος" (ἀντι-)πνευματικῆς φύσεως. Δέν πρόκειται γιά τόν πνευματικό καλλωπισμό τῆς ψυχῆς πού καθαίρεται καί φροντίζει συνετά νά ἐνδυθεῖ ἐν μετανοίᾳ τίς ἀρετές, καθώς καί νά ἀρωματιστεῖ ἀπό τόν καρπό καί τήν εὐωδία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αύτός ὀ καλλωπισμός εἶναι τό καλόν καί εὐάρεστον θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ὀφείλει νά εἶναι ὁ στόχος κάθε ἀγωνιζόμενου πιστοῦ χριστιανοῦ.