Ετικέτες

23.1.21

Όρθρος Κυριακής 24/01/21 - Πλήρες σχήμα με όλες τις ωδές (τα παραλειπόμενα στις ενορίες σε παρένθεση)

  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

(24/01/21)

(πλήρες σχήμα)

Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… ή χωρίς ἱερέα: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

εῦτε, προσκυνήσωμεν… ψαλ. 19, 20)

Τρισάγιο, Σώσον Κύριε…, Ο υψωθείς…, Προστασία φοβερά…

ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ: ψαλ. 3, 37, 62, 87, 102, 142

ΙΕΡΕΑΣ: Ειρηνικά

Θεός Κύριος…

Απολυτίκια: αναστάσιμο (ήχος πλ. δ΄),

Δόξα… «αναστάσιμο απολυτίκιο ξανά» καὶ νῦν …ομόηχο θεοτοκίο

(α΄ στιχολογία: κάθισμα β΄ ψαλ. 9-16)

Καθίσματα μετά την α΄ στιχολογία από οκτώηχο (ή αναστασιματάριο)

(β΄ στιχολογία: κάθισμα γ΄ ψαλ. 17-23)

Καθίσματα μετά την β΄ στιχολογία από οκτώηχο (ή αναστασιματάριο)

(γ΄ στιχολογία: άμωμος, δηλ. κάθισμα ιζ΄ = ψαλ. 118)

Αναστάσιμα Ευλογητάρια

Υπακοή του ήχου, Αναβαθμοί, Προκείμενον

ΙΕΡΕΑΣ: Εωθινό ευαγγέλιο ια΄ (Ιω. κα΄ 14-25)

ΑΓΡΥΠΝΙΑ (24.1.2021) Κυριακή ΙΔ´ - Οσίας ΞένηςΟἱ πάροχοι ὑπηρεσιῶν ἠλεκτρονικῆς τιμολόγησης καί ὁ ἀριθμός ΜΑΡΚ εἰς ὁδόν χαράγματος Ἀντιχρίστου! Πολλές οἱ "συμπτώσεις"...

 http://kaiomenivatos.blogspot.com/

 Οἱ πάροχοι ὑπηρεσιῶν ἠλεκτρονικῆς τιμολόγησης

καί ὁ ἀριθμός ΜΑΡΚ 

εἰς ὁδόν χαράγματος Ἀντιχρίστου!

Πολλές οἱ "συμπτώσεις"...

 

Τυχαο κι ατό;...

  ΑΑΔΕ πινόησε

τόν Μοναδικό ριθμό Καταχώρησης (ΜΑΡΚ)

μέ χρήση QRcode!

MΑΡΚ γγλιστί (ΜΑRK) σημαίνει ΧΑΡΑΓΜΑ!

τσι κι λλις, λη ατή  λεκτρονική σκλαβιά

πού μς ποχρεώνουν λο καί στενότερα,

βαδίζει ες δόν χρήματης κοινωνίας

καί τελικο μαρκαρίσματος-σφραγίσματος ντιχρίστου!

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

 

«Θά σᾶς ἀναγκάσουν νά γίνετε κλόουν!» Προφητεία τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ Ἀριζόνας ἀπό τό 2007!

  

https://kaiomenivatos.blogspot.com/

«Θά σᾶς ἀναγκάσουν νά γίνετε κλόουν!»

Προφητεία 

τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ Ἀριζόνας 

ἀπό τό 2007!

π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος

Βίντεο 17-1-2021 Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Οι παρακαταθήκες των αγωνιστών του 1821, Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ. Θεολογίας

 

«Ἰδοὺ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, ὃς ἐπάταξεν ἔθνη πολλὰ καὶ ἀπέκτεινε βασιλεῖς κραταιούς. Ὁ Παντοκράτωρ Θεός, δὲν μᾶς ἀφήνει εἰς τὴν διάκρισιν τοῦ έχθροῦ· ἀλλὰ εἶναι σύμμαχός μας, καθὼς πολλάκις τὸ εἴδομεν καὶ ἄμποτε εἰς τὸ ἑξῆς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ καὶ διὰ τῆς ἐνεργείας καὶ γενναιότητός σας νὰ ἀναφανισθῆ ὁ ἐχθρὸς ἐξ ὁλοκλήρου…».

(Π. Μαυρομιχάλης πρὸς τὸν Θ. Κολοκρώνη)

Παράταση των μέτρων: Τι ισχύει για τους ναούς και τους πιστούς.

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του covid-19, ανά πεδίο δραστηριότητας, στο σύνολο της Επικράτειας.

Τα μέτρα αυτά ισχύουν για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00.

Στα μέτρα αυτά αναφέρεται αναλυτικά ό,τι ισχύει και για τους χώρους, χωρίς να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση από τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

Η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, καθώς και προσέλευση προσώπων για κατ’ ιδίαν προσευχή σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας θα γίνεται με αναλογία ένα άτομο ανά 25 τ.μ. με ανώτατο όριο τα 50 άτομα. Η συμμετοχή επιτρέπεται με μάσκα υποχρεωτικά. Οι μόνοι που εξαιρούνται από αυτό είναι οι θρησκευτικοί λειτουργοί και οι ιεροψάλτες.

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής ΙΔ΄ Λουκά (ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α', α΄ 15-17)

 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α', α´ 15-17

 

Ευαγγελική περικοπή Κυριακής ΙΔ' ΛΟΥΚΑ (Τυφλού: κατά Λουκάν, ιη΄ 35-43)


 κατά Λουκάν, ιη΄ 35-43

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά: Ακολουθίες εσπερινού και όρθρου, μουσικά κ.α.


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις ακολουθίες του εσπερινού και του όρθρου, μουσικά κ.α. για την Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά (24 Ιανουαρίου 2021):