Ετικέτες

29.11.23

" Βοήθεια! Χανόμαστε..." Γερόντισσα Χρυσοβαλάντη | ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2023


Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος

Καταστρέφουν τα παιδιά: To «Πολύχρωμο Σχολείο» έκανε τετράωρο «σεμινάριο» ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας σε δημόσιο Γυμνάσιο των Χανίων!

                  

Καταστρέφουν τα παιδιά: To «Πολύχρωμο Σχολείο» έκανε τετράωρο «σεμινάριο» ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας σε δημόσιο Γυμνάσιο των Χανίων!

Ὁ Μητρ. Βελγίου εἰς «χειροτονίαν» παπικοῦ «Ἀρχιεπισκόπου»!

             


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Βελγίου Ἀθηναγόρας ἔχει ἐξοκείλει ὁλότελα ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση.

Θέλω νά τό μοιραστῶ μέ ὅσους ἀγαπῶ…

               

Γερόντισσα Σωφρονία

Συχνά ἀφιερώνουμε ὧρες ἀπό τή μικρή ἴσως ζωή μας,

Όποιος θέλει να σωθεί…

             Ὁ ἄνθρωπος συμβουλεύει τὸν πλησίον του καθὼς γνωρίζει. Ὁ Θεὸς πάλι ἐνεργεῖ σ᾿ αὐτὸν ποὺ ἀκούει ἀνάλογα μὲ τὴν πίστη του.

Ο πιστός φίλος

                    


Άγιος Μάξιμος Ομολογητής

Φίλος πραγματικός είναι εκείνος ο οποίος, στον καιρό του πειρασμού, υποφέρει μαζί με τον