Ετικέτες

27.10.17

ΤΙΣ ΘΕΟΣ ΜΕΓΑΣ • π.Αθανάσιος

«Πάλεψα πενήντα χρόνια με τον διάβολο»

Σχετική εικόνα
Μην φοβάσαι, στροφή και καταφυγή στον Κύριο!

~ Βλέποντας κανείς τον Γέροντα να έχει φθάση σε υψηλά μέτρα αρετής, δεν μπορούσε να φαντασθεί τον μαρτυρικό δρόμο πού είχε διανύσει, μέχρι να γίνει δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Οι ομολογίες του είναι αποκαλυπτικές:

Τό πνεῦμα τοῦ ᾽40. Ἄλλοτε καί τώρα

Μοναχός ρσένιος Βλιαγκόφτης Δρ. Θ., Πτ. Φ.

Μέρος Α
στορικόν

Ο ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥΛέγεται ότι ο Ιουστινιανός υπέφερε από χρόνιες ημικρανίες. Τις νύχτες λοιπόν, όταν τον έπιαναν αυτοί οι αφόρητοι πόνοι, ερχόταν στην Αγία Σοφία.