Ετικέτες

30.5.20

Ψαλτηρίου Θησαύρισμα: Ψαλμός 1ος

1,1 Μακάριος ἀνήρ,
ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν
βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν
ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ
ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ
λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν.

2 Ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ νόμῳ
Κυρίου τὸ θέλημα αὐ -
τοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ
αὐτοῦ μελετήσει ἡμέ -
ρας καὶ νυκτός.3 Καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύ λον
τὸ πεφυτευμένον παρὰ
τὰς διεξόδους τῶν
ὑδάτων, ὃ τὸν καρ πὸν
αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ
αὐτοῦ, καὶ τὸ φύλλον
αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσε-
ται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν
ποιῇ, κατευοδωθήσε-
ται.

4 Οὐχ οὕτως οἱ ἀσε-
βεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾿ ἢ
ὡσεὶ χνοῦς, ὃν ἐκρίπτει
ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώ -
που τῆς γῆς.


5 Διὰ τοῦτο οὐκ ἀνα -
στήσονται ἀσεβεῖς ἐν
κρίσει, οὐδὲ ἁμαρτω-
λοὶ ἐν βουλῇ δικαίων·


6 ὅτι γινώσκει Κύριος
ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς
ἀσεβῶν ἀπολεῖται.


1,1 Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος,
ὁ ὁποῖος δέν πορεύθηκε
σύμφωνα μέ τά φρονήματα τῶν ἀσεβῶν
καί δέν στάθηκε ἐκεῖ,
ὅπου συνάζονται οἱ ἁμαρτωλοί
καί δέν κάθισε σέ τόπο διεφθαρμένων.

2 Ἀλλά, ἀντίθετα,
ἡ ἐπιθυμία του εἶναι (μόνο)
στόν Νόμο τοῦ Κυρίου
καί τόν Νόμο Αὐτοῦ
ψελλίζει μέρα καί νύχτα.

3 Καί αὐτός θά εἶναι σάν τό δένδρο,
πού εἶναι φυτευμένο στά τρεχούμενα νερά,
τό ὁποῖο δίνει τόν καρπό του
στόν κατάλληλο καιρό
καί τά φυλλώματά του δέν πέφτουν
καί ὅλα ὅσα κάνει θά ἐπιτυγχάνουν.

4 Δέν θά συμβαίνει ὅμως ἔτσι
μέ τούς ἁμαρτωλούς,
δέν θά συμβαίνει ἔτσι!
Ἀλλά θά μοιάζουν σάν τό χνοῦδι,
πού ἐξαφανίζει ὁ ἄνεμος
ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς.

5 Γι᾽ αὐτό δέν θά ἀθωωθοῦν
(ἀπό τόν Κύριο) οἱ ἀσεβεῖς
στήν γενόμενη (καθημερινή) κρίση,
οὔτε οἱ ἁμαρτωλοί θά ἀριθμοῦνται
στήν κοινότητα τῶν δικαίων·

6 γιατί φροντίζει ὁ Κύριος γιά τούς διαίους,
ἐνῶ οἱ ἀσεβεῖς θά καταστραφοῦν

Ο δαιμονισμένος Σπύρος της Αίγινας


ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Newsbomb

Σχόλιο: Τους Αγίους μας και τα μάτια μας! Ας τους έχουμε από κοντά, γιατί θα τους χρειαστούμε τις μέρες που ζούμε...

Στα τέλη του καλοκαιριού του 1904, ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως (+1920) πήγε στην Αίγινα για να ιδρύσει εκεί τη Μονή της Αγίας Τριάδος, όπου σήμερα αναπαύεται το τίμιο και Θαυματουργό σκήνωμά του. Καθώς το πλοίο που τον μετέφερε πλησίαζε στο λιμάνι του νησιού, ένας νεαρός δαιμονόπληκτος, ο Σπύρος, έπεσε στο κατώφλι του φαρμακείου της Αίγινας και άρχισε να φωνάζει.

-Έρχεται, έρχεται ο δεσπότης! Τρέξτε να τον προϋπαντήσετε! Έρχεται ο Άγιος που θα σώσει το νησί!

Κυριακή Αγίων Πατέρων Α´ Οικ. Συνόδου: ακολουθίες εσπερινού και όρθρου, μουσικά, ηχητικά κ.α.


Κυριακή Αγίων Πατέρων Α´ Οικ. Συνόδου


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: τις ακολουθίες του εσπερινού και του όρθρου, τροπάρια και αναγνώσματα της θείας λειτουργίας, μουσικά, ηχητικά, το τυπικό κ.α. για την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου:

Οι 318 δούλοι του Αβραάμ και οι 318 Θεοφόροι Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου.

Αποτέλεσμα εικόνας για 318 θεοφόροι πατέρες

Στον σημερινό εσπερινό της Κυριακής των 318 θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου διαβάζεται η παρακάτω περικοπή από το Βιβλίο της Γενέσεως. "Και οι Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, 318 και εκείνοι, όπως οι δούλοι του Αβραάμ, θείο στρατόπεδο-θεία παρεμβολή και αυτοί, κατατροπώνουν με την αδάμαστο μαχητικότητά των τους εχθρούς του Χριστού. Συντρίβουν την αίρεση και απελευθερώνουν τους αρπαγέντας απ' αυτήν πιστούς." (Φουντούλης, Λογική Λατρεία, σελ.123) - βλ. και Γένεσις, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης, υπό Ιερεμίου Φούντα (επισκόπου Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως).

Γενσεως τ νγνωσμα
(Κεφ. 14, 14-20)

Ο λαθροεποικισμός συνεχίζεται αμείωτος!


http://i2.wp.com/www.arxaiaithomi.gr/wp-content/uploads/2019/09/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%B5-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%89-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AE%CF%81%CE%B8%CE%B1%CF%84%CE%B5.jpg
Πολύ ευεργετικός αποδεικνύεται ο κορωνοϊός για τα ανθελληνικά σχέδια της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου(!), 10.700 λαθροεισβολείς μεταφέρθηκαν στο 1ο τρίμηνο 2020 από τα νησιά σε δομές στην ενδοχώρα. Παράλληλα όμως, τα δήθεν κλειστά σύνορα ήταν ορθάνοικτα αφού άλλοι 9.100 ήρθαν στα νησιά από την Τουρκία στο ίδιο χρονικό διάστημα!

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ἁγίων 318 Πατέρων (Α' Οικ. Συν.)

Αποτέλεσμα εικόνας για Πράξεις ΑποστόλωνΠράξεις Αποστόλων κ΄16-18, 28-36

 

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Αγίων Πατέρων Α´ Οικ. Συνόδου


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΖ´ 1 - 13

Τέλος πια οι δικαιολογίες για όλους!


του Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ιστορίας

Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες απίστευτων γεγονότων μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Σαν να ήρθε αυτή η ιστορία με τον κορωνοϊό και να προκάλεσε όχι απλώς κάποια αποκαλυπτήρια, αλλά μία σαρωτική και εν μέσω εκκωφαντικών κρότων αλυσιδωτή κατάρρευση από κάθε λογής μάσκες και παραπετάσματα. Και όλα δείχνουν πως αυτή η κατάρρευση (και μαζί της η αποκαθήλωση προσώπων και καταστάσεων) θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμη.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης και του Ελληνισμού!


Στρατηγός Ταμουρίδης : Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης και του ...

«Το δέ τήν Πόλιν σοί δοῦναι οὔτ' ἐμόν ἐστί οὔτ' ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινή γάρ γνώμη πᾶντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν»! Με αυτή την ιστορική φράση διατράνωσε θυσιαζόμενος ο αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος την διαχρονική απάντηση των Ελλήνων όταν καλούνται να παραδώσουν γην και ύδωρ!

Η θυσία του Αυτοκράτορα και η Άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου του 1453 από τους Οθωμανούς, ήταν η τελική φάση μιας θλιβερής πορείας, του σπουδαιότερου ανθρώπινου πολιτισμού, προς την πτώση και την παρακμή.