Ετικέτες

7.7.21

Γιώργος Τράγκας : Το εμβόλιο , οι "ψεκασμένοι" και η δολοφονία Καραϊβάζ


Πρόταση: Μπορείτε στις ρυθμίσεις του βίντεο να επιλέξετε ταχύτητα αναπαραγωγής 2, οπότε μπορείτε να δείτε το βίντεο σε 25 λεπτά, αντί για 50...

ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΣΑΝ ενώ μιλούσαμε για το τσιμπηματάκι και τις εκκλησίες!


Ουδέν σχόλιο!

Κυριάκο Μητσοτάκη έχεις μήνυμα

ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ! "Εμπνεύσεις" Κυριάκου-Άδωνι για όσους δεν "τσιμπιούνται" (4-7-21)

"Παραφροσύνη"! Ο Ιωαννίδης εκμηδένισε Μητσοτάκη & Χαρδαλιά

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης- Ο Γέροντας Ευθύμιος για τα τσιμπημ@τ@κι@

Έχε θάρρος λαέ του Θεού... διότι Αυτός θα πολεμήσει τους εχθρούς ως παντοδύναμος!

 


Το δογματικό θεοτοκίο του ά ήχου
Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού


Τὴν παγκόσμιον δόξαν, τὴν ἐξ ἀνθρώπων σπαρεῖσαν, καὶ τὸν Δεσπότην τεκοῦσαν, τὴν ἐπουράνιον πύλην, ὑμνήσωμεν Μαρίαν τὴν Παρθένον, τῶν Ἀσωμάτων τὸ ᾆσμα, καὶ τῶν πιστῶν τὸ ἐγκαλλώπισμα· αὕτη γὰρ ἀνεδείχθη οὐρανός, καὶ ναὸς τῆς Θεότητος· αὕτη τὸ μεσότειχον τῆς ἔχθρας καθελοῦσα, εἰρήνην ἀντεισῆξε, καὶ τὸ Βασίλειον ἠνέῳξε. Ταύτην οὖν κατέχοντες, τῆς πίστεως τὴν ἄγκυραν, ὑπέρμαχον ἔχομεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύριον. Θαρσείτω τοίνυν, θαρσείτω λαὸς τοῦ Θεοῦ· καὶ γὰρ αὐτὸς πολεμήσει τοὺς ἐχθρούς, ὡς παντοδύναμος.