Ετικέτες

14.10.20

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ καθημερινών (γενικό σχήμα)

 


ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

καθημερινών

(γενικό σχήμα)

 

Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… ή χωρίς ἱερέα: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν…

Προοιμιακός ψαλμός (ργ΄, δηλ. 103)

(στιχολογία ψαλτηρίου: κατάλληλο κάθισμα)

Κεκραγάρια (δηλ. Κύριε εκέκραξα…, Κατευθυνθήτω…) στον ήχο των στιχηρών

Κανονικά ψέλνονται και οι ενδιάμεσοι στίχοι: Θου Κύριε…κτλ. από ψαλμούς 140, 141, 129. (σε ενορίες κακώς παραλείπονται).

6 Στιχηρά: 3=2+1 από παρακλητική σε ήχο εβδομάδας και 3 από μηναία

ή 3 + 3 από μηναία αν υπάρχουν 2 Άγιοι 

Δόξα… : δοξαστικό του Μηναίου (αν υπάρχει)

Και νυν… : ομόηχο Θεοτοκίο από μηναία

Φως ιλαρόν…

Προκείμενον ημέρας

Καταξίωσον…

Απόστιχα (από παρακλητική)

Δόξα… και νυν (από παρακλητική)

Τρισάγιο

Απολυτίκιο: από μέγα ωρολόγιο ή από μηναία

Θεοτοκίο (ομόηχο ανάλογα με την προηγούμενη επιλογή)

Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός…

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ…

Δόξα… καὶ νῦν Κύριε ἐλέησον  (3)

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…


Αναλυτικά μπορείτε να δείτε την ακολουθία από την ιστοσελίδα μελωδός:

https://melodos.com/akolouthies/

Σημείωση: για τον εσπερινό πρέπει να επιλέξετε την ημερομηνία της αυριανής ημέρας. Ο εσπερινός εκκλησιαστικά θεωρείται η πρώτη ακολουθία της ημέρας. Έχει προηγηθεί η θ΄ ώρα, που είναι η τελευταία ακολουθία της ημέρας.

Έτσι, αν θέλει κάποιος να δει την θ΄ ώρα επιλέγει τη σημερινή ημερομηνία, ενώ αν θέλει να δει τον εσπερινό επιλέγει την αυριανή ημερομηνία.


βιβλία-πηγές: 

εγκόλπιο αναγνώστου ή Μέγα Ωρολόγιο με μπλε

παρακλητική με κόκκινο

μηναία με πορτοκαλί

ψαλτήρι με πράσινο


Επιμέλεια ανάρτησης; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.