Ετικέτες

13.3.21

Και νῦν... Θεοτοκίον τοῦ ῆχου πλ. β' ("Ὁ ποιητής καί λυτρωτής μου Πάναγνε...)


Ἀπόστιχα, Τὸ Ἀναστάσιμον Και νῦν... Θεοτοκίον τοῦ ῆχου πλ. β' "Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου Πάναγνε, Χριστὸς ὁ Κύριος,

Κυριακή της Τυρινής,Δόξα... Εξεβλήθη Αδάμ τού Παραδείσου, ήχος πλβ΄, Πανάρετος Φιλοθεΐτης


Κυριακή της Τυρινής,
Δόξα... Εξεβλήθη Αδάμ τού Παραδείσου, ήχος πλβ΄,
Πανάρετος Φιλοθεΐτης,
Μουσική Κυψέλη

Εκάθισεν Αδάμ, Πέτρου Φιλανθίδου, ήχος πλ. β΄ – Δανιηλαίοι Ακάκιος μοναχός και Γρηγόριος ιερομόναχος


«Εκάθισεν Αδάμ, απέναντι του Παραδείσου». Δοξαστικό εσπερινού Κυριακής της Τυρινής, μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, ήχος πλ. β΄. Συμψάλλουν οι Δανιηλαίοι Ακάκιος μοναχός και Γρηγόριος ιερομόναχος (✝2016). Η ηχογράφηση και οι φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του Κων. Μπουσδέκη, συνιδρυτού του Σχολείου Ψαλτικής.

΄΄Οίμοι ο Αδάμ- Το στάδιον των αρετών ΄΄ - Κυριακή της Τυρινής [Θανάσης Δασκαλοθανάσης]


΄΄Οίμοι ο Αδάμ - Το στάδιον των αρετών ΄΄
Ιδιόμελα των αίνων ήχου πλ,΄του α.΄
Κυριακή της Τυρινής.
Θανάσης Δασκαλοθανάσης.

Εσπερινός Κυριακής 14/03/21 το Σάββατο 13/03 απόγευμα - σύντομο σχήμα

 


ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Σάββατο απόγευμα

(13/03/21)

(βασικό σχήμα)

Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… ή χωρίς ἱερέα: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν…

Προοιμιακός ψαλμός (ργ΄, δηλ. 103)

(στιχολογία ψαλτηρίου: 1ο κάθισμα, δηλ. ψαλ. 1-8 – κάθε Σάββατο)

Κεκραγάρια (δηλ. Κύριε εκέκραξα…, Κατευθυνθήτω…) στον ήχο της νέας εβδομάδας που ξεκινά από Σάββατο απόγευμα, εσπερ. Κυριακής (ήχος βαρύς)

Κανονικά ψάλλονται και οι ενδιάμεσοι στίχοι: Θοῦ, Κύριε…κτλ. από ψαλμούς 140, 141, 129 (στις ενορίες κακώς παραλείπονται).

Στιχηρά: 6 αναστάσιμα από οκτώηχο=παρακλητική σε ήχο εβδομάδας (βαρύ) και 4 από το Τριώδιο (πλ. β΄) .

Δόξα… : δοξαστικό Τριωδίου (σε ήχο πλ.β΄)

Και νυν…: το Δογματικόν Θεοτοκίον (κάθε Σάββατο) από την Παρακλητική (ή από το αναστασιματάριο), σε ήχο βαρύ (της νέας εβδομάδος)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Γ.ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ: ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΥΓΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ!


Ποιος το κατάλαβε; ΠΑΡΑΜΙΛΑΝΕ οι τηλεθεατές με τον Ευαγγελάτο...
Δείτε το βίντεο...

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής της Τυρινής

 Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψίαΑποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Τυρινής


ΠΡΟΣ ΡΩΜ. ιγ΄ 11 – ιδ΄ 4

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Τυρινής

 Σχετική εικόνα


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ϛ´ 14 - 21


Κυριακή Τυρινής: ακολουθίες εσπερινού και όρθρου, μουσικά κ.α.


Κυριακή της Τυρινής

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: τις ακολουθίες του εσπερινού και του όρθρου, μουσικά κ.α. για την Κυριακή της Τυρινής (14η Μαρτίου 2021):

ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΕΡΑΣΤΙΑΙ ΕΥΘΥΝΑΙ…

 

ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ…

 

Είναι αλήθεια ότι, ευρισκόμεθα επί «ξυρού ακμής» (δηλαδή, στην “κόψη του ξυραφιού…”) και ασφαλώς, η διαμορφούμενη συνεχώς πιο σκοτεινή κατάστασι, μας βεβαιώνει περί του ότι, διερχόμεθα αποκαλυπτικάς ημέρας.

Το να ομιλήσωμε διά την αποστασία και συστηματική απομάκρυνσι από τον Θεόν που, δυστυχώς, προωθείται μεθοδικά από όλα σχεδόν τα συστήματα και τας εξουσίας, κυρίως κατά τας μεταπολεμικάς δεκαετίας και μάλιστα, με την κυριαρχία και επέκτασι της «παντοδύναμης» και ανεξελέγκτου τεχνολογίας και του ασυγκρατήτου ηθικού και πνευματικού «ξεπεσμού», είναι κάτι το οποίο, πολλάς φοράς και από πολλούς έχει τονισθή, χωρίς όμως ποτέ να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα διά την περιστολή του κακού…

Ποτέ, όμως, δεν φανταζόμεθα ότι, τόσο βίαια και απροσχημάτιστα θα οδηγούμεθα ή καλλίτερα θα εξωθούμεθα στην αποκεκαλυμμένη σατανολατρεία…