Ετικέτες

31.7.18

Οι παρακλητικοί κανόνες της Θεοτόκου.

Αποτέλεσμα εικόνας για θεοτόκος

Ἀκολουθία μικρᾶς παρακλήσεως εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον doc & pdf.
Ἀκολουθία μεγάλης παρακλήσεως εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον doc & pdf.Το Δε­κα­πεν­ταύ­γου­στο εί­ναι μια πε­ρί­ο­δος του Εκ­κλη­σι­α­στι­κού έ­τους, κα­τά την ο­ποί­α η ορ­θό­δο­ξη ψυ­χή στρέ­φει τα μά­τια με βα­θειά κα­τά­νυ­ξη προς την Υ­πε­ρα­γί­α Θε­ο­τό­κο. Ε­πί δε­κα­πέν­τε η­μέ­ρες, πριν α­πό την ε­ορ­τή της Κοι­μή­σε­ως, ση­μαί­νουν οι καμ­πά­νες την ώ­ρα του δει­λι­νού και τα πλή­θη των πι­στών πά­νε να ψάλ­λουν τον Μι­κρό και τον Με­γά­λο Πα­ρα­κλη­τι­κό Κα­νό­να. Α­νά­λο­γη κα­τά­νυ­ξη έ­χει βέ­βαι­α και η πε­ρί­ο­δος των Χαι­ρε­τι­σμών της Πα­να­γί­ας. Αλ­λά ε­νώ στους Χαι­ρε­τι­σμούς κυ­ρια­ρχεί ο υ­μνο­λο­γι­κός τό­νος, η θρι­αμ­βι­κή δο­ξο­λό­γη­ση των α­πεί­ρων χα­ρί­των της «Μη­τρός του Θε­ού γε­νο­μέ­νης», στους Πα­ρα­κλη­τι­κούς Κα­νό­νες του Δε­κα­πεν­ταυ­γού­στου κυ­ρί­αρ­χος τό­νος εί­ναι το πέν­θος και η ο­δύ­νη της βα­ρυ­αλ­γού­σης ψυ­χής του πι­στού που ζη­τά πα­ρά­κλη­ση και πα­ρη­γο­ριά α­πό την Πα­να­γί­α.

Άγιος Παΐσιος: Όταν ο Σατανάς θα οργιάζει, οι Έλληνες θα βρίσκονται σε νάρκη


«Η Ελλάδα έχασε τον δρόμο της. Η αμαρτία και η ασωτία βασιλεύουν στους ανθρώπους, αλλά μας αγαπά ο Θεός και περιμένει την μετάνοιά μας» έλεγε ο Άγιος Παϊσιος.

Οἱ κότες καί τά ἄλλα ζῶα

To blog της Εφημερίδας Δεκέλεια


Οἱ πολιτικοί μας διακήρυτταν σχεδόν πάντα, ὅ,τι ἀκολουθοῦσαν ἀνεξάρτητη καί ὑπερήφανη πολιτική, ἔχοντας καλές σχέσεις μέ ὅλους. Ἐπί Ἀνδρέα Παπανδρέου μπορεῖ λεκτικά νά προβάλλαμε λαϊκίστικα συνθήματα, ὅπως «ΕΟΚ καί ΝΑΤΟ τό ἴδιο συνδικᾶτο» καί «φονιάδες τῶν λαῶν Ἀμερικανοί», ἀλλά στήν πρᾶξη, ἀκολουθούσαμε ὅ,τι ἤθελαν οἱ δυτικοί μας σύμμαχοι, ἀπό τούς ὁποίους καί ἐξαρτώμεθα.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΛΟΤΟΥ ΚΑΝΑΝΤΕΡ


Πριν λίγα λεπτά, βρεθήκαμε, κατ' αγαθή συγκυρία, να συνομιλούμε με άνθρωπο που ήταν κορυφαίος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας και κατόπιν πιλότος των πυροσβεστικών Καναντέρ.
Μας εκμυστηριεύτηκε τα παρακάτω και βγάλτε τα συμπεράσματά σας:

Δεν σε αφήσω να φύγεις αν δεν αναστήσεις τον γιο μου!


Όσιος Ονωράτος.
Ο Λιβερτίνος, ο μαθητής του οσίου Ονωράτου πήγαινε κάποτε σε κάποια δου λειά του μοναστηριού με εντολή του ηγουμένου, του διαδόχου του Ονωράτου.

Σιωπή : Η γλώσσα του μέλλοντος αιώνος


Της Τρισεύγενης Καπράνου

Θεία δίκη,ασύμμετρο φαινόμενο,πολιτικές σκοπιμότητες,λόγοι, αντίλογοι, έριδες, αντιπαραθέσεις. Ποιός φταίει για την καταστροφή;

«Αύριο θα γίνει η κηδεία μας, λέγαμε»


Τις σκηνές τρόμου που έζησε στο Λύρειο Ιδρυμα του Ν. Βουτζά περιγράφει η μοναχή Μαρία
Το ξημέρωμα της 23ης Ιουλίου δεν ήταν καθόλου διαφορετικό απ' όλα τα άλλα για τις μοναχές του Λύρειου Ιδρύματος, που φιλοξενεί 45 ορφανά παιδιά στον ψηλότερο λόφο του Νέου Βουτζά. Τίποτα μέσα στη γαλήνη της περιοχής δεν προμήνυε την ολοκληρωτική καταστροφή που θα ακολουθούσε λίγες ώρες μετά.