Ετικέτες

14.10.20

Υπέρ υγείας: Αικατερίνης, Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Σεραφείμ, Γεωργίου και υπέρ αναπαύσεως: Γεωργίου και Αγλαΐας


Οι αδερφοί μας υποφέρουν, οι αδερφοί μας ζητούν τη βοήθειά μας. Ας μην τους εγκαταλείψουμε.


Υπέρ υγείας:


Αικατερίνης: παθαίνει κρίσεις πανικού, είναι νεαρή μητέρα μικρών παιδιών

Βασιλείου: έχει καρκίνο στους πνεύμονες

Κωνσταντίνου: νεαρός που κινδύνεψε λόγω περιτονίτιδας, πλέον αναρρώνει

Σεραφείμ: νοσηλεύεται και είναι υπό διερεύνηση αν θα χρειαστεί ή όχι χειρουργική επέμβαση στο έντερο.

Γεωργίου: ηλικιωμένος που ταλαιπωρείται με σοβαρά θέματα υγείας


Υπέρ αναπαύσεως:

Γεωργίου: κοιμήθηκε πριν από μια εβδομάδα
Αγλαΐας: κοιμήθηκε πριν 1,5 μήνα πλήρης ημερών, μητέρα ιερέα.

ΟΡΘΡΟΣ καθημερινών (γενικό σχήμα με 2 ωδές κανόνων α΄ και γ΄)

 


ΟΡΘΡΟΣ

καθημερινών

(γενικό σχήμα με 2 ωδές κανόνων α΄ και γ΄)

Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… ή χωρίς ἱερέα: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

εῦτε, προσκυνήσωμεν… ψαλ. 19, 20)

Τρισάγιο, Σώσον Κύριε…, Ο υψωθείς…, Προστασία φοβερά…

ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ (ψαλ. 3, 37, 62, 87, 102, 142)

ΙΕΡΕΑΣ: Ειρηνικά

Θεός Κύριος… (στον ήχο του απολυτίκιου που θα επιλέξετε)

Απολυτίκια: από Μ. Ωρολόγιο ή μηναία  

Δόξα… καὶ νῦν …ομόηχο θεοτοκίο

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ καθημερινών (γενικό σχήμα)

 


ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

καθημερινών

(γενικό σχήμα)

 

Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… ή χωρίς ἱερέα: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν…

Προοιμιακός ψαλμός (ργ΄, δηλ. 103)

(στιχολογία ψαλτηρίου: κατάλληλο κάθισμα)

Κεκραγάρια (δηλ. Κύριε εκέκραξα…, Κατευθυνθήτω…) στον ήχο των στιχηρών

Μακεδονικός Αγώνας 1904-1908 Μέρος 2ο

 


 Παραγωγή του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, κείμενο του κ. Ευάγγελου Κωφού

Μακεδονικός Αγώνας 1904-1908 Μέρος 1ο

 


 Παραγωγή του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, κείμενο του κ. Ευάγγελου Κωφού