Ετικέτες

11.2.17

Η Ευφροσύνη μας έχει μεγάλη ανάγκη!

Αποτέλεσμα εικόνας για προσευχή

Πριν από δυόμισι εβδομάδες είχαμε ζητήσει την προσευχή σας για την Ευφροσύνη (θυμηθείτε εδώ), που υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου και νοσηλεύεται έκτοτε. Αν και η κατάστασή της βελτιώθηκε σε πρώτη φάση και βγήκε από την εντατική, πλέον νοσηλεύεται ξανά στην εντατική, διότι κόλλησε μηνιγγίτιδα πολύ επικίνδυνου τύπου. Οι γιατροί δεν είναι πλέον καθόλου αισιόδοξοι και μιλούν για πιθανότητες 50-50.

Τον πρώτο, βέβαια, αλλά και τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Κύριος, οπότε ας Τον παρακαλέσουμε να την ελεήσει και αυτήν και τους δικούς της (σύζυγο και τρία παιδιά), αλλά και την μητέρα της Πηνελόπη που στέκεται συνεχώς στο πλευρό της και χρειάζεται θεία ενίσχυση.


Ἑλληνικὴ Nαῦς

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής του Ασώτου

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' Ϛ´ 12 - 20


ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' Ϛ´ 12 - 20

12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει.19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ. 
Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 

Σάλος από εταιρεία στο Βέλγιο που εμφύτευσε μικροτσίπ σε εργαζόμενους


Αντιδράσεις που κάνουν λόγο για μαρκάρισμα των εργαζομένων σαν να είναι ζώα έχει εγείρει η είδηση ότι εταιρία στο Βέλγιο...


Αντιδράσεις που κάνουν λόγο για μαρκάρισμα των εργαζομένων σαν να είναι ζώα έχει εγείρει η είδηση ότι εταιρία στο Βέλγιο εμφύτευσε σε οκτώ υπαλλήλους της μικροτσίπ!

Ευαγγελική περικοπή Κυριακής του Ασώτου

Σχετική εικόνα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΕ´ 11 - 32

Κυριακή ιζ΄ Λουκά (του Ασώτου): ακολουθία εσπερινού, όρθρου, τυπικό κ.α.

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακὴ ΙΖ´ Λουκᾶ (Ἀσώτου)

Κυριακή του Ασώτου
[ιζ΄ Λουκά]

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: το τυπικό, την ακολουθία του όρθρου κ.α. για την Κυριακή 12 Φεβ. 2017:

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

DAIMONIO OMOFYLOFILIAS

Παπαδόπουλου Νικόλαου

ἀξιωματικοῦ τοῦ Ε.Σ. ἐ. ἀ.

Τὴν ἰδέα νὰ δημοσιεύσω τὸ συγκεκριμένο ἄρθρο μου τὴν ἔδωσε ὁ π. Νεκτάριος Ζιόμπολας, συγγραφέας τοῦ ὁμότιτλου βιβλίου[1]. Ἀφορμὴ ἀποτέλεσε ἡ ὑπερβολικὴ προβολὴ ὁμοφυλοφίλων ἀπὸ τὰ περιβόητα ΜΜΕ, ἡ ἀποδοχὴ τοῦ κόσμου, ἡ χλιαρὴ ἀντίδραση σὲ ἀκραῖες καταστάσεις τῶν μονίμως καιροσκόπων πολιτικῶν ὅλων τῶν παρατάξεων ἀσχέτως ἂν τὰ πιστεύουν αὐτὰ ποὺ ἰσχυρίζονται, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βαπτίζουν τὸ πάθος καὶ τὴ διαστροφὴ «σεξουαλικὲς ἰδιαιτερότητες καὶ προτιμήσεις» ἢ «ἄτομα μὲ διαφορετικὸ σεξουαλικὸ προσανατολισμό». Αὐτὲς οἱ «βαπτίσεις» δὲν εἶχαν ἀκουστεῖ σὲ ὅλο τὸ παρελθόν.

Η δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας.....Θεοφάνης Μαλκίδης

Η δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας και μία αναφορά για τον Νομό Έβρου1. Η Ελλάδα