Ετικέτες

15.12.19

Όσιος Σωφρόνιος: Η ταπείνωση εμπνέει τον άνθωπο να ομοιωθεί με τον Χριστό!

 Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να ταπεινωθούμε, για να ομοιάσουμε προς Αυτόν
Η ταπείνωση, σε αντίθεση με την υπερηφάνεια, ανοίγει την καρδιά με κίνηση αγάπης προς όλη την κτίση κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ευτυχής βλέποντας τους άλλους σε δόξα.

Με τι ασχολούνταν οι πρώτοι προϋπολογισμοί του ελληνικού κράτους;

 
Το 1828 η χώρα λαβωμένη, μετά την Επανάσταση, αρχίζει να συγκροτεί την κρατική της υπόσταση. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας έφτανε -τον Ιανουάριο του 1828 – σε μια χώρα ρημαγμένη, έχοντας ως ένα από τα πρώτα του μελήματα την ανασυγκρότηση των δημοσίων οικονομικών. Ποιά όμως ήταν τα δημόσια οικονομικά εκείνη της εποχή;

Αγάπες με πολλά πρόσωπα..και ο Σταυρός

π. Σπυρίδων Σκουτής

Κόλαση δεν είναι η απουσία κάποιας συναισθηματικής αγάπης, αλλά η απουσία του Χριστού.

Άδεια από την Κεραμέως για τρία τζαμιά σε Ρόδο και Κω!


 

 Δωράκι στις επιδιώξεις του «σουλτάνου» και αβάντα στην εξ Ανατολών προπαγάνδα για μεγάλη μειονότητα στα Δωδεκάνησα .

Ἀνατρεπτικὴ Ἀποκάλυψις

Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀντὶ νὰ προσπαθῆ νὰ πείση τοὺς Ὀρθοδόξους νὰ ἑνωθῶμεν μὲ τὸν παπισμὸν, ἂς πείση πρῶτα τούς παπικοὺς διὰ τὴν ἀποτυχίαν του εἰς τὸ Κολυμβάριον καὶ τὴν Οὐκρανίαν, τὰ ὁποῖα μόνον διαιρέσεις προκαλοῦν.

Τὸ ψηφιακὸ ἀποτύπωμα ποὺ ἀφήνουμε σὲ μία περιήγηση στὸ Διαδίκτυο


Προσωπικὰ δεδομένα: Κάθε περιήγηση ἑνὸς χρήστη σὲ μιὰ ἱστοσελίδα μπορεῖ νὰ ἀποφέρει τὴ συγκομιδὴ προσωπικῶν δεδομένων τοῦ ἀπὸ τὸν πάροχο τῆς ἱστοσελίδας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τόν ἴδιο τόν browser – Ποιὰ εἶναι αὐτά;