Ετικέτες

12.6.20

Η Ελληνίδα που «γκρέμισε» το φεμινισμό και δέχεται απειλές από τους προδευτικούς ναζιστές της Αριστεράς


σχόλιο Γ.Θ : Ακούστε το οπωσδήποτε. Προσπαθήστε να συγκρατήσετε την ψυχραιμία σας.
Λοιπάμαι που θα το πω αλλά στο ροζουλί Αριστερό ψευτορωμαίικο αξίζει μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος


Ἑορτασμὸς τῶν ονομαστηρίων τοῦ Μητροπολίτου Σύρου παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ ἡ διανομὴ τοῦ ἀντιδώρου μὲ προστατευτικό...

 
Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Μιὰ νέα, ἄλλη Παράδοση προτεσταντικοῦ, μᾶλλον οἰκουμενιστικοῦ προτύπου διαμορφώνεται ὀλίγον κατ` ὀλίγον ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες, μὲ προσωπικὲς ἐπινοήσεις, δίχως καμία ἐπιφύλαξη ὡς πρὸς τὴν προσβολὴ τῶν ἱερῶν καὶ τὸ ἀσεβὲς τῶν πράξεών τους καὶ μάλιστα δίχως κανένα κώλυμα! Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐκτάκτως, λόγῳ τῶν γνωστῶν συντρεχόντων ἀνασταλτικῶν γεγονότων ἢ μονίμως καὶ εἰς τὸ διηνεκὲς πλέον; Ὁ καθένας βάζει καὶ τὸ δικό του σάπιο λιθαράκι καὶ ὅπου μᾶς βγεῖ. Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἐκκλησία των δύο χιλιάδων χρόνων, τῶν ἁγίων καὶ τῶν μαρτύρων!!! (δὲς καὶ τὸν Ἀμερικῆς στὴν πορεία διαμαρτυρίας!). Δεσπότης μὲ δεμένο τὸ χέρι, τὸ ὁποῖο εὐλογήθηκε ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ἀπομονώνει ἀπὸ τὸ ποίμνιο, μὴν τοῦ τὸ ἀκουμπήσουν καὶ μολυνθεῖ τὸ ... Ἅγιο Πνεῦμα!