Ετικέτες

9.12.19

Απλοποιήστε τη ζωή σας.

Οἱ κοσμικοί λένε: «Καλότυχοι αὐτοί ποὺ ζοῦν στὰ παλάτια καὶ ἔχουν ὅλες τὶς εὐκολίες».
Ἀλλʹ ὅμως μακάριοι εἶναι αὐτοί ποὺ κατόρθωσαν νὰ ἁπλοποιήσουν τὴν ζωή τους καὶ ἐλευθερώθηκαν ἀπὸ τὴν θηλειά τῆς κοσμικῆς αὐτῆς ἐξελίξεως τῶν πολλῶν εὐκολιῶν, ἴσον τῶν πολλῶν δυσκολιῶν, καὶ ἀπαλλάχθηκαν ἀπὸ τὸ φοβερό ἄγχος τῆς σημερινῆς ἐποχῆς μας.

Το διακριτικό χάρισμα

Αποτέλεσμα εικόνας για το χάρισμα της διάκρισης 
 Διάκρισις είναι η ικανότης να διακρίνη κανείς την αλήθεια, να κρίνη με δικαιοσύνη, ν΄αποφασίζει και να ενεργή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και την αγάπη προς τον πλησίον.

Περί της πίστης στον Χριστό ως Θείου δώρου

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟς ΝΕΚΤΑΡΙΟς
Η πίστη είναι θείο χάρισμα. Ο θείος Χρυσόστομος λέει:
"Δεν είναι δικά σου τα κατορθώματα αυτά, αλλά της χάρης του Θεού, και αν ακόμη μιλήσεις για την πίστη, κι αυτή από τη κλήση του Θεού προήλθε".
Και συνεχίζει αμέσως:

Κάθε τι που μας αναστατώνει και μας ταράσσει, κάθε τι που πιέζει την καρδιά, προέρχεται από τον πονηρό

Αποτέλεσμα εικόνας για Αγιος Ιωάννης ο κροστάνδης 
Όταν ο Θεός είναι παρών στις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας, τις προθέσεις, τους λόγους και τα έργα ενός ανθρώπου, σημαίνει ότι η βασιλεία του Θεού έχει έλθη στον άνθρωπο αυτόν.

Η φρόνηση στις πράξεις μας

Αποτέλεσμα εικόνας για η μίμηση του χριστού 
Δεν πρέπει να δίνουμε πίστη σε κάθε λόγο ούτε να υποχωρούμε σε κάθε μας εσωτερική παρόρμηση, αλλά με φρόνηση και προσοχή να ζυγίζουμε το κάθε τι και να εξετάζουμε τι σχέση μας με τον Θεό.

Περί υπομονής

Αποτέλεσμα εικόνας για ασκητες  της ερήμου΄
 Κάποιος αδελφός εννιά ολόκληρα χρόνια βασανιζόταν από ενα κακό λογισμό. Κάθε μέρα έκλαιγε κι έλεγε κατακρίνοντας τον εαυτό του: