Ετικέτες

10.6.23

Ἱστορικό τοῦ ὕμνου «Ἄξιον ἐστίν»-εορτάζεται στις 11 ΙουνίουΠότε ακούστηκε για πρώτη φορά ο ύμνος Άξιον Εστίν μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ- πώς γράφηκε θαυματουργικά με το δάκτυλό του πάνω σε πέτρινη πλάκα.

Απόστολοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας

Αποτέλεσμα εικόνας για Απόστολοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας


11 Ιουνίου

Ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

11 ΙουνίουΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

Ἰατρόν καί ποιμένα, Λουκᾶν τιμήσωμεν, Συμφερουπόλεως ποίμνης, Ἀρχιερέα λαμπρόν, τόν βαστάσαντα Χριστοῦ τά θεῖα στίγματα, τάς ἐξορίας τά δεινά, ἐγκλεισμούς ἐν φυλακαῖς, τάς θλίψεις καί τά ὀνείδη, τόν ἐπ’ ἐσχάτων φανέντα, ἐν τῇ Ρωσίᾳ νέον Ἅγιον.

π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης- Τρομο-Π.Ο.Υ.


Κυριακή Α´ Ματθαίου (Αγίων Πάντων): ακολουθίες εσπερινού και όρθρου, μουσικά κ.α.

 Κυριακή Α´ Ματθαίου (Αγίων Πάντων)


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: τις ακολουθίες του εσπερινού και του όρθρου, τροπάρια και αναγνώσματα της θείας λειτουργίας, μουσικά, ηχητικά, το τυπικό κ.α. για την Κυριακή των Αγίων Πάντων:

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Α' Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) + κήρυγμα

 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 32 - 33, 37-38 και ΙΘ´ 27 - 30

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Α΄ Ματθαίου

  


Προς Εβραίους (ια΄ 33 – ιβ΄ 2)