Ετικέτες

14.10.20

ΟΡΘΡΟΣ καθημερινών (γενικό σχήμα με 2 ωδές κανόνων α΄ και γ΄)

 


ΟΡΘΡΟΣ

καθημερινών

(γενικό σχήμα με 2 ωδές κανόνων α΄ και γ΄)

Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… ή χωρίς ἱερέα: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

εῦτε, προσκυνήσωμεν… ψαλ. 19, 20)

Τρισάγιο, Σώσον Κύριε…, Ο υψωθείς…, Προστασία φοβερά…

ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ (ψαλ. 3, 37, 62, 87, 102, 142)

ΙΕΡΕΑΣ: Ειρηνικά

Θεός Κύριος… (στον ήχο του απολυτίκιου που θα επιλέξετε)

Απολυτίκια: από Μ. Ωρολόγιο ή μηναία  

Δόξα… καὶ νῦν …ομόηχο θεοτοκίο

(α΄ στιχολογία ψαλτηρίου: κατάλληλο κάθισμα)

Καθίσματα μετά την α΄ στιχολογία από παρακλητική (οκτώηχο)

(β΄ στιχολογία ψαλτηρίου: κατάλληλο κάθισμα)

Καθίσματα μετά την β΄ στιχολογία από παρακλητική (οκτώηχο)

(γ΄ στιχολογία ψαλτηρίου: κατάλληλο κάθισμα)

Καθίσματα μετά την γ΄ στιχολογία από παρακλητική (οκτώηχο)

Χύμα ο ψαλμός ν΄ (50)

3 ΚΑΝΟΝΕΣ: 2 από παρακλητική και ένας του Αγίου της ημέρας από μηναία

Ψάλλεται ο ειρμός του τελευταίου κανόνος της γ΄ ωδής

Μεσώδιο κάθισμα του Αγίου της ημέρας και θεοτοκίο

(οι ωδές δ΄,ε΄,ς΄ παραλείπονται)

Ψάλλεται ο ειρμός του τελευταίου κανόνος της ς΄ ωδής

Κοντάκιο και οίκος του Αγίου της ημέρας

Συναξάριον

(οι ωδές ζ΄,η΄,θ΄ παραλείπονται)

 

Απ’ευθείας μετά το Συναξάρι, στις ενορίες:

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον

Και ψάλλεται ο ειρμός του τελευταίου κανόνος της η΄ ωδής

ΩΔΗ Θ΄ (της Θεοτόκου): Μεγαλύνει η ψυχή μου… Την Τιμιωτέραν… κτλ.

Και ψάλλεται ο ειρμός του τελευταίου κανόνος της θ΄ ωδής

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον

Εξαποστειλάριο και Θεοτοκίο

Διαβάζονται οι ΑΙΝΟΙ (ψαλ. 148-150)

Διαβάζεται η Μικρή Δοξολογία

Απόστιχα αίνων από παρακλητική

Δόξα… Δοξαστικό των Αγίων από μηναία

Και νυν… Θεοτοκίο από μηναία

Τρισάγιο

Απολυτίκιο Αγίων από Μ. Ωρολόγιο ή από μηναία

(Ομόηχο θεοτοκίο)


Αναλυτικά μπορείτε να δείτε την ακολουθία από την ιστοσελίδα μελωδός:

https://melodos.com/akolouthies/

Σημείωση: για τον όρθρο δίνει πολλές δυνατότητες π.χ. να γίνουν όλες οι ωδές ή μόνον οι δύο κτλ. (κάνετε κλικ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι)


βιβλία-πηγές: 

εγκόλπιο αναγνώστου ή Μέγα Ωρολόγιο με μπλε

παρακλητική με κόκκινο

μηναία με πορτοκαλί

ψαλτήρι με πράσινο


Επιμέλεια ανάρτησης; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.