Ετικέτες

28.2.24

Όσιος Κασσιανός ο Ρωμαίος
29 Φεβρουαρίου
(μόνο σε δίσεκτο έτος)*

*Ειδικός υπολογισμός: Όταν το έτος είναι δίσεκτο εορτάζει στις 29 Φεβρουαρίου, αλλιώς στις 28 Φεβρουαρίου.

Η πιο πρακτική ιστοσελίδα για να βρίσκετε τις ακολουθίες (χωρίς μουσικά) είναι:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 28/02)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 29/02)

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή