Ετικέτες

15.1.19

Η ηλικία της Γης: Η αναξιοπιστία της Επιστήμης και η δικαίωση της Αγίας Γραφής

Η ηλικία της Γης - Επιστήμη και Θρησκεία
                           
                                                   ΡΑΔΙΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ
  
     

  Οι ραδιομετρικές μέθοδοι χρονολόγησης στηρίζονται στα ραδιενεργά στοιχεία, που περιέχονται στα ευρήματα (πετρώματα, απολιθώματα). Ανάλογα με τα ραδιενεργά αυτά στοιχεία έχουμε 4 ραδιομετρικές μεθόδους. Όλες οι μέθοδοι στηρίζονται σε δεδομένα μη αποδείξιμα, που λειτουργούν ως αξιώματα των μαθηματικών. Θεωρούνται ότι έτσι είναι, επειδή διαφορετικά δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτές οι μέθοδοι χρονολόγησης και οδηγούνται οι επιστήμονες σε αδιέξοδο. 

Συγκεκριμένα: