Ετικέτες

29.6.17

Η αρετή της φιλοξενίας
Η έννοια του «ξένου» και η φιλάνθρωπη στάση προς αυτόν υπήρξε διαχρονικά βασικό γνώρισμα του ελληνικού πολιτισμού. Κατά τα ομηρικά χρόνια οι άνθρωποι έδιναν εξαιρετική σημασία στην αγάπη των ξένων, ανάγοντας τη φιλοξενία σε μια ηθική αρετή.

Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ. Έκδοση: Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΟ Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ως κατέβη εκ του ουρανού κατά την Ενανθρώπησιν Αυτού, ούτω θα επανέλθη εις την γην ενδόξως κατά την συντέλειαν του κόσμου εις την τελευταίαν ημεραν της ιστορίας, θα προηγηθή η συντέλεια του κόσμου και η δημιουργηθείσα κτίσις, η οποία είχεν αρχήν και θα έχη τέλος, θα ανακαινισθή. 

Το μυστήριο της αγάπηςλεγε γιος Σιλουανς θωντης:

Ύμνοι των Αγίων Αποστόλων ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ Μέρος Α΄


Ο ΚΌΣΜΟΣ ΟΔΕΎΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ


Στην φιλοαμερικανική συγκυβέρνηση των καπιταληστών (δεν είναι ορθογραφικό λάθος) "αριστερών" και των ανεύθυνων Ελλήνων, αλλά και στους παράγοντες της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, που παραμένουν "πιστοί" υπηρέτες των Αμερικανικών συμφερόντων, αφιερώνω το σημερινό (23/6/2017) άρθρο του Dr. Paul Craig Roberts, με τίτλο «The World Is Going Down With Trump» (ο κόσμος οδεύει προς την καταστροφή με τον Trump).

Παραθέτω αυτούσιο το κείμενο, στην μετάφρασή μου από τα Αγγλικά.