Ετικέτες

3.4.20

Υπέρ υγείας Κρυσταλίας και Παρασκευής - Υπέρ αναπαύσεως Κωνσταντίνου

Προσευχή με κομποσκοίνι - Τι προσευχή λέμε | proseuxi.gr

Τις δύσκολες μέρες που περνάμε ας προσπαθήσουμε να μην ξεχάσουμε τους αδερφούς μας. Η προσευχή για τους άλλους είναι πάντα ευπρόσδεκτη από τον Θεό, ο οποίος είναι ΑΓΑΠΗ και μας ζητά να τον ακολουθήσουμε.


Υπέρ υγείας - θείας βοηθείας

Κρυσταλίας: νέα κοπέλα, καρκινοπαθής

Παρασκευής: έχει πρόβλημα στο έντερο. Ας ευχηθούμε να έχει καλά αποτελέσματα από την κολονοσκόπηση που θα κάνει.


Υπέρ αναπαύσεως

Κωνσταντίνου: κοιμήθηκε εχθές, 51ο θύμα του κορονοιού σε ηλικία 51 ετών, αφήνοντας πίσω 4 παιδιά. 

Σάββατο 4/4/20: Ακολουθίες μεσονυκτικού, όρθρου και εσπερινού

Αποτέλεσμα εικόνας για προσευχή

Τώρα που μας έκλεισαν τις εκκλησίες καλούμαστε να κάνουμε τα σπίτια μας εκκλησίες. Ας δείξουμε στον Θεό τη διάθεσή μας...

Ξέρω ότι είναι δύσκολο για όποιον δεν γνωρίζει το τυπικό να κάνει μόνος του τις ακολουθίες. Μία επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε (αν έχετε τα εξής βιβλία: εγκόλπιο αναγνώστου, Μέγα Ωρολόγιο, Τριώδιο και Μηναία) που μπορείτε να βρείτε και παρακάτω στο διαδίκτυο. Μία άλλη επιλογή είναι το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2FM (στις 7:00 ξεκινά ο όρθρος και το απόγευμα στις 18:00 η θ΄ ώρα και ο εσπερινός). Ας κάνει ο καθένας ό,τι καλύτερο μπορεί. Η διάθεσή μας μετράει περισσότερο από την ακρίβεια στην προκειμένη περίπτωση...


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ


Το μεσονυκτικό τελείται καθημερινά στις μονές.
Προσοχή, το μεσονυκτικό του Σαββάτου είναι διαφορετικό από αυτό των καθημερινών.
Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας το μεταδίδει στις 3:00 (ή 3:30).
Θα μπορούσε όμως να τελεστεί και μισή ώρα πριν τον όρθρο περίπου.

--------------------------------------------------------------------------------------
Το πρωί τελείται η ακολουθία του όρθρου και 
μετά η θεία λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

ΟΡΘΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(με τον ακάθιστο ύμνο)

χωρίς μουσικά


με μουσικάὉ Ἀκάθιστος Ὕμνος

akathistos_ymnos

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 
(με μικρό απόδειπνο)

ΤΥΠΙΚΟ

Τῷ ἑσπέρας:

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος μετ’ Ἀποδείπνου

Ψάλλεται ὁλόκληρος ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος ἐν συνδυασμῷ μετά τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου, ὡς ἀκολούθως:

Ἀναγινώσκεται τό Μικρόν Ἀπόδειπνον μέχρι τοῦ· «Ἄξιόν ἐ­στιν...», μετ’ αὐτό ψάλλεται τό Τροπάριον· «Τό προσταχθέν μυ­στικῶς...», δίς ἀργῶς καί ἅπαξ σύντομον καί ἀναγινώσκεται ὑπό τοῦ (Ἀρχ.) Ἱερέως ἡ α΄ Στάσις (Α-Ζ) τῶν Οἴκων (Χαιρετισμῶν) τῆς Θεοτόκου.
Ἀκολούθως ψάλλεται ἡ α΄ καί γ΄ ᾨδή τοῦ Κανόνος τῆς Θεοτόκου, τό Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ...» ἀργῶς καί ἀναγινώσκεται ἡ β΄ Στάσις (Η-Μ).
Ἐν συνεχείᾳ ψάλλονται ἡ δ΄, ε΄ καί ς΄ ᾨδή τοῦ Κανόνος, πάλιν τό Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ...» ἀργοσύντομον καί ἀναγινώσκεται ἡ γ΄ Στάσις (Ν-Σ).
Τέλος ψάλλονται αἱ ᾨδαί ζ΄, η΄ καί θ΄ τοῦ Κανόνος (κατά τήν διάρκειαν τῆς θ΄ ᾨδῆς ὁ Ἱερεύς θυμιᾷ, ὡς εἴθισται), τό Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ...» σύντομον καί ἡ δ΄ Στάσις (Τ-Ω καί Α).
Ἐν συνεχείᾳ ὁ α΄ Χορός ψάλλει τό· «Τῇ ὑπερμάχῳ...» σύντομον.

Τρισάγιον.
Κοντάκιον: «Τῇ ὑπερμάχῳ...» (χῦμα).
Καί τά λοιπά τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου.
ec-patr.org/gr/typikon/2020/2020-04-03.htm


Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος εἶναι «Κοντάκιον». «Κοντάκια» παλαιότερα ἐλέγοντο ὁλόκληροι ὕμνοι, ἀνάλογοι πρὸς τοὺς «Κανόνες». Ἡ ὀνομασία ὀφείλεται μᾶλλον στὸ κοντὸ ξύλο ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐτυλίσσετο ἡ μεμβράνη ποὺ περιεῖχε τὸν ὕμνο. Τὸ πρῶτο τροπάριο ἐλέγετο «προοίμιο» ἢ «κουκούλιο» καὶ τὰ ἀκολουθοῦντα ἐλέγοντο «οἶκοι», ἴσως διότι ὁλόκληρος ὁ ὕμνος θεωρεῖτο ὡς σύνολο οἰκοδομημάτων ἀφιερωμένων στὴ μνήμη κάποιου ἁγίου. Κοντάκιο λέγεται συνήθως σήμερα τὸ πρῶτο τροπάριο ἑνὸς τέτοιου ὕμνου.

1η Ἀπριλίου 1955 - Ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τῶν Κυπρίων


Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο (Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος ...

Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Κ. Χατζηγιάγκου


Εἶναι γεγονὸς ἀδιαμφισβήτητο, ὅτι κάθε σελίδα τῆς μακραίωνης ἑλληνικῆς ἱστορίας, εἶναι γεμάτη μὲ θυσίες καὶ ἡρωϊκὰ κατορθώματα, ποὺ καμμιὰ φυλὴ δὲν ἔχει νὰ παρουσιάσει. Κάθε σπιθαμὴ ἑλληνικῆς γῆς εἶναι ποτισμένη μὲ αἷμα μαρτύρων καὶ ἡρώων, ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος.
Ὑπάρχει ὅμως μιὰ γωνιὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ ποὺ κατέχει θέση ξεχωριστή. Εἶναι ἴσως ἡ πιὸ πολύπαθη καὶ μαρτυρική. Κι αὐτὴ εἶναι ἡ Κύπρος. Γῆ ἑλληνικὴ πάνω ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες χρόνια, δόξασε τὴ φυλὴ μὲ τὸν πολιτισμὸ καὶ τοὺς ἀγῶνες της.

Νίκος Καρδούλας: Μαθηματική προσέγγιση και προβλέψεις για την πανδημία στην Ελλάδα

Στην παρούσα έρευνα γίνεται μία προσπάθεια να απεικονισθεί με μαθηματική προσέγγιση η συμπεριφορά της εξέλιξης της νόσου του κορωνοϊού (covid-19) στη χώρα μας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα δεδομένα και να γίνουν προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα καθημερινά δεδομένα εξέλιξης της νόσου και προσπαθώντας να απεικονισθούν αυτά με κάποια μαθηματική συνάρτηση, δοκιμάσθηκαν όλες οι γνωστές μαθηματικές συναρτήσεις.
Το αποτέλεσμα αυτών των δοκιμών είναι ότι στην Ελλάδα μόνο εκθετική δεν είναι η εξάπλωση της νόσου, τόσο στα κρούσματα, όσο και στους θανάτους και η συνάρτηση η οποία απεικονίζει καλύτερα την κατάσταση με σφάλμα ±5% είναι η:
N = αt+ βt + γ, όπου Ν είναι ο αριθμός των κρουσμάτων ή των θανάτων, t o χρόνος σε αριθμό ημερών και α, β και γ παράμετροι που υπολογίσθηκαν.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ THN ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ανοιχτή επιστολή προς την κυβέρνηση από τον πρόεδρο Κρεοπωλών Ν ...
Προς: 

Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως 
Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια 
Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, κ. Νικόλαο Χαρδαλιά

Κοινοποίηση:

Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο 
Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο 
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη 
Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 
Υπουργό Εργασίας, κ. Ιωάννη Βρούτση 
Υπουργό Πολιτισμού, κα Στυλιανή Μενδώνη 
Υπουργό Υποδομών, κ. Κωνσταντίνο ΚαραμανλήΑθήνα, 30.03.2020

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί και Υφυπουργοί,

Πρωτοφανή γεγονότα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στην πατρίδα μας, γεγονότα που βιώνουμε ως λαός για πρώτη φορά. Σχολεία κλείνουν, εκκλησίες κλείνουν, μαγαζιά κλείνουν, κι ενώ ο Τούρκος καραδοκεί στα σύνορά μας στον Έβρο και στο Αιγαίο, απειλώντας να μας στείλει με την βία νέες ορδές μεταναστών, κλείνονται και οι πολίτες στα σπίτια τους! Υπό τον φόβο και την απειλή ενός αόρατου εχθρού και με το πρόσχημα της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, επιβάλλεται στρατιωτικός νόμος που απαγορεύει στους πολίτες την ελεύθερη κυκλοφορία, εκτός κι αν έχουν πάνω τους την ειδική «φόρμα μετακίνησης» με τους έξι λόγους για τους οποίους η Κυβέρνησή σας επέτρεψε, κατ’ εξαίρεσιν, να κυκλοφορούν οι έλληνες πολίτες. Μόνο με την ειδική φόρμα όμως! Ως ένοχοι και φοβισμένοι, ως ύποπτοι φορείς και μεταδότες του «ιού», θα κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες οι έλληνες πολίτες, με την Αστυνομία να καραδοκεί και να επιβάλλει πρόστιμα και ποινές σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τα νέα μέτρα.

Ξεκίνησαν το "αντάρτικο" παππάδες! Αγνοούν την απόφαση της Δ.Ι.Σ. και ζητούν από τους πιστούς να πάνε εκκλησίαΉδη ιερείς  δηλώνουν πως θα είναι εκεί, στις εκκλησίες τους, την Μεγάλη Εβδομάδα. Οπως ο π. Παύλος Καλλίκας, μπατζανάκης του π. Αναστασιου Γκοτσόπουλου ο οποίος ζει στα Κύθηρα. Γράφει:
 ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ (στην Εκκλησία του χωριού μου) για τους εξής λόγους:
 1. γιατί είμαι παπάς,
 2. γιατίΕφημερεύωγια όλους τους Ενορίτες μου,
 3. γιατί είμαι παντός καιρού και παντός <ιού,
 4. γιατί δεν έχω μάθει να αφήνω την σκοπιά μου,
 5. γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμη ο λαϊκός που θα μου βγάλει το πετραχήλι,
 6. γιατί δεν έχει βρεθεί ο νόμος που θα κανονίσει πότε και με ποιους θα λειτουργώ,
 7. γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και με αυτά που κηρύττω και πρεσβεύω,
 8. γιατί δεν μου αρέσει να απαρνούμαι, έστω και προσωρινά(;), την βασική ποιμαντική μου ευθύνη,
 9. γιατί δεν θέλω να στραγγαλίζω, για χάρη τους, την ιερατική μου συνείδηση,
 10. γιατί δεν μου αρέσει να κρύβομαι σε ένα "δημοκρατικό" και "αντιρατσιστικό" κράτος.
 11. γιατί προτιμώ να δώσω απολογία εδώ, σε ανθρώπους, και όχι στην άλλη ζωή.

 1. γιατί μου αρέσει το «ὀργίζεσθε καί μή ἁμαρτάνετε».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ. - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ


Συνεδριάζει εκτάκτως τη Δευτέρα η ΔΙΣ για τον κορωνοϊό - Ορθοδοξία ...
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

φέτος θὰ εἶναι μιὰ Τεσσαρακοστὴ καὶ ἕνα Πάσχα, ἀλλιώτικο ἀπὸ τὰ ἄλλα,
καὶ ἄν ὅλα πᾶνε καλά, θὰ τὸ καθιερώσουμε γιὰ πάντα.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, φέτος, δὲν θὰ κτυπήσουν πένθιμα οἱ καμπάνες. Οὔτε χαρμόσυνα. Φέτος, μόνοι μας θὰ καθηλώσουμε καὶ μόνοι μας θὰ ἀποκαθηλώσουμε, ἁπλᾶ καὶ λιτὰ καὶ μόνοι μας, ὁ παπᾶς καὶ ὁ ψάλτης, θὰ ἀναστήσουμε στὰ βουβά.

ΣΣΣΣΤ! ΣΤΑ ΒΟΥΒΑ!

Αντί του μάννα χολή από την Ιερά Σύνοδο: Πάσχα στα σπίτια σας με εντολές και απαγορεύσεις


Ιερώνυμος και σύνοδος αποφάσισαν ότι όλοι την Μ.Εβδομάδα και το Πάσχα να παραμένουν στο σπίτι τους όπως έχει διατάξει και η πολιτεία και όχι στις Εκκλησίες

Μόνο που οι ανακοινώσεις έκρυβαν σοβαρές απαγορεύσεις!!

Συνυπέγραψε την δήλωση Κεραμέως και τόνισε πως “την προσεχή Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση του Κυρίου, θα κληθούμε όλα τα μέλη της Εκκλησίας να ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, απέχοντας από τις ιερές Ακολουθίες, την Θεία Λειτουργία, αλλά και από αυτή την Θεία Κοινωνία”.

Με την “εντολή” προς τους πιστούς “Ου παρακούσεις τις αρχές ούτε εν ονόματι της χριστιανικής πίστης” έδωσε στίγμα, το οποίο επιβεβαίωσε αργότερα στην ανακοίνωση όταν και επέβαλε σιωπητήριο στο ράσο λέγοντας πως “δεν επιτρέπει πλέον σε κανέναν απολύτως, Αρχιερέα, Ιερέα, Διάκονο, Μοναχό ή άλλον εργάτη της Εκκλησίας, να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις ή εμφανίσεις στα μέσα της Γενικής Ενημερώσεως και το Διαδίκτυο”.

Τί μας έλεγαν πιο πριν; Κάθε Χρόνο ΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ από την Εποχική ΓΡΙΠΗ !!!


ΤΙ ΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ...

Παναγιώτης Αρκουμανέας, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 31/1/2020: "Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία - είναι μια λοίμωξη με χαμηλή μεταδοτικότητα, με μέτρια θνητότητα, ΣΑΝ ΜΙΑ ΒΑΡΙΑ ΓΡΙΠΗ. Άρα και να έρθει κάποια στιγμή στη χώρα μας ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ ή κάποια ανησυχία."


Σωτήρης Τσιόδρας 25/9/2019: "Το ίδιο βέβαια πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και για την εποχική γρίπη, η οποία ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ είναι εδώ και στοιχίζει τη ζωή κατ' εκτίμηση σε παγκόσμιο επίπεδο σε περίπου 290 έως και 650 χιλιάδες ανθρώπους. Είναι ένα σημαντικό ποσό, ένα σημαντικό νούμερο ανθρώπων. οι οποίοι θα πεθάνουν από τη γρίπη σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε χρόνο, άρα ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΙΑ "ΠΑΝΔΗΜΙΑ."

Απορία φλέγουσα...


Οι Ιεράρχες καλούν «...όλοι μαζί (Κλήρος και λαός) να αξιωθούμε να εορτάσουμε την Λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας με πανηγυρική Αναστάσιμη Παννυχίδα, κατά την Απόδοση της Μεγάλης Εορτής του Πάσχα, δηλαδή κατά το μεσονύκτιο μεταξύ Τρίτης 26 προς Τετάρτη 27 Μαΐου 2020.

Απορία: Η Τετάρτη 27 Μαΐου είναι εργάσιμη ημέρα. Αν έχει παρέλθει το ζήτημα της πανδημίας (που είναι πολύ δύσκολο να έχει παρέλθει εντελώς μέχρι τότε) όλοι θα έχουν επιστρέψει στις εργασίες τους ενώ στις (άπειρες στη Χώρα μας) τουριστικές περιοχές θα έχουν αρχίσει πυρετώδεις προετοιμασίες για να σώσουν ό,τι προλάβουν από την τουριστική περίοδο... Πώς θα παρευρεθούμε στην Αναστάσιμη Παννυχίδα η οποία τελειώνει στην καλύτερη περίπτωση 40 λεπτά μετά τις 12;! Και πώς θα εορτάσουμε με το μυαλό μακριά από βιοτικές μέριμνες και συγκεντρωμένο στην Προσευχή; 

Θα μπορούσαμε να το πάμε και πιο μακριά και να ρωτήσουμε: Με τι θράσος, Κλήρος και Λαός θα Κοινωνήσουμε Χριστό και θα ψάλλουμε:

Επιστολή προς τον ελληνικό κλήρο


Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλαμάτας | Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Προς τους ιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδας…

Με το που ανακοινώθηκε η απόφαση της ΔΙΣ (απλώς ασχολίαστο, με πολύ πόνο και αίμα καρδιάς ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ) δέχτηκα τουλάχιστον 5 (μπορεί και παραπάνω, δεν μετράω πια) μηνύματα για να κάνω, λέει, εγγραφή και να μαζευτούν, λέει, 1000 και να έχει, λέει, ο ναός το δικαίωμα να προβάλει τις ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας…

Και εδώ είναι που δεν αντέχω πια και θα το σχολιάσω…

Καλοί μου ιερείς, εσείς που νοιάζεστε ώστε το μικρό σας ποίμνιο να μην σας αποχωριστεί ούτε να αποξενωθεί από το φυσικό χώρο της ενορίας σας (και δεν τα λέω ειρωνικά, το πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι αυτό είναι το αρχικό σας κίνητρο) έχετε σκεφτεί τα παρακάτω;

Παρασκευή 3/4/20: Ακολουθίες μεσονυκτικού, όρθρου, ωρών και εσπερινού και Ακαθίστου Ύμνου (με μικρό απόδειπνο)

Αποτέλεσμα εικόνας για προσευχή

Τώρα που μας έκλεισαν τις εκκλησίες καλούμαστε να κάνουμε τα σπίτια μας εκκλησίες. Ας δείξουμε στον Θεό τη διάθεσή μας...

Ξέρω ότι είναι δύσκολο για όποιον δεν γνωρίζει το τυπικό να κάνει μόνος του τις ακολουθίες. Μία επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε (αν έχετε τα εξής βιβλία: εγκόλπιο αναγνώστου, Μέγα Ωρολόγιο, Τριώδιο και Μηναία) που μπορείτε να βρείτε και παρακάτω στο διαδίκτυο. Μία άλλη επιλογή είναι το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2FM (στις 7:00 ξεκινά ο όρθρος και περίπου στις 8:00 ξεκινά η Α΄ Ώρα, και χονδρικά στις 9:00 ο εσπερινός). Ας κάνει ο καθένας ό,τι καλύτερο μπορεί. Η διάθεσή μας μετράει περισσότερο από την ακρίβεια στην προκειμένη περίπτωση...


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ


Το μεσονυκτικό τελείται καθημερινά στις μονές.
Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας το μεταδίδει στις 3:00 (ή 3:30)
Θα μπορούσε όμως να τελεστεί και μισή ώρα πριν τον όρθρο περίπου.


--------------------------------------------------------------------------------------
Το πρωί τελούνται οι ακολουθίες του όρθρου και των ωρών, καθώς και ο εσπερινός τις καθημερινές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής:

ΟΡΘΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Προσοχή, ο εσπερινός είχε γίνει εχθές το πρωί, οπότε προσπεράστε τον. Περιέχει τα περισσότερα, αλλά στο σημείο με τις Ωδές δεν τις γράφει αναλυτικά, εκεί μπορείτε να δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο)

(περιέχει τις Ωδές, αλλά θεωρεί δεδομένα τμήματα από το Μεγάλο Ωρολόγιο, π.χ. τον εξάψαλμο)

ΤΡΙΩΔΙΟ

ΜΗΝΑΙΑ


ΩΡΕΣ
(τελούνται μετά τον όρθρο)

ΠΡΩΤΗ ΩΡΑ

ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ

ΕΚΤΗ ΩΡΑ

ΕΝΑΤΗ ΩΡΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
(ο εσπερινός της Πέμπτης εκκλησιαστικά είναι η πρώτη ακολουθία της Παρασκευής)

------------------------------------------------------------------------

Το απόγευμα τελείται ο Ακάθιστος Ύμνος

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 
(με μικρό απόδειπνο)