Ετικέτες

15.5.23

Ὁ ἀπόηχος τῆς πολεμικῆς τοῦ τρόπου τῆς Θείας Μεταλήψεως

            

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ πολεμικὴ τοῦ διὰ λαβίδος τρόπου Θείας Μεταλήψεως, ἔχει ἐπηρεάσει ἀρκετοὺς πιστούς. Ἂν καὶ ὁ “ἐπιδημιολογικὸς” τρόμος ποὺ προκάλεσε τὴ δυσπιστία γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία, θεωροῦν πολλοὶ ὅτι ἔχει “παρέλθει”, ὡστόσο δὲν εἶναι λίγοι οἱ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι διστάζουν νὰ κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε για επίδειξη

                        

Είπε ο αββάς Ησαΐας:
“Νομίζω πώς είναι πολύ σπουδαίο και πολύτιμο αγαθό να νικήσει κανείς την κενοδοξία και να προκόψει στη γνώση του Θεού. Γιατί αυτός που πέφτει στην εξουσία αυτού του πονηρού πάθους της κενοδοξίας, γίνεται ξένος προς την ειρήνη, σκληραίνει η καρδιά του προς τους εν Χριστώ αδελφούς και τελική συμφορά του είναι ότι πέφτει στην υψηλοφροσύνη, δηλαδή στην υπερηφάνεια, που είναι η μάνα όλων των κακών.

Θρίαμβος των Βορειοηπειρωτών ενάντια στο καθεστώς Ράμα!

                           

Θρίαμβος Μπελέρη: Τεράστια νίκη του Ελληνισμού – Ράπισμα στον φασίστα Ράμα – Πανηγύρια στη Χιμάρα!
Ο ελληνισμός ενωμένος απέδειξε ότι μεγαλουργεί!