Ετικέτες

28.1.23

Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου: Ακολουθίες εσπερινού και όρθρου, μουσικά κ.α.

 Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις ακολουθίες του εσπερινού και του όρθρου, μουσικά κ.α. για την Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου:

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΖ΄ Ματθαίου - ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' Ϛ´ 16 – Ζ΄1

 


Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής ΙΖ΄ Ματθαίου


ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' Ϛ´ 16 – Ζ΄1

Ευαγγελική περικοπή Κυριακής ΙΖ΄ Ματθαίου

 Θεραπεία της κόρης της Χαναναίας

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ´ 21 - 28