Ετικέτες

3.5.16

Λιβανέζοι Ορθόδοξοι ψάλλουν το «Χριστός Ανέστη» στα Ελληνικά σε εμπορικό κέντρο!

Ένα εντυπωσιακὸ βίντεο απὸ το αραβικὸ δορυφορικὸ κανάλι SAT 7. Προβάλλεται η αξιοθαύμαστη πρωτοβουλία ορθοδόξων σε μεγάλο εμπορικὸ κέντρο της Βηρυττού στο Λίβανο, οι οποίοι ανήμερα το Πάσχα σηκωνόντουσαν ένας–ένας όρθιοι καί έψαλλαν το «Χριστὸς Ανέστη» καί μάλιστα και στα Ελληνικά!

Η Νίκαια της Ρωμηοσύνης

  


Σχόλιο: Καταπληκτική έρευνα από τον φίλο μας Χρήστο Μαλτέζο Δρ.Χημικό, ερευνητή.

Η πόλις, που αρχικά ονομάζετο Κοκκινιά, δημιουργήθηκε μετά την καταστροφή του 1922 από τους Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Κατοικήθηκε από ανθρώπους που προέρχονταν από διαφορετικές περιοχές της Ανατολής, με διαφορετικές ασχολίες, με άλλη νοοτροπία, όμως είχαν ως συνδετικό κρίκο την κοινή ελληνική καταγωγή, την ελληνική γλώσσα, την Ορθόδοξη Πίστη, κοινά ήθη και έθιμα και τους ένωνε η κοινή μοίρα του ακούσιου ξεριζωμού. 
Το 1939 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την μετονομασία της Κοκκινιάς.  Στον διαγωνισμό αυτόν πήραν μέρος πολίτες από όλη την Ελλάδα, αλλά και ομογενείς. Μερικά από τα άλλα υποψήφια ονόματα ήταν: Τροία, Φρυγιά, Ανατολή, Τραπεζούντα. Τελικά, με τις ψήφους 56 ατόμων, επικράτησε η σχετική πρόταση για ονομασία ΝΙΚΑΙΑ, του Βιθυνού Ιωάννου Μελά, δικηγόρου, βουλευτού και αργότερα υπουργού.

Γιατί ο Χριστός δεν εμφανίστηκε σε όλους μετά την Ανάσταση;
Μετά την Ανάστασή Του ο Χριστός εμφανίστηκε στις Μυροφόρες γυναίκες και στους Μαθητάς Του. Μερικοί διερωτώνται γιατί ο Χριστός δεν εμφανίστηκε σε όλους τους ανθρώπους, και μάλιστα στους σταυρωτές Του και τους αρνητές της Αναστάσεώς Του, για να τους κάνη να πιστεύσουν σε Αυτόν.