Ετικέτες

17.9.15

Η Ρωσία και η Δύση έχουν ανταλλάξει τους πνευματικούς και πολιτιστικούς τους ρόλους.

"Οι Ρώσοι επιστρέφουν στο χριστιανισμό σε ένα μοντέρνο και σύγχρονο πλαίσιο".


Ο κατάλληλος Πνευματικός – Εξομολόγος


«Ψάξε και θα βρεις. Ζήτα και θα σου δοθεί. Χτύπα και η πόρτα θα ανοίξει...»

Γέροντας Κλεόπας Ηλιέ: Μην αφήνουμε ούτε μία ημέρα χωρίς να επικαλούμαστε την Παναγία μας.


Ἦταν κάποτε ἕνας ἄνθρωπος εὐλαβής πού ὠνομαζόταν Ἀγαθόνικος. 

Αὐτός εἶχε διδαχθῆ, ἀκόμη ἀπό τήν παιδική του ἡλικία, νά λέγη μπροστά στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, τόν ὕμνο αὐτό:

 

 «Θεοτόκε, Παρθένε,
χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία,
ὁ Κύριος μετά σοῦ.
Εὐλογημένη, σύ ἐν γυναιξί
καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου.
Ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες, τῶν ψυχῶν ἡμῶν».