Ετικέτες

23.6.24

Το Γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού24 Ιουνίου

Ευαγγέλιο ΕΔΩ

Την ημέρα αυτή η Αγία μας εκκλησία εορτάζει το γενέσιο του ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη. 

Άγιο Πνεύμα


Σχόλιο: ο εσπερινός τελείται στις περισσότερες ενορίες το πρωί μετά τη θ.λ., 
οπότε είχε δημοσιευτεί στη χθεσινή ανάρτηση

«....Κα ες τ πνεμα τ γιον, τ κύριον κα ζωοποιόν, τ κ το πατρς κπορευόμενον, τ σν πατρ κα υἱῷ συμπροσκυνούμενον κα συνδοξαζόμενον, τ λαλσαν δι τν προφητν....»

Την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, η Εκκλησία μας εορτάζει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και κατά το Σύμβολο της Πίστεως «συνπροσκυνείται και συνδοξάζεται» με τον Πατέρα και με τον Υιό, ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή.

Το Πανάγιον «Ακτιστοσυμπλαστουργοσύνθρονον» Πνεύμα!


Σχόλιο: 29 γράμματα! Δυστυχώς στις ενορίες συνήθως ψέλνονται μόνον οι δύο πρώτες ωδές (α΄ και γ΄), οπότε δεν ακούγεται. Ας τις διαβάζουμε μόνοι μας τουλάχιστον στο σπίτι. Βέβαια, στα μοναστήρια λογικά ψέλνονται ή διαβάζονται όλες οι ωδές. Δείτε την ακολουθία του όρθρου της Πεντηκοστής (δείτε εδώ την η΄ ωδή στη σελ. 10 κάτω, στην προτελευταία γραμμή). Ο ίδιος κανόνας διαβάζεται και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.